Nattsangertelling i Vestfold 2005

 

Rapporter observasjoner hit

 

Resultater 4.august

Vaktel                      21

Åkerrikse                 4

Vannrikse                1    

Nattravn                   3

Nattergal                178

Sørnattergal             1

Gresshoppesanger   1

Sivsanger               11

Rørsanger               69

Trostesanger            1

Myrsanger               69

Rosenfink                 8

 

 

Kun syngende individer skal registreres.

 

Vaktel

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Sande Stokke 7.juni 1 Frode N. Bye
Sande Fostvedt 7.juni 1 Frode N. Bye
Sande Lærum 7.juni 1 Frode N. Bye
Horten Borrevannet 12.juli 2 Henning A. Johansen
Horten Bruserød, Nykirke 4.juni 1 Ivar Lundstad
Horten Klokkeråsen, Nykirke 13.-28.juli 1 Ivar Lundstad
Horten Kjærkrysset/Ra 25.mai 1 Kjetil Johannessen
Re Ramnes kirke 12.juni 3 Svein Andersen, Marianne Ottdal
Tønsberg Slagen kirke 9.juni 1 Stig Eide, Anders Hangård
Stokke Skjelbred 26.juni-4.august 1 Rune Olsen, Arvid Sørby
Stokke Skravestad/Melsomvik 9.juni 2 Jan Gogstad Thorsen
Stokke Arnadal kirke 10.juni 1 Jan Gogstad Thorsen
Stokke Gjein 4.juni 1 Arvid Sørby
Stokke Kile/Husum 31.mai 1 Karl Hagelund
Stokke Døvlehavna 8.-11.juli 1 Arvid Sørby
Stokke Stein 29.juni 1 Arvid Sørby
Larvik Skallist 7.juni 1 Frode Omland
Larvik Anvik 17.mai 1 Frode Muller

 

Åkerrikse

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Sande Stokke 6.juni 1 Frode N. Bye
Stokke Arnadal kirke 4.juni 1 Arvid Sørby
Re Østre Berg 12.juni 1 Svein Andersen, Marianne Ottdal
Re Sjue, Fon 14.-15.mai 1 Hallvard Holtung

 

Vannrikse

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Horten Borrevannet 30.april 1 Henning A. Johansen

 

Nattravn

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Sande Simenstad 7.juni 1(sett) Frode N. Bye
Stokke Stavrum sør 26.juni 1 Rune Olsen
Stokke Rakkevik 31.mai 1 Trond E. Nilsen
Larvik Damvann 18.juli 1 Arvid Sørby, Kjell Svorstøl

 

Sørnattergal

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Tjøme Hvasser 24.mai 1 John Stenersen

 

Nattergal

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Svelvik Bokerøya 19.mai 1 Frode N. Bye
Sande Bjerkøya 7.juni 4 Frode N. Bye
Sande Kverntangen 7.juni 1 Frode N. Bye
Sande Sande sentrum 7.juni 1 Frode N. Bye
Horten Borrevannet 11.juni 31 Henning A. Johansen
Horten Røremark 8.juni 2 Fred Christoffersen
Horten Langgrunn 23.mai 1 Arne Elvestad
Horten Eikskogen 11.juni 1 Henning A. Johansen
Horten Hallingstad 26.mai 1 Arne Elvestad
Horten Langmyra, Skoppum 22.mai 1 Jan Otto Andersen
Horten Idrettsbanen, Nykirke 4.juni 1 Ivar Lundstad
Horten Moskvil, Nykirke 25.mai 2 Ivar Lundstad
Horten Kjærran, Nykirke 8.juni 1 Ivar Lundstad
Horten Friberg 5.juni 1 Fred Christoffersen
Horten Adal 5.juni 1 Fred Christoffersen
Re Tangenbekken 31.mai 1 Fred Christoffersen

Re

Undrumsdal, Vold/Lefsaker 4.juni 4 Knut Grytnes
Re Aulielva, Ramnes til Linnestad 10.juni 10 Henning A. Johansen
Tønsberg Grette, elva fra brua nordover til Aulielva 10.juni 6 Henning A. Johansen
Tønsberg Aulielva, E18 til kommunegrensa Re 10.juni 20 Henning A. Johansen
Tønsberg Ilene 25.mai 2 Kjetil Johannessen
Tønsberg Slagendalen 9.juni 7 Stig Eide, Anders Hangård
Nøtterøy Østre Bolærne 18.juni 2 Kjetil Johannessen
Tjøme Tangekilen 31.mai 2 Terje Kristiansen
Tjøme Moutmarka 3.juni 15 Haakon F. Stenersen
Tjøme Kolabekkilen 25.mai 1 Kjetil Johannessen
Tjøme Hvasser syd 25.mai 5 Kjetil Johannessen
Tjøme Sandø 7.mai 1 Håkon F. Stenersen
Stokke Arnadal kirke 5.juni 3 Arvid Sørby
Stokke Melsombekken 27.mai 10 Arvid Sørby
Larvik Spetalen 7.juni 1 Frode Omland
Larvik Skallist 7.juni 1 Frode Omland
Larvik Klåstadkilen 8.juni 20 Frode Omland
Larvik Anvik 22.mai 6 Frode Muller
Larvik Gusland 22.mai 5 Frode Muller
Larvik Mølen 9.juni 6 Øystein Mortensen, Kjetil Johannessen

 

Gresshoppesanger

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Svelvik Bokerøya 19.mai 1 Frode N. Bye

