Siste nytt:  

2008

12.august

Møringa: Vepsevåk1, Musvåk 1, Tårnfalk 1, Vandrefalk 1, Tundralo 1, Heilo 9, Krykkje 1, Stillits 27, MOt, FEK, SAn.

3.august

Møringa: Tundralo 11, Dvergmåke 1, Splitterne 1, Lomvi 1, Rosenfink 2, FEK, SAn.

2.august

Langgrunn: Gluttsnipe 9, Sotsnipe 2, ArA.

 
29.juli

Bastøya: Grågås 30, Ærfugle 2050, Sjøorre 180, Svartand 3, ArA.

Østenskjær: Myrsnipe 1, ArA.

Rødskjær: Storskarv 280, ArA.

19.juli

Langgrunn: Lappspove 1, Tundrsnipe 1, AEl.

15.juli

Møringa: Havsule 21, Storjo 1, Tyvjo 1, Lomvi 42, Alke 1, Kornkråke 6, SHy, MOt, SAn.

 
20.juni

Møringa: Smålom 2, Havhest 13, Havsule 3, Polarjo 1, Tyvjo 3, Krykkje 2, Lomvi 3, MOt, FEK, SAn.

17.juni

Møringa: Havhest 1, Havørn 1, Musvåk 2, Tyvjo 1, Splitterne 1, Rødnebbterne 2, Rosenfink 2, ASt, MOt, SAn.

14.juni

Møringa: Smålom 2, Havhest 1, Rødnebbterne 5, Rosenfink 2, ASt, MOt, TKo, HKl, SAn.

7.juni

Bastøya: Sjøorre 18, Havelle 2, Nattergal 9 sy., Myrsanger 3 sy., ArA.

Rødskjær: Hvitkinngås 2, Ærfugl 600, ArA.

Østenskjær: Hvitkinngås 6 ad + 4 pull., Fiskemåk 40 rugende + 13 pull., Makrellterne 35 rugende + 5 pull., Steinvender 1, Storspove 1, Nattergal 1 sy., ArA.

6.juni

Møringa: Splitterne 1, Gulerle 2, Rosenfink 1, MOt, SAn.

1.juni

Bastøya: Nattergal 8 sy., Myrsanger 1 sy., ArA.

Borrehaugene: Myrsanger 1 sy., Rosenfink 1 sy., ArA.

Møringa: Smålom 22, Tyvjo 1, MOt, SAn.

Rørestrand: Gravand 2 ad.F + 15 pull., Tjeld 2 pull., AEl.

Langgrunn: Rødstilk 1, Tornskate 1, AEl.

 
31.mai

Bastøya: Storlom 1, Grågås 5 pull. (3 kull), Hvitkinngås 4, Gravand 10 pull., (1 kull), Ærfugl 1030 ad. + 80 pull., Svartand 10, Sjøorre 30, Havelle 1, Storspove 2, Skogdue 1, Svartspett 1, Nattergal 3 sy., Møller 8 sy., Myrsanger 3 sy., Tornskate 2, Dompap 2, ArA.

Rødskjær: Storskarv 115, Hvitkinngås 3, Skjærpiplerke 1, ArA.

Østenskjær: Hvitkinngås 3, Fiskemåke 90 (i kolonien), Makrellterne 50 (i kolonien, ca. 30 reir), Møller 1 sy., ArA.

30.mai

Møringa: Smålom 2, Islom 1, Splitterne 2, Lomvi 1, Kornkråke 1, MOt, SAn.

Langgrunn: Grågås 6 ad. + 5 pull., Myrsanger 1 sy., AEl.

27.mai

Møringa: Smålom 15, Storlom 4, Rødstilk 5, Gulerle 2, HKl, TKo.

25.mai

Falkensten: Ærfugl 53 pull., Fiskeørn 1, Nattergal 2, Rosenfink 4 sy., ILu, GGL.

Møringa: Storlom 9, Smålom 49, Grågås 10, Hvitkinngås 1, Vepsevåk 1, Musvåk 2, Fiskeørn 1, Rødnebbterne 2, HKl, TKo, KJo, FCh.

