Nattsangertelling i Vestfold 2003

 

Kun syngende individer.

Tidsrom 1: Frem til 25.juni for artene nattergal, myrsanger, sivsanger og rørsanger.

Tidsrom 2: Hele sesongen for artene vaktel, vannrikse, myrrikse, åkerrikse og nattravn.

 

 

Resultater:

Rørdrum  1                    Nattergal  217

Vaktel  12                     Gresshoppesanger  3

Åkerrikse  13              Sivsanger  4

Vannrikse  6                 Busksanger  1

Myrrikse  4                   Rørsanger  82

Nattravn  5                     Myrsanger  92

 

Rapporter observasjoner hit

 

Rørdrum

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Stokke Gjennestadvannet 29.mai 1 Roy Fjelldal, Hans Langås

 

Vaktel

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Re Holm 19.juli 1 Hallvard Holtung
Horten Borrevannet 17.mai - 27.juni 1 Truls W. Andersen
Tønsberg Ilene 2.juni 1 Christian Lie
Tønsberg Slagendalen 26.juni 3 Stig Eide, Anders Hangård
Stokke Østre Kleppan 5.juli 1 Karl Hagelund
Stokke Gjein 22.juni 1 Andreas Winnem, Håkon Meyer
Stokke Husum 1.juni - 9.juli 1 Karl Hagelund
Larvik Søndre Utklev, Hvarnes 5.juli 1 Herman Winnem, Øystein Winnem, Elin Langerud
Larvik Vikerøya, Klåstadkilen 13.juli 1 Martin Lohne
Larvik Mølen (ikke syngende) 31.mai 1 Jan Gogstad Thorsen 

 

Åkerrikse

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Hof Bergsvannet, sør 5.juni 1 Tore Vang
Sande Galleberg  23.mai-7.juni 3 Frode N. Bye, Tore Vang
Horten Borrevannet 1. - 17.juni 1 Egil Ween
Re Ramnes kirke 3.juni 1 Svein Andersen
Tønsberg Sem (500 m nord for VB slakteri) 3.juni 1 Svein Andersen
Tønsberg Slagen Kirke 26.mai 1 Anders Hangård
Tønsberg Oseberghaugen 2.juni 1 Christian Lie
Stokke Kjose 17.juni 1 Helge Omsland
Stokke Akersvannet (vestsiden) 31.mai - 16.juni 1 Stig Eide
Stokke Skjelbreid 24.mai-7.juni 1 Arvid Sørby
Sandefjord Furustad 6.juni 1 Finn Hauge

 

Vannrikse

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Hof Bergsvannet 14.juni 1 Frode Omland
Horten Borrevannet, (Vassbånn) 11.mai 2 Fred Christoffersen
Tønsberg Husvikkilen 3.mai 1 Svein Andersen
Stokke Gjennestadvannet 25.mai 2 Anders Hangård

 

Myrrikse

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Hof Bergsvannet, sør 5.juni 1 Tore Vang
Horten Borrevannet 23.juni 1 Henning A. Johansen
Stokke Gjennestadvannet 3.mai 2 Svein Andersen

 

Nattravn

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Horten Borrevannet (ikke syngende) 3.juni 1 Fred Christoffersen
Tjøme Hvasser sydøst 28.mai 1 Haakon F. Stenersen
Andebu Heia (Øvre Heivann) 20.juni 1 Håkon Meyer, Andreas Winnem
Lardal Damvann ? 1 Tormod Røed
Larvik Tanum 29.mai 1 Geir Inge Ruud

 

