Bokomslag Observasjoner
Bilder
Om Borrevannet
Lenker
Kontakt
 
Borrevannet
• Kart
Vern

Kart over Borrevannet

Kart Oversiktskart
Det store kartet til venstre viser hele Borrevannet med Hortensmarka i øst og Falkensten i nord. Ved å holde musepekeren over kartet ser du det samme utsnittet i flyfoto. Vassbånn i den sydligste delen av vannet er det mest fuglerike området, og her er det satt opp et allment tilgjengelig fugletårn. Tårnet kan enklest finnes ved å følge den merkede golfstien fra Borre Golfklubbs parkering rett øst for Vassbånn. Innkjøring til Borre Golfklubb er merket fra Rv 715, Borreveien.

Det lille kartet til høyre viser med en rød pil Borrevannets omtrentlige plassering på vestsiden av Oslofjorden.