24.mai

Skånevetan: Lerkefalk 1, Vandrefalk 1, Fiskeørn 2, Heilo 1, FCh, ØMo, HAJ.

Røremark: Myrsanger 1, Rørsanger 3, KGr.

21.mai

Møringa: Smålom 33, Storlom 2, Svartand 2, Musvåk 2, Småspove 2, Lomvi 4, Vintererle 1, MOt, FEK, HKl, OFa, SAn.

20.mai

Møringa: Smålom 31, Storlom 2, Islom 1, Rødnebbterne 1, Lomvi 2, Nise 2, MOt, TOl, FEK, TKo, OFa, HKl, SAn.

17.mai

Møringa: Havørn 1, Myrhauk 1, Lerkefalk 1, Rødnebbterne 2, MOt, FEK, SAn.

16.mai

Klokkeråsen, Nykirke: Vepsevåk 3 pt., Fiskeørn 1 pt., Vandrefalk 1, ILu.

15.mai

Møringa: Smålom 1, Storlom 1, Sandlo 3, Polarsnipe 3, Myrsnipe 5, Rødstilk 4, HKl, TKo.

14.mai

Møringa: Smålom 1, Storlom 1, Ærfugl 20 pull., Polarsnipe 1, Myrsnipe 6, HKl, TKo.

13mai

Møringa: Smålom 15, Sjøorre 4,  Sandlo 3, Steinvender 2, Rødstilk 10, Gluttsnipe 3, Vendehals 1, HKl, TKo, THa.

12.mai

Møringa: Steinvender 1, Myrsnipe 1, Småspove 2, Rødstilk 13, Gluttsnipe 3,HKl. TKo.

11.mai

Møringa: Smålom 9, Storlom 1, Grågås 1+3+5 pull., Ærfugl 100 ad+5 pull., Svartand 10, Sandlo 7, Småspove 1, Brushane 1, Polarsnipe 1, Gluttsnipe 1, Strandsnipe 3,  Steinvender 1, Brunsisik 2, KJo, HKl, TKo.

8.mai

Rørestrand: Fiskeørn  1 ptV, AEl.

7.mai

Rørestrand: Fiskeørn  1 ptV, AEl.

Møringa: Smålom 5, Sjøorre 1, Småspove 2, Hagesanger 1, Møller 3, Tornsanger 5, MOt, TOl, SAn.

3.mai

Møringa: Smålom 7, Storlom 3, Toppand 2, Sjøorre 2, Musvåk 6 pt., Lomvi 1, FEK, SAn.

Bastøya: Grågås 30, Krikkand 2, Svartand 30, Sandlo 1, Storspove 1, Gluttsnipe 1, Strandsnipe 1, Steinskvett 1, Møller 8, ArA.

Rødskjær: Storskarv 150, Hvitkinngås 4, Strandsnipe 1, ArA.

Østenskjær: Storskarv 40, Grågås 4, Hvitkinngås 4, Fiskemåke 120, ArA.

2.mai

Møringa: Kortnebbgås 45 pt., TKo.

 
28.april

Møringa: Grågås 2, Krikkand 12, Sandlo 2, Rødstilk 1, Skogsnipe 1, Strandsnipe 2, Steinskvett 5, HKl, TKo.

27.april

Møringa: Smålom 1, Snadderand 2, Brunnakke 6, Toppand 10, Svartand 380, Sjøorre 42,Sandlo 1, Strandsnipe 5, Makrellterne 15, Teist 1, Lomvi 1, Steinskvett 1, Nise 2, ASt, MOt, TOv, SAn.

26.april

Skånevetan: Kortnebbgås 14 pt., Fiskeørn 2, Myrhauk 1, Musvåk 12, Spurvehauk 3, Hønsehauk 1, Tårnfalk 1, Vandrefalk 1, Trepiplerke 2, Munk 2, Løvsanger 6, Gransanger 3, Nøttekråke 1, Ravn 9, FCh.

25.april

Møringa: Smålom 4, Storlom 1, Svartand 30, Låvesvale 1, Løvsanger 1, TKo, HKl.

Lillås: Møller 1 sy., THa.

24.april

Rygland: Munk 1sy., FCh.