Nattergal

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Svelvik Grunnane (NØ for fugletårn) 6.juni 1 Frode N. Bye
Sande Lærum (v/elva 500m s.for Gutu) 7.juni 1 Bjørn Olav Tveit
Sande Bjerkøymoloen 5.juni 6 Tore Vang
Sande Str. Hydro Texaco-Bjerkøya 5.juni 7 Tore Vang
Sande Sandebukta (vestsiden) 7.juni 2 Bjørn Olav Tveit
Hof Bergsvannet, sør 5.juni 2 Tore Vang
Horten Borrevannet, sørenden. 6.juni 31 Henning A. Johansen
Horten Skoppum (Langmyra) 7.juni 1 Jan Otto Andersen
Horten Ryggland (Skillebru-Guttulfsrød) 21.mai 4 Fred Christoffersen
Horten Sandeelva (Skillebru-Mølla) 29.mai 4 Henning A. Johansen
Horten Røremark 25.mai 2 Knut Grytnes
Horten Bekkajordet 22.mai 1 Fred Christoffersen
Horten Møringa 29.mai 1 Svein Andersen
Horten Langgrunn (Havarivernskolen) 12.mai 1 Arne Elvestad
Horten Borrehaugene (N.Ø) 23.mai 1 Arne Elvestad
Horten Bastøy, Buvika 26.juni 1 Henning A. Johansen, Geir F. Karlsen
Horten Mastebakke 25.mai 1 Andrew W. Clarke
Re Undrumsdal 6.juni 3 Johanne Liland
Tønsberg/Re Aulielva (Sem-Ramnes kirke) 3.juni 9 Svein Andersen
Tønsberg Slagendalen 26.mai 7 Anders Hangård
Tønsberg Oseberghaugen (parkering) 30.mai 5 Stig Eide
Tønsberg Aulielva (v/Askim camping) 3.juni 2 Svein Andersen
Tønsberg Aulielva (v/jernbanen) 3.juni 3 Svein Andersen
Tønsberg Ilene   3.juni 2 Svein Andersen
Tønsberg Jarlsberg flyplass 5.juni 2 Svein Andersen
Tønsberg Sandåsen 3.juni 1 Svein Andersen
Nøtterøy Hjemseng 26.mai 2 Anders Hangård
Nøtterøy Føynland 26.mai 2 Anders Hangård
Tjøme Moutmarka 25.mai 10+ Haakon F. Stenersen
Tjøme Store Færder 18.mai 4 Anders Hangård m.fl.
Tjøme Sandø 28.mai 4 Haakon F. Stenersen
Tjøme Hvasser (Fynsletta) 18.mai 3 Anders Hangård m.fl.
Tjøme Hvasser syd 28.mai 5 Haakon F. Stenersen
Tjøme Lilleskagen 28.mai 2 Haakon F. Stenersen
Tjøme Tangenkilen (østsiden og nordsiden) 25.mai 2 Terje Kristiansen
Stokke Gjennestadvannet 14.mai 1 Eli Gates, Jan Mjåland
Stokke Akersvannet (vestsiden) 30.mai 2 Stig Eide
Stokke Haslestadbekken 4.juni 1 Karl Hagelund
Stokke Melsom 25.mai 4+ Arvid Sørby
Stokke Sjuverød 25.mai 1 Arvid Sørby
Stokke Russeltvedt 25.mai 1 Arvid Sørby
Sandefjord Goksjø, Lastelandet 8.juni 1 Rolf Meyer, Martin Lohne
Sandefjord Bugården 6.juni 1 Finn Hauge
Sandefjord Marum 6.juni 2 Finn Hauge
Sandefjord Hystad gård 11.mai 1 Christian Pindsle
Sandefjord Helgerød (langs Rovebekken) 23.-30.mai 1 Ellen Lohne, Bent Hamer
Lardal Lindsverkvann ? 1 Kjell Skaug
Lardal Kjærra, Styrvold ? 1 Kjell Skaug
Lardal ? ? 1 Kjell Skaug
Larvik Fristad, Eftang 4.juni 4 Geir Inge Ruud
Larvik Bjønneskilen, Viksfjord 4.juni 2 Geir Inge Ruud
Larvik Kaupangkilen, Viksfjord 4.juni 3 Geir Inge Ruud
Larvik Østre Halsen (v/Lågen) 4.juni 2 Geir Inge Ruud
Larvik Anvik 1.juni 20 Frode Müller
Larvik Ravn 14.mai 1 Eli Gates, Jan Mjåland
Larvik Klåstadkilen 18.mai 9 Martin Lohne
Larvik Hummerbakke 6.juni 2 Martin Lohne
Larvik Lund, Brunlanes 4.juni 3 Geir Inge Ruud
Larvik Gudem, Brunlanes 4.juni 1 Geir Inge Ruud
Larvik Manvik, Brunlanes 4.juni 1 Geir Inge Ruud
Larvik Nevlungstranda 26.mai 1 Geir Klaveness
Larvik Mølen (200m. innenfor P. til og med Odden)) 26.mai 9 Geir Klaveness
Larvik Eineren 26.mai 4 Geir Klaveness
Larvik Omlistranda 26.mai 1 Geir Klaveness