 

Sivsanger

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Holmestrand Mulvika 31.mai 1 Fred Christoffersen
Horten Borrevannet 30.mai 7 Fred Christoffersen
Tønsberg Presterødkilen 9.mai 1 Christian Lie
Larvik Klåstadkilen 23.mai 2 Robin Johansson

 

Trostesanger

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Larvik Bøvre, Naverfjorden 28.mai 1 Frode Muller

 

Rørsanger

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Sande Sandebukta 25.mai 2 Kjetil Johannessen
Hof Grennesvannet øst 16.juni 3 Frode Omland
Holmestrand Mulvika 31.mai 4 Fred Christoffersen
Horten Borrevannet 24.juni 25 Henning A. Johansen
Horten Røremark 31.mai 7 Fred Christoffersen
Horten Havarivernskolen, nord 11.juni 1 Henning A. Johansen
Horten Havarivernskolen, sør 11.juni 1 Henning A. Johansen
Horten Voldstranda 11.juni 1 Henning A. Johansen
Tønsberg Ilene 9.mai 1 Anders Hangård
Tønsberg Presterødkilen 18.mai 3 Stig Eide
Tjøme Tangekilen 31.mai 3 Terje Kristiansen
Tjøme Moutmarka 25.mai 4 Kjetil Johannessen
Tjøme Kolabekkilen 25.mai 3 Kjetil Johannessen
Stokke Gjennestadvannet 26.juni 4 Rune Olsen
Sandefjord Lahelle 31.mai 1 Finn Hauge
Sandefjord Engbukta 5.juni 1 Frode Omland
Larvik Lågens utløp 21.mai 1 Roger W. Sørdahl
Larvik Klåstadkilen 22.mai 4 Martin Lohne

 

Myrsanger

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Sande Valle 6.juni 1 Frode N. Bye
Sande Kverntangen 7.juni 1 Frode N. Bye
Sande Østbye 7.juni 1 Frode N. Bye
Sande Gran sør 7.juni 1 Frode N. Bye
Sande Lærum nord 7.juni 2 Frode N. Bye
Holmestrand Brekke  16.juni 1 Frode Omland
Holmestrand Mulvika 31.mai 1 Fred Christoffersen
Horten Borrevannet 11.juni 6 Henning A. Johansen
Horten Røremark 8.juni 1 Fred hristoffersen
Horten Bruserødkrysset 17.juni 1 Fred Christoffersen
Horten Vestre Sande 5.juni 1 Fred Christoffersen
Tønsberg Jarlsberg flyplass, vest for i bekk 17.juli 2 Rune Olsen
Tønsberg Ilene, bekken fra Jarlsberg 18.juli 1 Rune Olsen
Tønsberg Kjellekrysset 23.juli 4 Rune Olsen
Tønsberg Slagendalen 9.juni 4 Stig Eide, Anders Hangård
Tønsberg Presterødkilen 28.mai 1 Stig Eide
Stokke Kleppan 26.juni 1 Rune Olsen
Stokke Melsom v/brue RV 303 26.juni 1 Rune Olsen
Stokke Gjein 7.juni 1 Arvid Sørby
Stokke Arnadal kirke 5.juni 2 Arvid Sørby
Stokke Skjelbreid 16.juni 3 Frode Omland
Stokke Gjennestadvannet 28.mai 1 Trond E. Nilsen
Stokke Husum 21.mai 1 Karl Hagelund
Stokke Døvle 9.juni 1 Karl Hagelund
Stokke Kile 9.juni 1 Karl Hagelund
Stokke Toverud 16.juni 1 Frode Omland
Tjøme Hvasser sør 5.juni 1 Haakon F. Stenersen
Tjøme Treidene  4.juni 1 Per Espen Fjeld
Tjøme Moutmarka sør 25.mai 1 Kjetil Johannessen
Sandefjord Søndre Holmen 8.juni 1 Frode Omland
Sandefjord Fromsbrua 5.juni 2 Frode Omland
Sandefjord Brønnum 7.juni 1 Finn Hauge
Sandefjord Jåbergbekken 7.juni 4 Finn Hauge
Sandefjord Lahelle 31.mai 1 Finn Hauge
Sandefjord Hemskilen 9.juni 1 Øystein Mortensen
Sandefjord Vollane 8.juni 1 Frode Omland
Sandefjord Virikbekken (ved Kjellbergveien) 8.juni 2 Frode Omland
Sandefjord Virikbekken (ved Marumveien) 8.juni 4 Frode Omland
Larvik Spetalen 7.juni 1 Frode Omland
Larvik Skallist, vestre Hem 7.juni 4 Frode Omland
Larvik Klåstadkilen 1.juni 2 Finn Hauge

 

Rosenfink

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Horten Borrevannet 24.mai 1 Øystein Mortensen
Horten Kirkegården 3.juni 1 Knut Grytnes
Horten Hvarnsestangen 7.juni 1 Ivar Lundstad
Horten Falkenstensdammen 31.mai 1 Fred Christoffersen
Stokke Gjennestadvannet 5.juni 1 Odd Fagerbakke m.fl.
Tjøme Moutmarka 3.juni 1 Haakon F. Stenersen
Tjøme Verdens Ende 25.mai 1 Kjetil Johannessen
Larvik Svenner 28.mai 1 Knut Arne Monrad m.fl.

 

Nattsangere i Vestfold 2003  

Nattsangere i Vestfold 2004