Lokaliteter i Horten kommune


 

 

2007

31.desember

Rørestrand: Steinskvett 1, AWC.

Bastøya: Storlom 1, Sjøorre 6, Svartand 1, Ravn 2, ArA.

Steinbrygga: Sjøorre 7, Storspove 4, Skjærpiplerke 1, ArA.

30.desember

Strandparken: Sidensvans 7, ArA.

Bastøya: Hegre 7, Storskarv 50, Stokkand 80, Kvinand 50, Siland 25, Ærfugl 70, Kobbe 1, ArA.

Rødskjær: Sjøorre 10, Svartand 1, Skjærpiplerke 5, Gjerdesmett 1, ArA.

Østenskjær: Skjærpiplerke 1, ArA.

29.desember

Møringa: Tjeld 5, Krykkje 2, Kornkråke 4, MOt, SAn.

Falkenstensdammen: Laksand 6, Fossekall 1, MOt, SAn.

28.desember

Steinbrygga: Smålom 2, Toppdykker 4, Grågås 2, Sjøorre 12, Storspove 3, Krykkje 1, Lomvi 1, Alke 5, FCh.

27.desember

Møringa: Smålom 1, Sjøorre 3, Tjeld 9, Fiskemåke 4, Krykkje 14, Lomvi 1, Alke 1, FCh.

Røremark: Stokkand 484, Toppand 10, Spurvehauk 1, Sothøne 3, Fiskemåke 2, FCh.

Falkenstensdammen: Laksand 5, FCh.

26.desember

Strandparken: Svartrødstjert 1, Tornirisk 2, ArA, SAn.

Falkenstensdammen: Storskarv 1, Hegre 3, Fossekall 1, Rødstrupe 1, FCh.

Møringa: Tjeld 21, Kornkråke 2, Øyv, GEr, THa, SAn.

Birkely: Storspove 1, AEl.

25.desember

Rørestrand: Hettemåke 1, Gråtrost 2, Kjernebiter 19, HAJ.

Steinbrygga: Smålom 1, Toppdykker 4, Hegre 1, Grågås 2, HAJ.

Glenne: Tyrkerdue 4, HAJ.

Føske, Nykirke: Grågås 8 p.t., Svartspett 1, ILu.

24.desember

Røremark: Stokkand 90, Toppand 5, Kvinand 12, Lappfiskand 1, HAJ.

Falkenstensdammen: Toppand 3, Rødstrupe 1, Ravn 1, ILu, HAJ.

23.desember

Steinbrygga: Hegre 2, Storspove 4, HAJ.

Glenne: Tyrkerdue 2, HAJ.

22.desember

Glenne: Rugde 1, AEl.

18.desember

Møringa: Tjeld 2, Lomvi 2, Spurveugle 1, Sidensvans 2, Kornkråke 3, Kobbe 2, MOt, SAn.

Veggefjell: Duetrost 2, Stjertmeis 6, ILu.

16.desember

Steinbrygga: Toppdykker 1, Hegre 2, Sjøorre 9, Laksand 4, Hettemåke 1, FCh.

Møringa: Tjeld 2, Kornkråke 3, FCh.

Røremark: Hegre 11, Toppand 8, Sothøne 4, FCh.

15.desember

Falkensten: Hegre 3,Sangsvane 1, Toppand 8, Duetrost 1, FCh.

Frebergsvik: Spurveugle 1, FCh.

14.desember

Møringa: Smålom 1, Storlom 1, Tjeld 6, Alke 1, Kornkråke 2, Ravn 1, Kobbe 1, MOt, SAn.

11.desember

Røremark: Stokkand 300, Sothøne 2, KJo.

Steinbrygga: Smålom 2, KJo.

6.desember

Møringa: Smålom 1, Havhest 8, Gråstrupedykker 1, Storjo 2, Krykkje 13, Lomvi 4, Stjertmeis 7, FEK.

2.desember

Rygland: Vandrefalk 1, ILu.

Glenne/Fogdeskogen: Tyrkerdue 4, Tretåspett 1, HAJ.

Steinbrygga: Smålom 5, Sangsvane 5, Alke 3, Ravn 11, FCh.

