Nattsangertelling i Vestfold 2007

 

Rapporter observasjoner hit

 

Resultater 11.juli    

Rørdrum              1

Vaktel                 28

Åkerrikse             9   

Vannrikse            7      

Nattravn              5      

Nattergal          309

Gresshoppesanger   1

Sivsanger            4  

Elvesanger          1  

Busksanger         2

Rørsanger         112     

Myrsanger         190

Rosenfink           13

 

 

Kun syngende individer skal registreres.

 

Rørdrum

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Horten Borrevannet 25.mai 1 Fred Christoffersen

 

Vaktel

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Hof Bergsvannet, Vassås 12.juni 1 Hallvard Holtung
Holmestrand Hillestadvannet, øst 16.juni 2 Frode Omland
Horten Borrevannet, Vik 26.mai 1 Kjetil Johannessen
Horten Hellandjordet/Teien 12.juni 1 Ivar Lundstad
Re Linnestad 12.juni 3 Svein Andersen
Re Østre Berg 10.juni 6 Svein-Ole Jøransen
Re Ramnes kirke 12.juni 4 Øyvind Stickler, Geir Eriksen
Tønsberg Jarlsberg 12.juni 1 Stig Eide, Anders Hangård
Tønsberg Sem kirke 3.juni 1 Svein Andersen
Nøtterøy Borgheim 26.mai 1 Anders Hangård
Nøtterøy Hovland 5.juni 1 Anders Hangård
Tjøme Sønstegård 13.juni 1 David Vogt
Stokke Steinsholt 26.juni 1 Arvid Sørby
Stokke Kile/Husum 7.juni 1 Gunnar Hagelund
Stokke Gjennestad gartnerskole 21.mai 1 Trond Nilsen
Sandefjord Torp 1.juli 2 Rune Olsen

 

Åkerrikse

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Sande Sandebukta, vest 6.juni 1 Egil Ween
Horten Borrevannet 26.mai 2 Ivar Lundstad, Bjørnar Olsen
Horten Skoppum St., Ø. for 26.mai 1 John F. Karlsen
Horten Skoppum, Mølledammen 26.mai 1 John F. Karlsen
Re Østre Berg 10.juni 2 Svein-Ole Jøransen
Tønsberg Gauterød 26.mai 1 Anders Hangård
Larvik Klåstdkilen 8.juli 1 Finn Hauge

 

Vannrikse

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Hof Grennesvannet 12.juni 1 Hallvard Holtung
Hof Bergsvannet, nord 26.mai 2 Kjetil Johannessen
Holmestrand Hillestadvannet, sør 26.mai 2 Kjetil Johannessen
Horten Borrevannet 16.mai 1 Fred Christoffersen
Larvik Vittersentjernet 31.mai 1 Henrik Johansson

 

Nattravn

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Andebu Heia 6.juni 2 Stig Eide
Larvik Ula 9.juni 1 Dag Spilde
Larvik Tanum 4.juni 1 Magne Myklebust, Geir Klaveness, Frode Muller
Larvik Korpen 18.mai 1 Rolf Meyer

 

