Bokomslag Observasjoner
Bilder
Om Borrevannet
Lenker
Kontakt
 
Observasjoner
• Observatører
Arkiv

Artsliste
Rovfugltrekket
Ringmerking

Observasjoner fra andre lokaliteter i Horten kommune:
Møringa
Falkensten
Steinbrygga
Bastøy
Nykirke
Langgrunn
Rørestrand
Østenskjær
Rødskjær
Steinsnes

Horten komm.

Registrerte observatører ved Borrevannet


Arild Andersen

Knut Grytnes

Terje S. Hansen

Øystein Mortensen

Andrew W. Clarke

John F. Karlsen

Trond Korsgård

Henning A. Johansen

Hallvard Klepp

Eyvind Strøm

Kjetil Johannessen

Jan Erik Sørensen

Ivar Lundstad

Geir F. Karlsen

Fred W. Christoffersen

Bjørnar Olsen

Bjørn Olav Tveit

Arne Elvestad