Møringa: Svartand 7, Tjeld 14, Lomvi 1, Kornkråke 2, FCh.

 
25.november

Steinbrygga: Smålom 7, Toppdykker 1, Gråstrupedykker 2, Grågås 2, Sjøorre 9, Storspove 4, Hettemåke 35, Lomvi 3, Alke 7, Skjærpiplerke 1, Stær 6, FCh.

Møringa: Smålom 1, Islom 1, Sjøorre 1, Tjeld 3, Lomvi 3, Alke 10, Duetrost 2, Stær 3, FCh, KJo.

Røremark: Hegre 10, FCh.

24.november

Møringa: Havhest 1, Krykkje 1, Lomvi 1, Kornkråke 1, MOt, SAn.

Birkely: Smålom 1, Svartand 7, AEl.

17.november

Haukeli: Tretåspett 2, Dvergspett 1, Nøttekråke 1, FCh.

Kjeldsberg plass: Tyrkerdue 2, AEl.

Birkelystranda: Storspove 4, AEl.

Strandparken: Smålom 1, ArA.

15.november

Møringa: Tjeld 5, Alkekonge 1, KJo.

Steinbrygga: Smålom 7, Alke 17, KJo.

Røremark: Dvergdykker 1, KJo.

Nykirke: Stær 2, ILu.

11.november

Haukeli: Tretåspett 2, FCh.

Fogdeskogen: Tretåspett 1, HAJ.

5.november

Rørestrand: Rødstilk 1, AEl.

3.november

Møringa: Gravand 3, Toppand 6, Svartand 1, Sjøorre 14, Havelle 1, Laksand 4, Fjellvåk 1, Musvåk 2 pt., Hønsehauk 2, Spurvehauk 2, Tjeld 8, Lomvi 2, Alke 14, Skjærpiplerke 1, Kornkråke 2, ASt, MOt, ABy, BOl, FEK, SAn.

Nykirke: Kortnebbgås 100 pt., Musvåk 1, FCh.

   
29.oktober

Møringa: Storlom 1, Havhest 2, Sjøorre 1, Tjeld 20, Polarjo 1, Krykkje 2, Lomvi 3, Alke 25, Skjærpiplerke 5, FCh.

28.oktober

Møringa: Smålom 1, Havelle 1, Alke 30, Lomvi 2, KJo, AHa.

27.oktober

Møringa: Tjeld 16, Lappspove 3, Alke 12, Alkekonge 1, KJo.

26.oktober

Åsgårdstrand: Linerle 1, Sidensvans 200, AWC.

23.oktober

Nykirke: Kortnebbgås 70, FCh.

21.oktober

Møringa: Smålom 2, Sjøorre 2, Havelle 2, Alkekonge 1, Alke 22, Linerle 2, Sidensvans 9, Kornkråke 4, MOt, FEK, THa, SAn.

Skreppedal: Hønsehauk 1, Nøttekråke 2, ILu.

16.oktober

Møringa: Smålom 2, Toppdykker 1, Havhest 12, Svartand 2, Spurvehauk 1, Krykkje 80, Lomvi 3, Alke 60, Alkekonge 1, Skjærpiplerke 2, TOl, FEK.

14.oktober

Møringa: Smålom 1, Toppdykker 2, Havhest 2, Svartand 11, Sjøorre 6, Tyvjo 1, Krykkje 92, Alkekonge 2, Lomvi 1, Alke 57, Vintererle 1, Sidensvans 2, ASt, MOt, FCh, SAn.

13.oktober

Møringa: Sangsvane 1, Brunnakke 3, Svartand 28, Sjøorre 16, Fjellvåk 1, Musvåk 1, Spurvehauk 1, Lappspove 2, Krykkje 3, Alkekonge 2, Alke 36, Kornkråke 6, ASt, MOt, FEK, SAn.

9.oktober

Strandparken: Kortnebbgås 200 pt., ArA.

7.oktober

Møringa: Smålom 2, Sjøorre 3, Musvåk 8 pt., Spurvehauk 2, Sandlo 1, Myrsnipe 5, Lappspove 2, Krykkje 3, Rødnebbterne 3, Alke 26, Sidensvans 3, Kornkråke 6, ASt, JAl, MOt, ILu, BOl, FEK, FCh, SAn.