23.april

Møringa: Smålom 7 pt., Storlom 1, Svartand 5, Sjøorre 3, Glente 1, Rødstilk 2, Lappspove 1, Krykkje 1, Makrellterne 1, Låvesvale 1, Jordugle 1, Dvergspett 1, ASt, MOt, HKl, AHa, SAn.

21.april

Møringa: Smålom 6, Storskarv81 pt., Kortnebbgås 114 pt., Sjøorre 3, TKo, HKl.

20.april

Møringa: Smålom 12, Storskarv 98 pt., Kortnebbgås 780 pt., Grågås 3 pt., Svartand 9, Sjøorre 6, HKl, TKo.

Bastøya: Smålom 1, Storskarv 120 pt., Kortnebbgås 230 pt. + 3 rast, Grågås 8, Krikkand 28, Sjøorre 2, Svartand 2, Storspove 4, Lappspove 2, Kobbe 4, ArA.

Rødskjær: Storskarv 110, Hvitkinngås 2, Grågås 6, Kortnebbgås 1, Brunnakke 2, ArA.

Østenskjær: Grågås 22, Hvitkinngås 6, ArA. 

19.april

Møringa: Smålom 2, Gulnebblom 1, TKo.

18.april

Langgrunn: Lappspove 2, AEl.

Steinbrygga: Svartand 5, Sjøorre 50, AEl.

Bastøya: Kortnebbgås 10 rast, Lappspove 2, ArA.

Rødskjær: Storslarv 160, Hvitkinngås 2, Brunnakke 2, ArA.

Østenskjær: Grågås 22, Hvitkinngås 4, ArA.

16.april

Strandparken: Sidensvans 32, ArA.

15.april

Strandparken: Sidensvans 28, ArA.

Steinbrygga: Smålom 2, Toppdykker 8, Sandlo 2, Storspove 2, JES.

14.april

Nykirke: Tårnfalk 1, BOl.

Langgrunn: Horndykker 1, Svartand 8, Sjøorre 19, JES.

13.april

Møringa: Smålom 6, Storskarv 100 pt., Kortnebbgås 5 pt., Grågås 3, Sjøorre 9, Musvåk1 pt., Spurvehauk 1, Sandlo 2, Polarsnipe 6, Skjærpiplerke 1, Kornkråke 2, HKl, SAn.

Skånevetan: Grågås 21 pt., Laksand 4, Fjellvåk 1 pt., Musvåk2 pt.+4 lok., Spurvehauk 1 pt.+2 lok., Hønsehauk 2, Tårnfalk 1, Trane 1 pt., Jernspurv 24, Bjørkefink 1, FCh.

12.april

Møringa: Smålom 3, Grågås 4, Kanadagås 1, Brunnakke 1, Sjøorre 1, Storspove 2, FCh.

11.april

Langgrunn: Storskarv 120 pt. (1 flokk), Kortnebbgås 60 pt. (1 flokk), Jernspurv 1, AEl.

9.april

Møringa: Smålom 4, Kortnebbgås 2, Svartnd 2, Sjøorre 8, Laksand 3, Tjeld 40, Storspove 4, Linerle 9, Duetrost 1, Kornkråke 2, Stillits 3, ASt, MOt, SAn.

8.april

Møringa: Krikkand 2, Sjøorre 3, Tjeld 40, ArA.

6.april

Møringa: Toppdykker 1, ArA.

5.april

Møringa: Brunnakke 2, Sjøorre 12, Kvinand 60, Fjellvåk 1, HKl, TKo, ArA.

Skånevetan: Musvåk 12 pt. + 4 lok., Spurvehauk 4 pt. + 2 lok., Hønsehauk 3, Tårnfalk 1, Vandrefalk 1, Rugde 1, FCh.

3.april

Møringa: Gulnebblom 1, Linerle 5, Vintererle 4 pt., HKl, TKo.

 
31.mars

Strandparken: Linerle 1, ArA.

30.mars

Møringa: Smålom 1, Grågås 20, Svartand 3, Sjøorre 12, Musvåk 5 pt., FCh, ArA.

