Førstegangsfunn på Borrevannet


 
1900 - 1969 70-tallet

80-tallet

Fiskeørn (Øyvind Aashamar) 1908 Snadderand 1970 Smålom 1980
Sivhøne (Olav Hagelund) 1939 Kongeørn 1970 Busksanger 1980
Hettemåke (Olav Hagelund) 1939 Temmincksnipe 1970 Horndykker 1981
Knoppsvane (Sigurd M. Eyde) 1942 Kortnebbgås 1971 Ringtrost 1982
Sivsanger (Olav Hagelund) 1947 Svartand 1971 Furukorsnebb 1982
Rørsanger (Olav Hagelund) 1947 Lerkefalk 1971 Snøgås 1983
Skjeand (Olav Hagelund) 1948 Gresshoppesanger 1971 Haukugle 1983
Vaktel (Olav Hagelund) 1948 Myrsanger 1971 Havelle 1984
Vannrikse (Olav Hagelund) 1948 Vandrefalk 1972 Boltit 1984
Sothøne (Olav Hagelund, H.L.Løveskiold) 1948 Svartterne 1972 Krykkje 1984
Trelerke (Olav Hagelund) 1948 Turteldue 1972 Splitterne 1984
Knekkand (Olav Hagelund, Halvdan Møller) 1949 Pirol 1972 Lappiplerke 1984
Stjertand (Olav Hagelund) 1950 Lavskrike 1972 Dvergsnipe 1985
Trostesanger (Olav Hagelund) 1950 Konglebit 1972 Steinvender 1985
Toppdykker (Olav Hagelund) 1951 Kornspurv 1972 Rustand 1985
Rørdrum (Olav Hagelund) 1952 Dverglo 1973 Ørnvåk 1986
Myrrikse (Olav Hagelund) 1952 Dvergsvane 1976 Enghauk 1987
Taffeland (Olav Hagelund) 1953 Rosenfink 1976 Rødnebbterne 1988
Tundralo (Olav Hagelund) 1953 Lappfiskand 1977 Mandarinand 1989
Sotsnipe (Olav Hagelund) 1955 Svarthalespove 1977 Glente 1989
Åkerrikse (Olav Hagelund) 1957 Tyvjo 1977 Svartglente 1989
Sivhauk (Michaelsen, Hansen, Gunnarson) 1966 Dvergdykker 1978 Elvesanger 1989
Svømmesnipe 1966 Fjellmyrløper 1979 Polarsisik 1989
Storlom 1969 Lappspove 1979
Tundrasnipe 1969
Rovterne 1969
Nattergal 1969
 

 

90-tallet

2000-tallet

Islom 1990 Dvergmåke (Michael Fredriksen) 2000
Alkekonge 1990 Grønlandsmåke (Anders F. Mæland m.fl.) 2000
Hærfugl 1990 Tartarpiplerke (Geir F. karlsen) 2000
Dvergfluesnapper 1990 Stripegås (Andrew W. Clarke) 2001
Skjeggmeis 1990 Brudeand (Ivar Lundstad) 2001
Purpurhegre 1991 Ringand Jørn R. Gustad, Vegard Bunes) 2002
Hvitkinngås 1991 Sjøorre (John F. Karlsen) 2002
Havørn 1992 Ringgås (Øystein Mortensen, Henning A. Johansen) 2002
Aftenfalk 1992 Slangeørn (Øystein Mortensen, Kjetil Johannessen, Henning A. Johansen) 2002
Lomvi 1992 Lirype (Ole Hansen) 2002
Pungmeis (Andrew W. Clarke) 1994 Blåvingeand (Kjetil Johannessen) 2003
Egretthegre (Ivar Lundstad) 1996 Svartehavsmåke (Frank E. Klever) 2003
Hvitøyeand (Andrew W. Clarke, Henning A. Johansen) 1996 Båndkorsnebb (Fred Christoffersen) 2004
Alpeseiler (Kjetil Johannessen) 1997 Isfugl (Gunn Henny Aasen) 2005
Dvergspurv (Andrew W. Clarke) 1997 Tundragås (Terje Hansen) 2006
Hauksanger  1998 Polarsnipe (Fred Christoffersen) 2006
Krattspurv (Andrew W. Clarke) 1998 Hvitvingesvartterne (Fred Christoffersen) 2006
Steppehauk (John F. Karlsen,Treje Hansen) 1999
Sibirlo (Geir F. Karlsen, John F. Karlsen) 1999
Fjellerke (Eyvind Strøm) 1999
Sitronerle (Kjetil Johannessen) 1999