Strandparken: Tyvjo 1, ArA.

6.oktober

Musvåk 2 pt., Tårnfalk 1, Tjeld 4, Lappspove 1, Makrellterne 1, Alke 12, Vintererle 3, Skjærpiplerke 1, Stillits 12, ASt, MOt, FEK, SAn.

5.oktober

Toppdykker 1, Tjeld 13, Lappspove 1, Storspove 1, Alke 5, TOl.

 
25.september

Møringa: Smålom 3, Storlom 1, Havhest 29, Havlire 1, Havsule 56, Tårnfalk 2, Vandrefalk 1, Heilo 14, Myrsnipe 1, Lappspove 1, Rødstilk 2, Gluttsnipe 1, Storjo 3, Tyvjo 3, Krykkje 17, Sabinemåke 1k, Makrellterne 1, Rødnebbterne 8, Alkekonge 6, Lomvi 4, Alke 680, ASt, MOt, BeE, ILu, ArA, KJo, FEK, ESt, OFa, FCh, GEr, SHy, TKo, SAn.

24.september

Møringa: Havhest 21, Grålire 1, Havsule 24, Myrsnipe 2, Rødstilk 1, Sabinemåke 2 (1k), Krykkje 1, Alke 520, FCh, ASt, OFa.

23.september

Møringa: Havhest 74, Grålire 2, Havlire 1, Havsule 6, Tårnfalk 1, Polarjo 1, Storjo 1, Tyvjo 1, Sabinemåke 1, Dvergmåke 1, Krykkje 21, Rødnebbterne 4, Alkekonge 5, Lunde 2, Lomvi 14, Teist 1, Alke 870, ASt, MOt, ESt, Øyv, SAn, CLi.

22.september

Møringa: Smålom 1, Havhest 1, Kortnebgås 129, Musvåk 1, Spurvehauk 3, Tårnfalk 1, Vandrefalk 1, Rødstilk 1, Storjo 1, Tyvjo 8, Krykkje 16, Sabinemåke 2 (1k), Rødnebbterne 20, Lunde 2, Lomvi 6, Alke 1145, Kobbe 1, ASt, JAl, MOt, VWi, TOl, FEK, HLa, ESt, SAn.

21.september

Møringa: Smålom 2, Islom 1, Havsule 1, Kortnebbgås 620, Spurvehauk 2, Heilo 5, Rødstilk 1, Gluttsnipe 1, Tyvjo 7, Krykkje 36, Sabinemåke 3 (1k), Makrellterne 2, Rødnebbterne 11, Lomvi 32, Alke 840, ASt, MOt, FEK, TOl, SAn.

20.september

Møringa: Gråstrupedykker 1, Havhest 1, Grålire 1, Havsule 5, Svartand 4, Alke/Lomvi 300, TOl.

19.september

Møringa: Kortnebbgås 80 pt., Musvåk 1 pt., Spurvehauk 1, Dvergfalk 1, Tundralo 2, Polarsnipe 1, Makrellterne 2, Rødnebbterne 3, Alkekonge 1, Lunde 1, Lomvi 6, Alke 19, Vintererle 1, MOt, SAn.

18.september

Møringa: Smålom 1, Havsule 3, Sjøorre 1, Rødnebbterne 1, Lomvi 88, Alke 133, Vintererle 1, FCh.

Bastøya: Hegre 30, Grågås 32, Krikkand 9, Havelle 1, Sjøorre 6, Spurvehauk 2, Gluttsnipe 2, Svartspett 1, Dvergspett 1, Heipiplerke 200, Grønnsisik 100, ArA.

17.september

Møringa: Bergand 5, Sandlo 2, Rødnebbterne 1, Vintererle 1, FCh.

16.september

Møringa: Smålom 1, Havhest 1, Havsule 1, Kortnebbgås 3, Svartand 2, Sjøorre 4, Dvergfalk 1, Myrsnipe 3, Rødstilk 1, Strandsnipe 1, Tyvjo 7, Krykkje 17, Sabinemåke 1k, Makrellterne 5, Rødnebbterne 32, Alkekonge 6, Teist 1, Lomvi 170, Alke 120, JAl, Øyv, SAn.