 

Gresshoppesanger

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Horten Borrevannet 22.- 29.mai 1 Henning A. Johansen
Tønsberg Presterødkilen 2.-18.juni 1 Svein Andersen, Christian Lie
Larvik Eftang (mellom Andebakke og Ølbergholmen) 5.mai 1 Rolf Meyer

 

Sivsanger

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Horten Borrevannet (Vassbånn). 1. - 6.mai 1 Kjetil Johannessen
Tønsberg Presterødkilen 2.juni 1 Christian Lie
Tønsberg Ilene 12.mai-3.juni 1 Anders Hangård m.fl.
Larvik Klåstadkilen 18.mai 1 Martin Lohne

 

Busksanger

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Tjøme Glenne 30.juni - 2.juli 1 John Stenersen

 

Rørsanger

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Sande Str. Hydro Texaco-Bjerkøya 5.juni 10 Tore Vang
Sande Sandebukta (vestre bredd) 7.juni 2 Bjørn Olav Tveit
Holmestrand Mulvika 7.juni 1 Bjørn Olav Tveit
Horten Borrevannet (Vassbånn). 11.mai 5 Kjetil Johannessen
Horten Røremark (renseanlegget) 27.mai 1 Fred Christoffersen
Horten Langgrunn (stranda) 25.juni 2 Henning A. Johansen
Horten Bastøy, Buvika 26.juni 1 Henning A. Johansen, Geir F. Karlsen
Tønsberg Presterødkilen 25.mai 5 Anders Hangård
Tønsberg Rosanes 28.mai 1 Anders Hangård
Tønsberg Ilene 3.juni 2 Svein Andersen
Stokke Gjennestadvannet 22.mai 4 Stig Eide
Tjøme Tangenkilen (mot Ødekjære) 25.mai 1 Terje Kristiansen
Sandefjord Goksjø, (Reppesgårdtangen) 4.juni 3 Frode Omland
Sandefjord Goksjø, (Nesbukta) 6.juni 4-5 Frode Omland
Sandefjord Goksjø, (Lastelandet) 10.juni 1 Frode Omland
Sandefjord Goksjø, (Klavenesbukta) 15.juni 1 Frode Omland
Sandefjord Goksjø, (Gubbetangen) 15.juni 1 Frode Omland
Sandefjord Goksjø, (Askedalsbukta) 15.juni 1 Frode Omland
Sandefjord Mefjorden (innerst) 9.juni 3 Frode Omland
Sandefjord Engbukta 7.juni 2 Martin Lohne, Marius Engebretsen
Sandefjord Enga 4.juni 1 Finn Hauge
Sandefjord Hemskilen (Sandefjordsiden) 4.juni 3 Finn Hauge
Andebu Gallisvannet 22.juni 3 Andreas Winnem, Håkon Meyer
Andebu Stivannet 22.juni 3 Andreas Winnem, Håkon Meyer
Larvik Svenner 3.juni 1 Geir  Inge Ruud
Larvik Fristad, Eftang 4.juni 1 Geir  Inge Ruud
Larvik Bjønneskilen, Viksfjord 4.juni 1 Geir  Inge Ruud
Larvik Kaupangkilen, Viksfjord 4.juni 3 Geir  Inge Ruud
Larvik Drengkilen 23.juni 3 Geir Inge Ruud
Larvik Skisaker 4.juni 1 Geir  Inge Ruud
Larvik Klåstadkilen 7.juni 4 Martin Lohne
Larvik Hemskilen 4.juni 1 Geir  Inge Ruud
Larvik Eineren 9.juni 2 Knut-Arne Monrad
Larvik Nevlunghavn (stranda) 9.juni 4 Knut-Arne Monrad

