Nattsangertelling i Vestfold 2006

 

Rapporter observasjoner hit

 

Resultater 21.juli

Vaktel            19       

Åkerrikse        5     

Vannrikse       5       

Nattravn         6         

Nattergal     188           

Gresshoppesanger   3

Sivsanger       4       

Rørsanger      95       

Myrsanger      79      

Rosenfink       14        

 

 

Kun syngende individer skal registreres.

 

Vaktel

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Horten Borrevannet, Vassbånn 21.juli 3 Fred Christoffersen
Horten Borrevannet, Kongsodden 6.juni 1 Ivar Lundstad
Horten Bruserød 5.juni 1 Fred Christoffersen
Horten Klokkeråsen 1.juli 1 Ivar Lundstad
Re Østre Berg 17.juni 4 Svein-Ole Jøransen
Re Svinevoll nord 12.juni 2 Hallvard Holtung
Re Heian 5.juni 2 Rune Olsen
Tønsberg Sem kirke 24.juni 1 Stig Eide
Stokke Gjein 6.juni 2 Anders Hangård, Thomas Nielsen
Sandefjord Fevang 24.juni 1 Rune Olsen
Larvik Klåstadkilen 21.juni 1 Håkon Heggland

 

Åkerrikse

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Horten Borrevannet 15.mai 1 Fred Christoffersen
Re Østre Berg 22.juni 1 Svein-Ole Jøransen
Tønsberg Presterødkilen 23.mai 1 Stig Eide
Stokke Melsomvik 31.mai 1 Thore Olsen
Larvik Mølen 6.mai 1 Håkon Heggland m.fl.

 

Vannrikse

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Horten Borrevannet 6.mai 3 Bjørn Olav Tveit
Horten Røremark 6.mai 1 Bjørn Olav Tveit
Stokke Akersvannet NØ 5.juni 1 Rune Olsen

 

Nattravn

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Sande Sukkerertkollen 16.juni 1 Frode N. Bye
Re Kåpe 9.juli 1 Rune Olsen
Nøtterøy Midtre Bolærne 18.juli 1 Trond Korsgård
Stokke Stavnum/Roveåsen 19.mai 1 Jørn Roger Flatland
Andebu Heia 6.juni 2 Anders Hangård, Thomas Nielsen

 

Nattergal

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Sande Kverntangen 16.juni 2 Frode N. Bye
Sande N.Jarlsberg brygge, Selvikbukta 22.mai 3 Bjørn Olav Tveit
Horten Borrevannet 7.juni 35 Fred Christoffersen
Horten Rygland 31.mai 4 Fred Christoffersen
Horten Røremark 21.mai 2 Bjørn Olav Tveit
Horten Skoppum, trafon 20.mai 1 Jan Otto Andersen
Horten Sandeelva Adal/Jarteigen 25.mai 2 Knut Grytnes
Horten Sande bru-Skillebru 9.juni 2 Fred Christoffersen
Horten Kjærraneien 9,juni 6 Fred Christoffersen
Re Helland 5.juni 1 Fred Christoffersen
Re Undrumsdal Vold/Hem 25.mai 2 Knut Grytnes
Re Heian 5,juni 6 Rune Olsen
Re/Tønsberg Aulielva fra Linnestad til Ålborga 5.juni 35 Rune Olsen
Tønsberg Jarlsberg flyplass 5.juni 4 Rune Olsen
Tønsberg Presterødkilen 23.mai 2 Stig Eide
Tønsberg Auli 6.juni 3 Anders Hangård, Thomas Nielsen
Tønsberg Ilene 6.mai 2 Stig Eide, Rune Olsen
Tønsberg Oseberghaugen 20.mai 4 Svein Andersen
Nøtterøy Østre Bolærne 10.juni 4 Gry Hoell
Nøtterøy Skrøslingen 4.juni 4 Bjørn Linnehol
Nøtterøy Roppestadholmen 4.juni 2 Bjørn Linnehol
Nøtterøy Lindholmen 4.juni 3 Bjørn Linnehol
Tjøme Leistein 4.juni 1 Bjørn Linnehol
Tjøme Moutmarka 9.juni 10 Haakon F. Stenersen
Tjøme Tangekilen NV+NØ 6.juni 2 Terje Kristiansen
Stokke Akersvannet, hele 6.juni 16 Frode Omland
Stokke Melsommyra 5.juni 5 Rune Olsen
Stokke Melsombekken 5.juni 5 Rune Olsen
Sandefjord Lastlandet v/Goksjø 29.mai 1 Knut-Sverre Horn
Sandefjord Folehavna 31.mai 1 Knut-Sverre Horn
Larvik Klåstadkilen 28.mai 5 Håkon Heggland
Larvik Mølen 25.mai 12 Geir Klaveness
Larvik Bøvre 2.mai 1 Øystein Mæland m.fl.