14.september

Møringa: Havhest 4, Grålire 2, Havsule 4, Lerkefalk 1, Myrsnipe 6, Rødstilk 1, Tyvjo 4, Krykkje 73, Sabinemåke 1k, Makrellterne 8, Rødnebbterne 13, Alkekonge 7, Teist 1, Lomvi 230, Alke 90, TOl, FEK, SAn.

13.september

Skånevetan: Grågås 31, Musvåk 39 (36 pt.), Spurvehauk 8 (7 pt.), Hønsehauk 3, Tårnfalk 3 pt., Lerkefalk 1 pt., Nøttekråke 28, FCh.

11.september

Møringa: Lappspove 2, Rødstilk 3, KJo.

Skånevetan: Musvåk 11 pt., Spurvehauk 1 pt., Hønsehauk 1, Lerkefalk 1 pt., FCh.

10.september

Møringa: Storlom 1, Sandlo 6, Myrsnipe 7, Lappspove 2, Alke 2, Lomvi 2, Dvergspett 1, FCh, KJo.

9.september

Bastøya: Hegre 25, Sjøorre 22, Havelle 1, Lomvi 1, Myrsnipe 1, Strandsnipe 4, ArA.

Rødskjær: Myrsnipe 9, Polarsnipe 2, Strandsnipe 1, Steinvender 2, ArA.

Østenskjær: Myrsnipe 2, Strandsnipe 1, ArA.

7.september

Bastøya: Smålom 1, Storskarv 100, Hegre 25, Grågås 75, Krikkand 4, Søorre 21, Ærfugl 850, Sandlo 1, Storspove 10, Strandsnipe 2, ArA.

Rødskjær: Sandlo 1, Polarsnipe 3, Myrsnipe 8, Strandsnipe 2, Steinvender 2, ArA.

Østenskjær: Smålom 1, Strandsnipe 2, Lomvi 1, ArA.

2.september

Møringa: Gravand 1, Musvåk 4, Dvergfalk 1, Sandlo 5, Myrsnipe 2, Rødstilk 4, Gluttsnipe 1, Strandsnipe 3, Makrellterne 10, Rødnebbterne 2, Teist 1, Lomvi 1, MOt, SAn.

1.september

Møringa: Smålom 2, Gravand 1, Svartand 1, Musvåk 2, Sandlo 4, Myrsnipe 3, Steinvender 2, Strandsnipe 3, Rødstilk 8, Gluttsnipe 3, Svømmesnipe 1, Krykkje 1, Splitterne 1, Makrellterne 14, Alke 1, MOt, SAn.

 
31.august

Østenskjær: Sandlo 1, Myrsnipe 2, Strandsnipe 2, ArA.

Rødskjær: Myrsnipe 15, Steinvender 6, Strandsnipe 6, ArA.

Bastøya: Grågås 275, Gravand 1, Stjertand 3, Sjøorre 6, Ærfugl 700, Rødstilk 1, Strandsnipe 2, ArA.

26.august

Møringa: Sandlo 2, Polarsnipe 1, Myrsnipe 2, Rødstilk 5, Strandsnipe 3, KJo.

Rødskjær: 145 brukte reir av storskarv talt opp. Spurvehauk 1, Sandlo 2, Steinvender 6, Polarsnipe 10, Myrsnipe 18, Rødstilk 2, Strandsnipe 10, Skjærpiplerke 4, ArA.

25.august

Møringa: Hegre 12, Vepsevåk 1, Musvåk 2, Spurvehauk 2, Tårnfalk 1, Vandrefalk 1, Sandlo 17, Myrsnipe 9, Rødstilk 1, Strandsnipe 5, Tyvjo 1, Lomvi 1, Dvergspett 1, MOt, SAn, FCh.

24.august

Rødskjær: Storspove 5, Steinvender 1, ArA.

21.august

Bastøya: Hegre 15, Grågås 200, Krikkand 3, Siland 30, Ærfugl 500, Musvåk 1, Hønsehauk 1, Tundralo 3, Sandlo 3. Lappspove 1, Småspove 1, Rødstilk 3, Gluttsnipe 4, Strandsnipe 10, Skogdue 2, Kobbe 2, ArA.

