Bokomslag Observasjoner
Bilder
Om Borrevannet
Lenker
Kontakt
 
• Fuglebilder
Naturbilder

Tornskate

Sivhauk

Glente

Hønsehauk

Fjellvåk

Toppand

Tornskate

Sivhauk

Makrellterne

Kornkråke

Hornugle

Ringdue

Gråhegre

Stokkand

Linerle

Makrellterne

Skjeggmeis

Kattugle

Dvergfalk

Fiskeørn

Kvinand par

Egretthegre

Vandrefalk