Nattergal

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Hof Bergsvannet, nordøst 26.mai 2 Kjetil Johannessen
Svelvik Bokerøya 9.juni 1 Frode N. Bye
Sande Sandebukta, Kverntangen 9.juni 1 Frode N. Bye
Sande Sandebukta, Gylteser 9.juni 2 Frode N. Bye
Sande Sandebukta, vest 6.juni 3 Egil Ween
Holmestrand Hillestadvannet 26.mai 3 Kjetil Johannessen, Frode Omland
Horten Borrevannet 6.juni 34 Henning A . Johansen, Fred Christoffersen m.fl.
Horten Røremark 26.mai 3 John F. Karlsen
Horten Rygland 11.juni 4 Fred Christoffersen
Horten Møringa 26.mai 1 Svein Andersen
Horten Steinbrygga, ved iskiosken 26.mai 1 John F. Karlsen
Horten Bastøya, v/jordene 3.juni 5 Arild Andersen
Horten Bastøya, Buvika 4.juni 3 Arild Andersen
Horten Bastøya, Kalven, brygga 3.juni 3 Arild Andersen
Horten Bastøya, sydspissen 3.juni 2 Arild Andersen
Horten Bastøya, Bastøbukta-fyret 26.mai 3 Arild Andersen
Horten Rørestrand 24.mai 1 Arne Elvestad
Horten Sande sag 29.mai 1 Fred Christoffersen
Horten Kjærran-Moskvil 3.juni 6 Fred Christoffersen
Horten Adal 26.mai 4 Kjetil Johannessen
Horten Tveitan, Nykirke 3.juni 1 Fred Christoffersen
Horten Haug, Nykirke 3.juni 1 Fred Christoffersen
Horten Viulsrød, Skoppum 3.juni 1 Fred Christoffersen
Horten Nykirke/Sletta 11.juni 1 Fred Christoffersen
Re Undrumsdal kirke, øst og vest 26.mai 5 Kjetil Johannessen
Re Skjeggestad-kommunegrensa langs Storelva 30.mai 39 Hallvard Holtung
Re Ramnes kirke 22.mai 8 Svein Andersen
Re Svinevoll 25.mai 1 Hallvard Holtung
Tønsberg Adal 26.mai 3 Kjetil Johannessen
Tønsberg Ås til Re-grensa langs Aulielva 7.juni 15 Hallvard Holtung
Tønsberg Oseberghaugen 22.mai 5 Svein Andersen
Tønsberg Slagendalen sør for kirken 3.juni 4 Hallvard Holtung
Tønsberg Rørosbekken, Basberg 3.juni 5 Hallvard Holtung
Tønsberg Presterødkilen 3.juni 2 Hallvard Holtung
Tønsberg  Nedre Råel 3.juni 1 Hallvard Holtung
Tønsberg Solvang 3.juni 1 Hallvard Holtung
Tønsberg Gullkrona 20.mai 1 Marin Lohne
Tønsberg Ilene 22.mai 5 Svein Andersen
Tønsberg Sandåsen 12.juni 2 Svein Andersen
Tjøme Kulebekkilen 27.mai 4 Per Espen Fjeld
Tjøme Ødekjær 15.mai 1 Terje Kristiansen
Tjøme Moutmarka-Verdens Ende-Grepan 27.mai 19 Per Espen Fjeld
Tjøme Store Færder 19.mai 6 Stig Eide
Stokke Fossnesdammen 17.juni 1 Frode Omland
Stokke Akersvannet, nord for Buer 2.juni 4 Frode Omland
Stokke Akersvannet, sørenden 3.juni 4 Frode Omland
Stokke Akersvannet, Haslestadbekken 3.juni 2 Frode Omland
Stokke Akersvannet, sørøstsiden 3.juni 2 Frode Omland
Stokke Akersvannet, Melsombekken 3.juni 2 Frode Omland
Stokke Akersvannet, Råstadstranda 3.juni 2 Frode Omland
Stokke Akersvannet, Nordøstbukta 3.juni 2 Frode Omland
Sandefjord Goksjø, Bøbukta 10.juni 1 Rune Olsen
Sandefjord Goksjø, Askedalen 31.mai 5 Henrik Johansson
Sandefjord Folehavna 19.mai 3 Rune Olsen
Sandefjord Furustad og omegn 31.mai 3 Henrik Johansson
Larvik Steinsnes, Østre Halsen 4.juni 1 Roger W. Sørdahl
Larvik Klåstad 31.mai 4 Henrik Johansson
Larvik Vittersentjernet 31.mai Henrik Johansson
Larvik Tjølling, ved Verningenkrysset 31.mai 3 Henrik Johansson
Larvik Jåberg 31.mai 8 Henrik Johansson
Larvik Klåstadkilen 8.juni 23 Håkon Heggland
Larvik Berg/Hvatum 3.juni 2 Geir Klaveness
Larvik  Mølen 18.mai 9 Knut Arne Monrad
Larvik Eineren 3.juni 5 Geir Klaveness
Larvik Nevlungstranda 17.mai 3 Knut Arne Monrad

 

Gresshoppesanger

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Horten Borrevannet 26.mai 1 Kjetil Johannessen

 

Sivsanger

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Horten Borrevannet 5.mai 1 Øystein Mortensen
Tønsberg Ilene 28.mai 1 Svein Andersen
Sandefjord Kastet 20.juni 1 Geir Eriksen m.fl.
Larvik Mølen 15.mai 1 Knut Arne Monrad

 