19.august

Møringa: Hegre 13, Stjertand 2, Krikkand 5, Sandlo 12, Heilo 1, Tundralo 1, Myrsnipe 2, Rødstilk 3, Gluttsnipe 4, Strandsnipe 2, Dvergmåke 1, FCh.

Steinbrygga: Storskarv 80, Grågås 70, Kanadagås 6, Gluttsnipe 1, Strandsnipe 1, FCh.

Østenskjær: Vandrefalk 1, Myrsnipe 2, Rødstilk 2, Skjærpiplerke 2, Kobbe 1, ArA.

Rødskjær: Storskarv 60, Tundralo 1, Steinvender 5, Polarsnipe 2, Myrsnipe 2, Rødstilk 1, Strandsnipe 2, ArA.

Bastøya: Smålom 1, Storskarv 70, Grågås 150, Krikkand 15, Ærfugl 1050, Sandlo 10, Storspove 3, Rødstilk 2, Strandsnipe 7, ArA.

17.august

Møringa: Toppdykker 1, Havhest 1, Havsule 9, Sjøorre 1, Musvåk 1, Spurvehauk 1, Heilo 8, Myrsnipe 4, Gluttsnipe 1, Strandsnipe 7, Dvergmåke 2, Krykkje 6, ASt, MOt, ILu, TOl, OFa, FCh, SAn.

15.august

Møringa: Toppdykker 1, Havsule 3, Havhest 1, Havsvale 1, Hvitkinngås 10, Sandlo 5, Tundralo 2, Heilo 22, Brushane 1, Rødstilk 3, Gluttsnipe 1, Steinvender 1, Tyvjo 1, Krykkje 1, Splitterne 2, Stillits 22, FCh, MOt, FEK, SAn.

Birkelystranda: Tundrasnipe 2, AEl.

13.august

Horten torv: Stær 4000, AEl, BOl.

12.august

Strandparken: Stær 5000, ArA.

Møringa: Vandrefalk 1, Sandlo 6, Tundralo 1,Myrsnipe 11, Småspove 1, MOt, ASo, FEK, SAn.

8.august

Møringa: Temmincksnipe 1, Dvergsnipe 3, MOt, SAn.

7.august

Møringa: Kanadagås 2 pull., Ærfugl 250, Rødstilk 20, ArA.

4.august

Møringa: Hønsehauk 1, Heilo 11, Myrsnipe 6, Storjo 1, Tyvjo 1, Krykkje 1, Kornkråke 3, MOt, SAn.

1.august

Møringa: Vandrefalk 1, Splitterne 1, Kornkråke 12, MOt, THa, SAn.

 
28.juli

Møringa: Smålom 1, Havsule 1, Musvåk 1, Trane 2, Heilo 27, Myrsnipe 2, Storjo 1, Tyvjo 2, Krykkje 4, Splitterne 2 ad + 1 juv, Rødnebbterne 1, Svartterne 1, ASt, MOt, Øyv, FEK, SAn.

27.juli

Møringa: Smålom 1, Havhest 4, Grågås 17, Heilo 14, Myrsnipe 4, Grønnstilk 2, Storjo 1, Tyvjo 2, Dvergmåke 1, Krykkje 1, Splitterne 1, Teist 1, FEK, SAn.

22.juli

Møringa: Tundrasnipe 1, Brushane 1, Rødstilk 20, KJo.

Østenskjær: Hvitkinngås 2, juv av stormåke 150, Skjærpiplerke 2, ArA.

Rødskjær: Storskarv 180, ArA.

Bastøya: Grågås 130, Ærfugl 320, Sjøorre 8, ArA.

18.juli

Møringa: Havhest 19, Havsule 6, Musvåk 2, Storjo 1, Tyvjo 9, Lomvi 3, Alke 1, SAn.

17.juli

Møringa: Havhest 21, Havlire 1, Havsule 2, Myrsnipe 5, Storjo 1, Tyvjo 2, FEK.