28.mars

Møringa: Grågås 14, Svartand 7, Sjøorre 13, Musvåk 9 pt., Tjeld 53, Sandlo 2, Krykkje 2, Ringdue 50, Stær 4, MOt, HKl, SAn.

24.mars

Møringa: Gulnebblom 1, BOl.

Steinbrygga: Toppdykker 47, Gravand 6, Vipe 1, Alke 1, Ringdue 200, KJo, JOA.

Horten: Sidensvans 200, AEl.

23.mars

Steinbrygga: Toppdykker 38, Gravand 5, Vipe 2, Sandlo 2, Storspove 1, Vintererle 1, JES, MOt, SAn.

Møringa: Gulnebblom 1, Sjøorre 18, Tjeld 95, Sandlo 2, AWC, SEi, KJo, TKo, HKl.

Falkensten: Laksand 6, Fossekall 3, AWC.

22.mars

Møringa: Gulnebblom 1, AWC.

21.mars

Strandparken: Snøspurv 52, ArA.

Falkenstensammen: Krikkand 2, Laksand 7, Dvergspett 1, Fossekall 2, FCh.

20.mars

Møringa: Gulnebblom 1, Grågås 25, Gravand 2, Sjøorre 19, Musvåk 3 pt., Tjeld 49, Sandlo 2, Skjærpiplerke 1, TKo, HKl, FEK, SAn.

Bastøya: grågås 8, Sjøorre 5, Sandlo 3, Storspove 4 Hettemåke 5, Skogdue 1, ArA.

19.mars

Steinbrygga: Toppdykker 20, AWC.

17.mars

Veggefjell: Rugde 1, ILu.

Steinbrygga: Toppdykker 14, AWC.

16.mars

Møringa: Gulnebblom 1, Grågås 15, Sjøorre 33, Musvåk 1, Hønsehauk 1, Sandlo 3, Tjeld 116, Polarsnipe 1, FCh, AWC, ØMo.

Steinbrygga: Toppdykker 28, AWC.

Bastøya-Rødskjær-Østenskjær: Storskarv 120, Grågås 17, Gravand 13, Brunnakke 2, Ærfugl 200, Sjøorre 9, Svartand 5, Siland 20, Tjeld 50, Vipe 1, Storspove 3, Hettemåke 20, Skjærpiplerke 12, Snøspurv 8, ArA.

15.mars

Møringa: Sangsvane 5, Grågås 11, Sjøorre 12, Laksand 2, Sandlo 2, Polarsnipe 1, Alkekonge 1, FCh.

Steinbrygga: Toppdykker 21, Musvåk 2 pt., MOt, SAn.

Bastøya-Rødskjær: Storskarv 100, Grågås 8, Gravand 7, Kvinand 30, Ærfugl 150, Sjøorre 12, Siland 25, Tjeld 25, Storspove 6, Skjærpiplerke 1, Bokfink 5, Bergirisk 10, Steinkobbe 13, ArA.

10.mars

Møringa: Smålom 2, Storlom 1, Grågås 1, Praktærfugl ad.M., Sjøorre 14, Tjeld 55, Sandlo 1, Krykkje 2, Lomvi 1, OFa.

9.mars

Falkensten: Toppand 4, Laksand 7, Musvåk 1, Vintererle 1, Fossekall 1, Kornkråke 1, ArA.

Møringa: Smålom 2, Storlom 2, Gulnebblom 1, Havhest 7, Sangsvane 6, Grågås 16, Kanadagås 1, Gravand 1, Svartand 3, Sjøorre 1, Musvåk 5 pt., Tjeld 60, Sandlo 2, Vipe 35, Myrsnipe 1, Krykkje 11, Lomvi 1, Kornkråke 7, MOt, ILu, FCh, HKl, OFa, TOl, BOl, SAn.

8.mars

Møringa: Toppdykker 1, Havhest 3, Sangsvane 2, Grågås 23, Kanadagås 2, Gravand 1, Sjøorre 2, Musvåk 3 pt., Tjeld 27, Polarjo 2, Kornkråke 4, ASt, MOt, JOA, SAn.

Steinbrygga: Toppdykker 34, AWC, JES.

Langgrunn: Grågås 4, Sjøorre 7, Svartand 10, Vipe 8, JES.