Elvesanger

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Tønsberg Slagendalen 3.juni 1 Hallvard Holtung

 

Busksanger

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Sandefjord Lingelemveien 10.juni 1 Geir Eriksen m.fl.
Larvik Klåstadkilen 9.juni 1 Håkon Heggland

 

Rørsanger

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Hof Grennesvannet  12.juni 5 Hallvard Holtung
Svelvik Bokerøya 9.juni 3 Frode N. Bye
Sande Sandebukta, Sando 9.juni 1 Frode N. Bye
Sande Sandebukta, vestsiden 2.juni 3 Kjetil Johannessen
Holmestrand Hillestadvannet, øst 16.juni 1 Frode Omland
Horten Borrevannet 31.mai 30 Fred Christoffersen m.fl.
Horten Røremark 26.mai 3 Kjetil Johannessen
Tønsberg Ilene 11.juni 3 Steinar Hylle
Tønsberg Presterødkilen, østsiden 3.juni 10 Hallvard Holtung
Tønsberg Rørosbekken, Basberg 3.juni 1 Hallvard Holtung
Stokke Gjennestadvannet 18.mai 4 Svein Andersen m.fl.
Stokke Akersvannet, sørenden 10.juni 2 Frode Omland
Stokke Akersvannet, Brekkebukta 10.juni 3 Frode Omland
Stokke Akersvannet, nordvestbukta 2.juni 1 Frode Omland
Stokke Akersvannet, nordøstbukta 3.juni 2 Frode Omland
Stokke Akersvannet, Søndre Råstad 10.juni 1 Frode Omland
Stokke Akersvannet, Råstadstranda 3.juni 1 Frode Omland
Sandefjord Mefjorden v/Kastet miljøst. 21.juni 1 Frode Omland
Sandefjord Askedalen, Goksjø 31.mai 5 Henrik Johansson
Sandefjord Klavenesbukta, Goksjø 23.mai 1 Rune Olsen
Sandefjord Lastelandet,Goksjø 10.juni 2 Rune Osen
Sandefjord Lahellebukta 27.mai 3  
Sandefjord Hemskilen 22.mai 9 Rune Olsen
Sandefjord Engebukta 22.mai 4 Rune Olsen
Larvik Utløpet av Lågen 8.juni 1 Roger W. Sørdahl
Larvik Vittersentjernet 31.mai 4 Henrik Johansson
Larvik Jåberg 31.mai 1 Henrik Johansson
Larvik Klåstadkilen 9.juni 5 Håkon Heggland
Larvik Nevlungstranda 4.juni 2 Geir Klaveness

 