15.juli

Møringa: Smålom 1, Havsule 14, Tyvjo 3, Lomvi 5, Alke 2, ASt, FEK, SAn.

14.juli

Møringa: Splitterne 1, FEK, SAn.

11.juli

Møringa: Smålom 2, Havsule 1, Grågå 32, Sjøorre 1, Storjo 1, Lomvi 2, MOt, Øyv, SAn.

7.juli

Møringa: Smålom 1, Spurvehauk 1, Myrsnipe 2, Gluttsnipe 1, Strandsnipe 4, ASt, MOt, Sn.

6.juli

Møringa: Hegre 8, Sandlo 3, Småspove 1, Rødstilk 1, Strandsnipe 2, Grankorsnebb 4, FCh.

Bastøya: Storlom 1, Storskrv 80, Ærfugl 250, Storspove 1, Skogsnipe 1, Strandsnipe 10, Skogdue 5, ArA.

5.juli

Møringa: Sjøorre 1, Fiskeørn 1, Sandlo 1, Småspove 6, FCh.

3.juli

Møringa: Myrsnipe 3, Storspove 7, Sotsnipe 1, FCh.

2.juli

Møringa: Havsule 1, Toppand 1, Svartand 6, Sjøorre 20, Spurvehauk 1, Tjeld 1 pull., Sandlo 4, Myrsnipe 5, Storspove 33, Småspove 2, Rødstilk 1, Gluttsnipe 2, Strandsnipe 4, FCh.

1.juli

Møringa: Lappspove 1, Gjøk 1, ILu.

 
29.juni

Møringa: Havhest 3, Splitterne 1, Lomvi 15, Alke 6, MOt, SAn.

28.juni

Møringa: Smålom 2, Havsule 1, Sjøorre 1, Vandrefalk 1, Tyjo 3, Svartterne 1, Lomvi 2, Alke 2, Vintererle 1, FCh.

24.juni

Møringa: Smålom 1, Storlom 1, Tyvjo 1, Kornkråke 1, MOt, SAn.

Bastøya: Storskarv 60, Ærfugl 280 + 5 pull., Myrsanger 2, ArA.

Østenskjær: Hvitkinngås 2, Gråmåke+Sildemåke 150 + 12 pull., Fiskemåke mange reir, Makrellterne mange reir + 15 pull., ArA.

Rødskjær: Storskarv 160, Hvitkinngås 1, Sandlo 1, 25 pull av stormåke, ArA.

17.juni

Adal: Hornugle 1 ad. + 3 juv., KJo.

Knudsrød: Kjernebiter kull, KJo.

15.juni

Møringa: Smålom 3, Fiskeørn 2, Musvåk 2, Trane 1, Splitterne 1, ASt, MOt, HLa, SAn.

13.juni

Møringa: Grågås kull, Kanadagås kull, Musvåk 2, Tårnfalk 1, Trane 2, Polarjo 2, Kornkråke 1, MOt, GEr, Øyv, SAn.

12.juni

Kjærranåsen: Hornugle ad.+juv., FCh.

10.juni

Bastøya: Ærfugl 55 pull., Storsove 1, Skogdue 1, Myrsanger 2, ArA.

Østenskjær: Hvitkinngås 2, Skjærpiplerke 1, ArA.

Rødskjær: Hvitkinngås 1, stormåke 2o pull., ArA.

8.juni

Møringa: Smålom 8, Storlom 2, Islom 1, Ringgås 1, Svartand 50, Rødnebbterne 1, MOt, FEK, SAn.

4.juni

Bastøya: Hvitkinngås 2, Storspove 1, Nattergal 16, Tornskate 1, ArA.

3.juni

Møringa: Smålom 48, Storlom 2, Havsule 1, Kortnebbgås 2, Grågås 8, Sjøorre 1, Vepsevåk 1, Lerkefalk 1, Storspove 2, Tårnseiler 200, ASt, MOt, BOl, THa, SAn.

Bastøya: Rugde 4, Strandsnipe 5, Nattergal 12, ArA.

Østenskjær: Ærfugl 10 pull., Hvitkinngås 7, Makrellterne 30+ reir, Fiskemåke 50+ reir, ArA.

Rødskjær; Hvitkinngås 1, ArA.

