Bombekalender


Observasjoner av sjeldne fugler på Borrevannet

Kun dato for første registrering i evt, tidsrom er tatt med.

Januar

Februar Mars April

26.  Kornspurv (1972)

4. Rørdrum (2006)

 

19.  Glente (1994)

22.  Dvergspurv (1997)

28.  Glente (2003)

1.  Fjellerke (2001)

4.  Svartglente (1989)

6.  Ringand (2002) 

8.  Glente (2001)

13.  Fjellerke (1999)

20.  Glente (1989)

23. Glente (2005)

24.  Enghauk (2000)

26.  Steppehauk (1999)

27.  Hvitryggspett (1978)

28.  Hvitøyeand (1996)

30.  Enghauk (1993)

Mai Juni Juli August

1.  Rørdrum (2000), Enghauk (1987), Aftenfalk (2000), Glente (2004), Glente (2006)

2.  Pungmeis (2005), Hortulan (1992)

3.  Svartglente (1999)

4. Enghauk, Aftenfalk (2006)

5.  Blåvingeand (2003)

6. Steppehauk (2006)

7.  Glente (1998), Glente (2000), Aftenfalk (2005)

8.  Hærfugl (2002)

9.  Enghauk (2000), Aftenfalk (2004)

10.  Glente (1998)

12.  Grønlandsmåke (2000)

13.  Turteldue (1972)

14.  Sitronerle (1999)

17.  Stork (1975), Alpeseiler (1997)

18.  Glente (1995)

19.  Slangeørn (2002)

20.  Fjellmyrløper (1979), Kornspurv (1973)

21.  Aftenfalk (1992), Pungmeis (1994)

25.  Hvitryggspett (1971), Kornspurv (2006)

26.  Trostesanger (1984)

27,  Elvesanger (1989)

28.  Svartterne (2003)

29.  Rustand (1986), Trostesanger (2002)

31.  Enghauk (2003), Busksanger (1992)

5.  Rørdrum (1952),      Svartglente (1996), Steppehauk (1999)

6.  Turteldue (1982)

8.  Svartehavsmåke (2003), Dvergfluesnapper (1990)

9.  Svartglente (2002)

10.  Dvergmåke (2000), Svartterne (2001), Svartterne (2006)

11. Hvitvingesvartterne (2006)

13.  Kornspurv (1972)

14.  Trostesanger (1978)

18.  Svartterne (1972), Trostesanger (1980)

24.  Trostesanger (1950)

29.  Busksanger (1980)

7.  Splitterne (1984)

10.  Rørdrum (2000)

13.  Purpurhegre (1991)

5. Islom (1990)

10.  Sibirlo (1999), Hvitryggspett (1987)

15.  Rørdrum (2002)

29.  Hortulan (1981)

September Oktober November Desember

2.  Turteldue (2003)

3.  Egretthegre (1996)

8.  Ørnvåk (1986)

11.  Busksanger (2003)

18.  Turteldue (1988)

21.  Steppehauk (2003)

30.  Tartarpiplerke (2000)

1. Tartarpiplerke (2004) 

6.  Turteldue (1985)

23.  Hærfugl (1990)

 

7. Båndkorsnebb (2004)

16. Isfugl

21. Båndkorsnebb (2004)

 

19.  Lavskrike (1972)

20.  Lirype (2002)

28.  Rørdrum (2003)