Myrsanger

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Hof Bergsvannet, sør 16.juni 1 Frode Omland
Sande Haugan 9.juni 1 Frode N. Bye
Sande 9.juni 1 Frode N. Bye
Sande Gran 9.juni 1 Frode N. Bye
Sande Gylteser 9.juni 1 Frode N. Bye
Sande Sandebukta, vest 6.juni 1 Egil Ween
Holmestrand Hillestadvannet, øst 16.juni 1 Frode Omland
Horten Borrevannet 24.juni 19 Henning A. Johansen, Fred Christoffersen m.fl.
Horten Røremark 4.juni 3 Fred Christoffersen
Horten Adal 26.mai 1 Kjetil Johannessen
Horten Bastøya 24.juni 3 Arild Andersen
Horten Evighetssletta 11.juni 1 Fred Christoffersen
Horten Bruserødkrysset, Nykirke 12.juni 1 Fred Christoffersen
Re Vivestad, Kjær 12.juni 1 Hallvard Holtung
Re Revo 26.mai 1 Kjetil Johannessen
Re N. for Bakstevold 25.mai 1 Hallvard Holtung
Re Skjeggestad til Tønsberggrensa langs Storelva 7.juni 16 Hallvard Holtung
Re Bakstevold 10.juni 1 Hallvard Holtung
Tønsberg Jarlsberg flyplass 9.juni 1 Hallvard Holtung
Tønsberg Kjelleolla 15,juni 3 Hallvard Holtung
Tønsberg Ilene 11.juni 7 Steinar Hylle
Tønsberg Presterødkilen, østsiden 3,juni 4 Hallvard Holtung
Tønsberg Nedre Råel 3.juni 1 Hallvard Holtung
Tønsberg Rørosbekken, Basberg 4.juni 9 Hallvard Holtung
Tønsberg Slagendalen, sør for kirken 3.juni 11 Hallvard Holtung
Tønsberg Ås til Re-grensa langs Aulielve 7.juni 4 Hallvard Holtung
Nøtterøy Hjemseng-Borgheim 6.juni 8 Anders Hangård
Stokke Flåtnes, v7Storelva 17.juni 1 Frode Omland
Stokke Stokke pukkverk 7.juni 2 Henrik Johansson
Stokke Akersvannet, utløpet 10.juni 1 Frode Omland
Stokke Akersvannet, nord for Buer 2.juni 6 Frode Omland
Stokke Husum 27.mai 1 Karl Hagelund
Stokke Gjennestadvannet 2.juni 1 Svein Andersen
Sandefjord Kastet gjenvinningsst. 21.juni 1 Øyvind Stickler
Sandefjord Engøbukta 21.juni 1 Øyvind Stickler
Sandefjord Rovebekken 21.juni 1 Øyvind Stickler
Sandefjord From 18.juni 1 Øyvind Stickler
Sandefjord Haslebekken, Kastet miljøst. 21.juni 1 Frode Omland
Sandefjord Haslebekken v/Bekkestien 10.juni 1 Rune Olsen
Sandefjord Gjekstadåsen 19.juni 1 Frode Omland
Sandefjord Fromsbrua 13.juni 2 Frode Omland
Sandefjord Brekke 10.juni 1 Rune Olsen
Sandefjord Svinesbkta, Goksjø 10.juni 1 Rune Olsen
Sandefjord Lastelandet, Goksjø 10.juni 1 Rune Olsen
Sandefjord Klavenesbukta, Goksjø 10.juni 2 Rune Olsen
Sandefjord Stange 10.juni 2 Rune Olsen
Sandefjord Bøbukta, Goksjø 10.juni 1 Rune Olsen
Sandefjord Sandefjord golfbane, bekken 10.juni 5 Rune Olsen
Sandefjord Virikbekken 10.juni 2 Rune Olsen
Sandefjord Solberg 10.juni 3 Rune Olsen
Sandefjord Bergan stall 6.juni 4 Henrik Johansson m.fl.
Sandefjord Mjølløstbekken 2.juni 1 Frode Omland
Sandefjord Lahellebukta 22.mai 1 Frode Omland
Sandefjord Goksjø, Askedalen 31.mai 2 Henrik Johansson
Sandefjord Furustad 31.mai 2 Henrik Johansson
Sandefjord Skiringsal folkehøyskole, v/jernbaneundergangen 5.juni 1 Finn Hauge
Sandefjord Mosserød 10.juni 1 Henrik Johansson
Sandefjord Hemskilen 14.juni 8 Knut-Arne Monrad
Larvik Vittersentjernet 31.mai 2 Henrik Johansson
Larvik Jåberg, Brobekken 31.mai 2 Henrik Johansson
Larvik Klåstad-Skisaker 31.mai 12 Håkon Heggland
Larvik Klåstadkilen 9.juni 8 Håkon Heggland
Larvik Eineren 3.juni 1 Geir Klaveness
Larvik Mølen 4.juni 1 Geir Klaveness
Larvik Nevlungstranda 6.juni 2 Gunnar Numme

 

Rosenfink

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Horten Borrevannet 28.mai 2 Fred Christoffersen
Horten Falkenstensdammen 25.mai 1 Fred Christoffersen
Horten Havarivernskolen 24.mai 1 Arne Elvestad
Horten Møringa 22.mai 1 Svein Andersen m.fl.
Horten Rygland 11.juni 1 Fred Christoffersen
Horten Varnestangen 11.juni 1 Ivar Lundstad
Tønsberg Vestskogen 10.juni 1 Erik Bleken
Nøtterøy Teie 19.juni 1 Bjørn Linnehol
Stokke Husum 28.mai 1 Karl Hagelund
Sandefjord Solberg 10.juni 1 Rune Olsen
Larvik Klåstadkilen 3.juni 1 Håkon Heggland
Larvik Mølen 29.mai 1 Frode Muller

 

Nattsangere i Vestfold 2003  

Nattsangere i Vestfold 2004

Nattsangere i Vestfold 2005

Nattsangere i Vestfold 2006