29.mai

Steinbrygga: Toppdykker 2, Sjøorre 1, Svartand 8, Rødstilk 1, Strandsnipe 5, FCh.

Møringa: Grågås 3 kull, FCh.

Falkenstensdammen: Stokkand m/6 pull., Dvergspett kull, Vintererle 2, Rosenfink 1, FCh.

26.mai

Skoppum: Åkerrikse 2 sy., JFK.

Bastøya: Strandsnipe 4 par, Nattergal 10, ArA.

Møringa: Smålom 19, Storlom 3, Havsule 2, Ringgås 2, Sjøorre 3, Sivhauk 1 pt., , Vepsevåk 1 pt., Dobbeltbekkasin 1, Tyvjo 1, Krykkje 5, Rødnebbterne 1, Teist 1, Lomvi 2, Nattergal 1, Nise 3, ASt, MOt, JFK, Øyv, SAn. Rørdrum 1, skremt opp ved Vealøsbrua i natt av ArA i kajakk.

25.mai

Røremark: Nattergal 2, FCh.

Falkenstensdammen: Rosenfink 1, FCh.

Kotterudhellinga: Vendehals 1, FCh.

22.mai

Møringa: Smålom 8, Grågås 7 pull., Sjøorre 2, Småspove 2, Polarjo 1, Kornkråke 1, Rosenfink 1, ASt, SEi, SAn.

20.mai

Møringa: Smålom 143, Storlom 7, Toppdykker 2, Havhest 19, Havsule 27, Kortnebbgås 7, Svartand 93, Sjøorre 12, Musvåk 1 pt., Steinvender 4, Myrsnipe 2, Småspove 4, Polarjo 3, Tyvjo 6, Teist 1, Lomvi 12, Alke 5, Vintererle 1, JAl, ASt, CLi, ArA, TOl, BOl, ONo, KJo, ILu, FEK, OFa, MOt, SAn.

19.mai

Møringa: Smålom 59, Storlom 7, Grålire 1, Havhest 27, Havsule 24, Hvitkinngås 9, Svartand 61, Sjøorre 36, Vandrafalk 1, Heilo 35, Tyvjo 11 Polarjo 2, Krykkje 2, Rødnebbterne 3, Teist 1, Lomvi 3, Alke 5, Rødstjert 1, JoK, MOt, HAJ, ONo, TOl, ILu, OFa, SAn.

18.mai

Møringa: Smålom 47, Storlom 4, Hvitkinngås 11, Småspove 4, Rødnebbterne 1, Lomvi 5, Alke 4, Blåstrupe 1, AHa, ONo, SON.

17.mai

Møringa: Smålom 19, Havsule 5, Havelle 3, Vepsevåk 1, Småspove 4, Dvergmåke 1, Rødnebbterne 1, Lomvi 2, Alke 1, Kornkråke 1, Nise 1, ASt, JAl, MOt, ØYv, OFa, SAn.

Bastøya: Grågås 21, Sjøorre 15, Ærfugl 150, Storspove 1, Rødstilk 1, Skogdue 1, Nattergal 4, Tornskate 1, Kobbe 4, ArA.

15.mai

Møringa: Smålom 11, Storlom 1, Havsule 14, Kortnebbgås 22, Svartand 12, Sjøorre 7, Vepsevåk 3 pt., Vandrefalk 1, Trane 1, Småspove 8, Rødstilk 4, Gluttsnipe 1, Polarjo 4, Makrellterne 100, Rødnebbterne 2, Lomvi 1, Alke 1, MOt, ASt, SAn.

13.mai

Møringa: Smålom 16, Bergand 2,Svartand 70, Sjøorre 10, Myrsnipe 3, Småspove 1, Polarjo 5, Fjelljo 1, Lomvi 2, Nise 3, KJo.

12.mai

Møringa: Smålom 26,Havhest 2, Havsule 8,Kortnebbgås 230, Grønnstilk 1, Småspove 13, Alkekonge 1, Lomvi 3, Kornkråke 4, MOt, KJo, SAn.