6.mars

Steinbrygga/Langgrunn: Toppdykker 30, Gravand 3, Sjøorre 9, Svartand 9,Spurvehauk 1, Dvergspett 2, AEl, JES.

5.mars

Steinbrygga: Toppdykker 27, Grågås 2, Gravand 3, Storpove 4, Kobbe 3, MOt, GEr, Øyv, SAn.

4.mars

Steinbrygga: Toppdykker 27, Grågås 4, Gravand 1, Sandlo 2, JES.

Falkenstensdammen: Grågås 2, Toppand 3, Laksand 14, JES.

Solberg: Duetrost 1, JES.

2.mars

Steinbrygga: Smålom 1, Gulnebblom 1, Toppdykker 22, Grågås 2, HAJ.

Langgrunn: Storlom 1, AWC.

1.mars

Glenne: Tyrkerdue 2, HAJ.

 
29.februar

Møringa: Gulnebblom 2k, Havhest 1, Sangsvane 10, Gravand 2, Sjøorre 21, Musvåk 1 pt., Tjeld 56, Sandlo 1, Kobbe 1, Øyv, GEr, FCh, SHy, MOt, SAn.

Gannestad: Stær 1, AEl.

28.februar

Nykirke: Musvåk 1, FCh.

Steinbrygga: Toppdykker 25, Gravand 1, Sandlo 2, JES.

27.februar

Steinbrygga: Toppdykker 23, Sangsvane 3, Grågås 3, Sjøorre 7, Laksand 2, Hettemåke 4, Fiskemåke 6, Kobbe 1, JES.

22.februar

Møringa: Havhest 1, Grågås 2, Svartand 7, Sjøorre 8, Havelle 1, Hønsehauk 1, Tjeld 2, Krykkje 40, ASt, MOt, GEr, TOl, Øyv, FEK, AHa, SHy, SAn.

Steinbrygga; Toppdykker 14, Grågås 1, MOt, Øyv, GEr, SAn.

Grønlia: Sidensvans 190, AWC.

21.februar

Møringa: Polarjo 2k, TKo.

19.februar

Møringa: Smålom 1, Sangsvane 1, Gravand 1, Svartand 11, Sjøorre 22, Tjeld 21, Kornkråke 1, Kobbe 2, Nise 1, MOt, SAn.

Steinbrygga: Toppdykker 4, Grågås 2, Gravand 1, Storspove 4, MOt, SAn.

17.februar

Møringa: Gravand 2, Krykkje 2, FCh.

16.februar

Møringa: Sjøorre 3, Tjeld 19, Kornkråke 4, FCh.

9.februar

Holtandalen: Sidensvans 210, JOA.

Steinbrygga: Toppdykker 5, Grågås 2, Gravand 1, Storspove 3, JES.

Møringa: Islom 1, Tjeld 8, Kornkråke 2, FCh.

Bastøy/Rødskjær: Smålom 1, Toppdykker 1, Skogdue 1, Bergirisk 11, Kobbe 8, ArA.

8.februar

Møringa: Smålom 1, Sjøorre 6, Tjeld 3, Sidensvans 70, ASt, MOt, AWC, SAn, FEK.

Steinbrygga: Toppdykker 6, Grågås 2, Storspove 4, ASø, MOt, SAn.

1.februar

Møringa: Smålom 3, Havhest 7, Sjøorre 2, Havelle 2, Tjeld 8, Dvergmåke 2, Krykkje 43, Lomvi 1, Alke 2, Kobbe 1, ASt, MOt, CLi, SAn

Strandparken: Kornkråke 6, ArA.

 
30.januar

Falkensten: Vandrefalk 1, Sidensvans 25, JES.

Steinbrygga-Langgrunn: Smålom 2, Toppdykker 5, Svartand 3, Sjøorre 7, Tjeld 1, Storspove 4, Fiskemåke 4, Kobbe 8 (Bastøya), JES.

29.januar

Rørestrand: Sidensvans 30, AWC.

28.januar

Falkensten: Hegre 2, Sangsvane 6, Toppand 3, Laksand 3, JES.

26.januar

Steinbrygga: Smålom 1, Toppdykker 5, Grågås 2, Sjøorre 5, Tjeld 2, AWC.

