Bokomslag Observasjoner
Bilder
Om Borrevannet
Lenker
Kontakt
 
Observasjoner
Observatører
Arkiv

Artsliste
Rovfugltrekket
• Ringmerking

Observasjoner fra andre lokaliteter i Horten kommune:
Møringa
Falkensten
Steinbrygga
Bastøy
Nykirke
Langgrunn
Rørestrand
Østenskjær
Rødskjær
Steinsnes

Horten komm.

Ringmerking på Borrevannet

I 1998–2005 ble det gjennomført et ringmerkingsprosjekt i den søndre delen av Borrevannet. Prosjektet har først og fremst tatt sikte på å konsentrere seg om artene rørsanger, myrsanger og sivsanger. Dette har vært meget vellykket (se tabell). Totalt i perioden er det ringmerket 146 sivsangere, 557 myrsangere og 1642 rørsangere. Det er allikevel løvsanger som er den vanligste fangstarten med 33 % av totalen, fulgt av låvesvale med 13 %. Totalt er 24 522 fugler av 82 arter ringmerket i løpet av disse 8 årene. Ringmerkingsperioden har hovedsaklig strukket seg fra 15. juli til ca. 1. oktober hvert år.
 
Ringmerking
Prosjektansvarlig Knut Grytnes på merkeplassen. Foto: KJO
 
Ringmerkingstall 1998–2005
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Sum
Krikkand               1 1
Kvinand 1 1
Spurvehauk 1 2 1 1 5
Enkeltbekkasin 2 5 2 3 1 13
Hettemåke 1 1
Makrellterne 1 1
Ringdue 1 1
Kattugle 1 1
Hornugle 1 1 2
Spurveugle 1 1
Vendehals 1 1
Svartspett 1 1
Flaggspett 1 1 2
Dvergspett 1 1 2 2 1 3 10
Nattravn 1 2 2 5
Sandsvale 1 36 11 5 5 58
Låvesvale 7 7 22 1391 1071 415 360 23 3296
Taksvale 5 5
Heipiplerke 1 1 1 4 1 4 12
Trepiplerke 1 5 10 62 7 10 1 1 97
Gulerle 15 15
Vintererle 1 1
Linerle 1 56 8 3 5 18 3 94
Gjerdesmett 23 18 47 42 17 15 24 23 209
Jernspurv 4 9 29 13 14 13 12 5 99
Rødstrupe 64 90 162 196 72 104 144 50 882
Nattergal 4 2 14 15 11 3 2 2 53
Blåstrupe 18 17 27 107 68 97 57 25 416
Rødstjert 1 5 1 2 1 2 12
Buskskvett 2 1 2 2 3 1 1 1 13
Steinskvett 1 1 1 3
Svarttrost 6 8 41 19 14 8 14 13 123
Gråtrost 12 3 13 75 21 9 32 13 178
Måltrost 2 3 6 26 11 14 21 4 87
Rødvingetrost 8 10 59 252 50 23 75 65 542
Sivsanger 10 24 20 38 23 11 13 7 146
Myrsanger 28 65 100 102 119 62 55 26 557
Rørsanger 121 188 323 265 252 145 241 111 1642
Busksanger 1 1
Gulsanger 3 1 7 5 1 17
Munk 5 37 56 117 74 116 85 72 562
Hagesanger 8 39 46 99 63 35 45 23 358
Tornsanger 21 20 100 40 68 30 11 8 298
Hauksanger 1 1 6 1 9
Møller 12 12 25 18 23 12 4 3 109
Bøksanger 1 1 1 3
Løvsanger 203 1716 876 2223 842 1026 718 697 8301
Gransanger 44 21 59 51 101 187 103 45 611
P.c.tristis 1 1
Fuglekonge 1 9 10 1 9 7 3 40
Gråfluesnapper 2 4 3 2 2 1 1 15
Svarthvit fluesn. 1 2 1 26 5 1 2 1 39
Skjeggmeis 7 20 3 4 34
Stjertmeis 5 9 8 18 3 43
Toppmeis 1 1
Svartmeis 1 1 1 3 1 7
Granmeis 1 8 13 10 12 2 46
Løvmeis 2 3 1 3 9
Kjøttmeis 31 21 70 78 34 38 35 22 329
Blåmeis 104 274 233 164 186 250 215 129 1555
Spettmeis 1 2 2 1 1 7
Trekryper 2 6 7 2 1 10 4 32
Tornskate 12 6 11 12 16 12 4 1 74
Varsler 2 2
Nøtteskrike 3 1 1 5
Skjære 1 1 2
Kaie 1 1
Stær 11 2 3 8 2 26
Pilfink 22 12 138 13 14 90 1 4 294
Bokfink 31 3 4 3 3 1 45
Bjørkefink 1 30 26 24 16 46 20 163
Grønnfink 1 35 8 14 10 1 69
Stillits 1 1 2
Tornirisk 1 1
Grønnsisik 1 150 4 13 4 16 20 3 211
Brunsisik 33 81 21 88 195 15 433
Gråsisik flam./cab. 62 9 155 28 1 255
Polarsisik 4 4
Dompap 13 6 1 3 23
Kjernebiter 2 2
Rosenfink 12 15 11 8 1 4 51
Sivspurv 152 113 322 295 196 215 184 47 1524
Gulspurv 22 17 72 78 26 34 32 2 283
SUM: 972 2993 3192 6249 3530 3196 24522