 

Myrsanger

Kommune Lokalitet Dato Antall Observatør
Svelvik Grunnane (v. fugletårn) 16.juni 1 Frode N. Bye
Sande Sandebukta (Skafjell) 5.juni 1 Tore Vang
Sande Sandebukta (vestsiden) 7.juni 1 Bjørn Olav Tveit
Sande Bjerkøyamoloen 11.mai 1 Eli Gates
Sande Stensrud (grøft 50m V. for veien) 16.juni 1 Frode N. Bye
Sande Rølleshaugen 5.juni 1 Tore Vang
Sande Rølleshaugen (kryss Kobberbekkvn./Fjellskarvn.) 7.juni 1 Bjørn Olav Tveit
Sande Tandberglia (mellom jernbanen og lia) 7.juni 1 Bjørn Olav Tveit
Sande Sentrum (v/jernbanen) 7.juni 1 Bjørn Olav Tveit
Sande Hanekleiva (Elva krysser RV319) 7.juni 1 Bjørn Olav Tveit
Hof Bergsvannet, sør 5.juni 1 Tore Vang
Holmestrand Mulvika  7.juni 1 Bjørn Olav Tveit
Horten Borrevannet (sørenden) 7.juni 16 Henning A. Johansen
Horten Adalsbekken 16.juni 4 Geir F. Karlsen
Horten Skoppum (Dammen ø.for) 7.juni 1 Ivar Lundstad
Horten Røremark 4.juni 1 Fred Christoffersen
Tønsberg Slagendalen  28.mai 7 Anders Hangård
Tønsberg Jarlsberg flyplass 5.juni 4 Svein Andersen
Tønsberg Aulielva (v/jernbanen) 3.juni 1 Svein Andersen
Tønsberg Ilene 26.juni 4 Stig Eide, Anders Hangård
Tønsberg Presterødkilen 2.juni 4 Svein Andersen, Christian Lie
Tønsberg Rosanes 28.mai 1 Anders Hangård
Nøtterøy Tokenes (bekken som går ut i bukta) 8.juni 1 Ivar Lundstad
Nøtterøy Hjemseng 26.mai 1 Anders Hangård
Tjøme Hvasser syd 24.mai 1 Haakon F. Stenersen
Stokke Skjelbreid (rapsfelt v/veien) 5.juni 2 Trond Nilsen
Stokke Husum 20.mai-2.juni 2 Karl Hagelund
Sandefjord Engbukta 8.juni 1 Martin Lohne, Marius Engebretsen
Sandefjord Lahellebukta 8.juni 1 Martin Lohne, Marius Engebretsen
Sandefjord Virikbekken (mellom Store Bergan og Virik) 6.juni 5 Finn Hauge
Sandefjord Virikbekken (v. Søndre Holmen) 12.juni 1 Frode Omland
Sandefjord Marumbekken 6.juni 1 Finn Hauge
Sandefjord Furustadbekken 6.juni 2 Finn Hauge
Larvik Skisaker 11.juni 2 Frode Omland
Larvik Sandnes 12.juni 1 Frode Omland
Larvik Skallist 12.juni 1 Frode Omland
Larvik Fristad, Eftang 4.juni 1 Geir Inge Ruud
Larvik Bjønneskilen, Viksfjord 4.juni 1 Geir Inge Ruud
Larvik Kaupangkilen, Viksfjord 4.juni 1 Geir Inge Ruud
Larvik Klåstadkilen 29.mai 1 Geir Inge Ruud
Larvik Klåstadkilen (Ulakrysset til odden mot Vikerøya) 7.juni 4 Martin Lohne
Larvik Stavernsøya, Stavern 5.juni 1 Arne Heggeland
Larvik Gudem, Brunlanes 4.juni 1 Geir Inge Ruud
Larvik Nevlungstranda 9.juni 3 Knut-Arne Monrad
Larvik Nevlunghavn (v/Eineren) 27.mai-9.juni 1 Geir Inge Ruud, Knut-Arne Monrad
Larvik Mølen (v/brakkvannsdammene) 29.mai 1 Geir Inge Ruud