Rørestrand: Storlom 2, Tjeld 1, AWC.

Grønlia: Rødstrupe syngende, AWC.

25.januar

Møringa: Storlom 1, Toppand 2, Sjøorre 8, Tjeld 18, Polarsvømmesnipe 2k, Krykkje 2, Teist 1, Lomvi 1, Kobbe 1, MOt, SAn, AHa, SHy.

Falkensten: Hegre 1, Toppand 4, Laksand 5, JES.

Røremark: Sothøne 3, JES.

Steinbrygga: Smålom 1, Toppdykker 5, Grågås 2, Vintererle 1, JES, AHa.

24.januar

Steinbrygga: Smålom 1, Toppdykker 4, JES.

23.januar

Steinbrygga: Tjeld 5, Storspove 4, JES.

22.januar

Falkensten: Hegre 2, Sangsvane 6, Toppand 4, Vandrefalk 1, Kattugle 1, Fossekall 1, Ravn 1, JES.

Røremark: Stokkand 200, Sothøne 3, JES.

20.januar

Steinbrygga: Smålom 1, Toppdykker 5, Grågås 2, Storspove 2, KJo.

Langgrunn: Smålom 1, Sjøorre 6, KJo.

Møringa: Tjeld 2, Krykkje 1, Sidensvans 50, KJo.

Karljohansvern: Rødstrupe 1, Sidensvans 250, HKl.

Rørestrand: Sidensvans 50, AWC.

21.januar

Steinbrygga: Smålom 1, Tjeld 5, JES.

19.januar

Møringa: Hegre 1, Sjøorre 1, Spurvehauk 1, Tjeld 17, Polarjo 2k, Fiskemåke 20, Krykkje 2, Lomvi 2, Sidensvans 30, MOt, SAn, BOl, OFa, HKl, TKo.

Steinbrygga: Smålom 1, Toppdykker 5, Storspove 3, Skjærpiplerke 1, JES, HKl, TKo.

Røremark: Sothøne 4, AWC.

17.januar

Steinbrygga: Smålom 1, Toppdykker 3, JES.

15.januar

Møringa: Sothøne 1, Tjeld 4, Fiskemåke 170 p.t.S, Krykkje 4, Lomvi 1, MOt, SAn.

14.januar

Steinbrygga: Toppdykker 7, Brunsisik 25, JES.

13.januar

Møringa: Tjeld 8, Sothøne 4, Fiskemåke 1, KJo.

Steinbrygga: Grågås 2, Storspove 2, Sjøorre 10, Lomvi 2, KJo, JES.

11.januar

Steinbrygga: Toppdykker 7, AWC.

Åsgårdstrand: Storspove 1, AWC.

10.januar

Steinbrygga: Toppdykker 5, Sjøorre 3, Svartand 5, JES.

9.januar

Karljohansvern: Duetrost 1, Julian Bell.

Steinbrygga: Toppdykker 3, JES.

8.januar

Steinbrygga: Toppdykker 3, JES.

6.januar

Skoppum: Tyrkerdue 3, KGr.

Møringa: Sothøne 4, Tjeld 18, Skjærpiplerke 2, TKo.

Steinbrygga: Smålom 4, Toppdykker 2, Grågås 1, Svartand 9, Sjøorre 3, Storspove 3, FCh.

5.januar

Steinbrygga: Grågås 1, Storspove 2, JOA, TKo, HKl.

Røremark: Toppand 8, Sothøne 4, Bjørkefink 50, HKl, TKo, JOA.

Karljohansvern: Duetrost 1, HKl, TKo.

Skavli: Stær 1, KGr.

Strandparken: Krykkje 1, Kornkråke 4, ArA.

4.januar

Møringa: Tjeld 3, Kornkråke 3, MOt, SAn.

Steinbrygga: Storspove 4, TKo.

Røremark: Sothøne 4, MOt, SAn.

Falkenstensdammen: oppand 5, Laksand 2, Fossekall 1, MOt, SAn.

3.januar

Steinbrygga: Storspove 1, TAx.

2.januar

Steinbrygga: Storspove 4, JES.