 

Gresshoppesanger

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Horten Borrevannet 7.juni 1 Fred Christoffersen
Larvik Klåstadkilen 16.mai 1 Henrik & Robin Johansson
Larvik Mølen 19.mai 1 Geir Klaveness, Magne Myklebust

 

Sivsanger

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Horten Borrevannet 21.mai 2 Kjetil Johannessen
Stokke Akersvannet 28.juni 1 Frode Omland
Tjøme Hvasser 9.mai 1 Stig Eide

 

Rørsanger

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Svelvik Grunnane 16.juni 1 Frode N. Bye
Svelvik Bokerøya 16.juni 2 Frode N. Bye
Horten Borrevannet 6.juni 21 Kjetil Johannessen, Fred Christoffersen
Horten Røremark 5.juni 8 Fred Christoffersen
Horten Langgrunn, stranda 16.juni 2 Henning A. Johansen
Hof Grennesvannet 11.juni 4 Hallvard Holtung
Hof Bergsvannet, Vassås 13.juni 1 Hallvard Holtung
Tønsberg Blixekilen 9.juni 1 Svein Andersen
Tønsberg Presterødkilen 5.mai 1 Stig Eide
Tønsberg Ilene 26.juni 5 Rune Olsen
Tønsberg Aulielva, v/Travbanen 21.juni 4 Rune Olsen
Stokke Akersvannet, hele 4.juni 21 Frode Omland
Stokke Gjennestadvannet 5.juni 5 Rune Olsen
Tjøme Tangekilen 6.juni 2 Terje Kristiansen
Tjøme Moutmarka 5.juli 2 Kjetil Johannessen
Sandefjord Engebukta 14.juni 4 Frode Omland
Sandefjord Lahellebukta 14.juni 1 Frode Omland
Sandefjord Lastlandet, Goksjø 29.mai 1 Knut-Sverre Horn
Larvik Østre Halsen 2.juli 1 Roger W. Sørdahl
Larvik Mølen 27.mai 1 Geir Klaveness
Larvik Klåstadkilen 28.mai 7 Håkon Heggland

 

Myrsanger

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Svelvik Grunnane 22.juni 2 Karl Hagelund, Egil Soglo
Sande Rud Nordre 16.juni 1 Frode N. Bye
Sande  Østby 16.juni 1 Frode N. Bye
Sande  Sando 16.juni 1 Frode N. Bye
Horten Borrevannet 11.juni 15 Fred Christoffersen
Horten Røremark 23.juni 3 Fred Christoffersen
Horten Rygland 8.juni 2 Fred Christoffersen
Horten Sande bru 5.juni 1 Fred Christoffersen
Horten Adalsbrua, Adal 25.juni 3 Kjetil Johannessen
Re Barkost v/Storelva 11.juni 3 Hallvard Holtung
Re Svinevoll sør v/Storelva 12.juni 1 Hallvard Holtung
Re Bakstevold 16.juli 1 Hallvard Holtung
Re Bakstevold v/Storelva 12.juni 2 Hallvard Holtung
Re/Tønsberg Aulielva fra Linnestad til Ålborga 5.juni 3 Rune Olsen
Tønsberg Jarlsberg travbane 27.juni 1 Rune Olsen
Tønsberg Jarlsberg Flyplass 5.juni 1 Rune Olsen
Tonsberg Auli 6.juni 1 Anders Hangård, Thomas Nielsen
Tønsberg Ilene, p.plass-tårn 19.juni 2 Kjetil Johannessen
Tønsberg Vik 5.juni 1 Rune Olsen
Stokke Akersvannet 4.juni 7 Frode Omland
Stokke Melsombekken 25.mai 1 Frode Omland
Stokke Husum 4.juni 2 Karl Hagelund
Stokke Tassebekk 6.juni 2 Anders Hangård, Thomas Nielsen
Sandefjord Østre Tuve 10.juni 1 Frode Omland Tor Helge Heggland
Tjøme Hvasser 9.juni 5 Haakon F. Stenersen
Sandefjord Dverdal 18.juni 1 Frode Omland
Sandefjord Fromsbrua 14.juni 1 Frode Omland
Sandefjord Engbukta 14.juni 3 Frode Omland
Sandefjord Mjølløst-krysset 12.juni 1 Frode Omland
Sandefjord Furustad 13.juni 2 Finn Hauge
Sandefjord Virikbekken 10.juni 2 Frode Omland Tor Helge Heggland
Larvik Skisaker 10.juni 1 Frode Omland Tor Helge Heggland
Larvik Klåstadkilen 10.juni 5 Håkon Heggland

 

Rosenfink

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Svelvik Grunnane 21.mai 1 Finn Hauge
Horten Østøya 27.mai 1 Henning A. Johansen
Horten Falkenstensdammen 26.mai 1 Henning A. Johansen
Horten Varnestangen 7.juni 1 Elsa Wallumrød
Horten Møringa 28.mai 1 Ivar Lundstad
Horten Borrevannet 29.mai 2 Fred Christoffersen
Hof Grennesvannet 11.juni 1 Hallvard Holtung
Re Langøya 11.juni 2 Hallvard Holtung
Re Valmestad 5.juni 1 Svein Andersen, Marianne Ottdal
Nøtterøy Arås 26.mai 1 Bjørn Linnehol
Tjøme Moutmarka 9.juni 1 Haakon F. Stenersen
Larvik Nevlungstranda 27.mai 1 Anders F. Mæland

 

Nattsangere i Vestfold 2003  

Nattsangere i Vestfold 2004

Nattsangere i Vestfold 2005