8.mai

Møringa: Smålom 27, Storlom 4, Havhest 1, Havsule 9, Svartand 1, Sjøorre 60, Musvåk 1 pt., Tårnfalk 1, Småspove 1, Tyvjo 1, Krykkje 1, Makrellterne 70, Lomvi 6, Nise 3, SAn.

6.mai

Møringa: Smålom 7, Havsule 12, Kortnebbgås 1, Svartand 110, Sjøorre 9, Lerkefalk 1 pt., Heilo 38, Steinvender 1, Småspove 28,Tyvjo 3, Lomvi 2, Kornkråke 3, ArA, THa, Øyv, SAn, JFK.

Borrestranda: Svartand 20, Sjøorre 30, ArA.

5.mai

Strandparken: Tornsanger 1, ArA.

4.mai

Bastøya: Grågås 12, Hvitkinngås 2, Ærfugl 150, Storspove 1, Nattergal 1, Møller 1, Gråsisik 2 (Brunsisik?), ArA.

2.mai

Møringa: Smålom 4, Storlom 1, Toppand 3, Sjøorre 21, Havelle 2, Musvåk 1 pt., Storspove 2, Småspove 1, MOt, Øyv, SAn.

1.mai

Møringa: Smålom 14, Storlom 4, Svartand 75, Sjøorre 5, Sivhauk 1, Musvåk 1 pt., Fiskeørn 1, ASt, JAl, MOt, SAn.

Skånevetan: Kortnebbgås 9 pt., Musvåk 6 pt., + 8 lok., Spurvehauk 1 pt., Fiskeørn 1 pt., Heilo 40 pt., FCh.

Rødskjær: Storskarv 100+ lokale og 40+ reir i kolonien, Hvitkinngås 3, Ærfugl 70, Gråmåke 110, Sildemåke 70, Fiskemåke 15, ArA.

Østenskjær: Knoppsvane 2, Grågås 8, Hvitkinngås 4, Sjøorre 3, Sildemåke 100,Fiskemåke 90, Gråmåke 60, Makrellterne 2, ArA.

Bastøya: Grågås 27, Sjøorre 27, ArA.

 
30.april

Møringa: Småspove 1, Møller 1, HAJ.

29.april

Klokkeråsen, Nykirke: Bøksanger 1, ILu, GGL.

Møringa: Smålom 16, Storlom 4, Hvitkinngås 5 pt., Svartand 34, Musvåk 2 pt., KJo.

Fjugstadstranda: Strandsnipe 4, AWC.

28.april

Møringa: Smålom 18, Gulnebblom 1, Toppdykker 1, Gråstrupedykker 5 pt., Havelle 2, Musvåk 2, Spurvehauk 1, Tårnfalk 1, Trane 1, MOt, HKl, THa, SAn.

27.april

Bastøya: Hvitkinngås 2, Storspove 2, Løvsanger 5, ArA.

24.april

Strandparken: Løvsanger 1, ArA.

21.april

Møringa: Smålom 24, Storskarv 110 pt., Sjøorre 26, Musvåk 2, Rødstilk 1, Gluttsnipe 5, Lomvi 1, Kornkråke 2, JAl, MOt, THa, SAn.

14.april

Rørestrand: Sidensvans 18 AWC.

13.april

Møringa: Smålom 6, Storlom 1, Storskarv 1300, Tundragås 1, Sædgås 2, Kortnebbgås 2850 pt., Grågås 8, Sjøorre 27, Fjellvåk 1, Musvåk 2, Tårnfalk 1, Vandrefalk 1, Sandlo 4, Rødstilk 1, Storspove 5, Jordugle 1, Vintererle 1, ASt, MOt, SAn.

12.april

Bastøya: Storskarv 270 pt., Kortnebbgås 1600 pt., Grågås 28 lok., Hvitkinngås 2 lok., Lappspove 2, Skogsnipe 1, ArA.

9.april

Skånevetan: Storskarv 45 pt., Grågås 28, Musvåk 5 pt. + 4 lok., Spurvehauk 4 pt., Rugde 1, Skogdue 1, Ravn 8, Kjernebiter 3, FCh.

8.april

Bastøya: Grågås 28, Krikkand 13, Svartand 3, Storspove 6, Enkeltbekkasin 1, Grønnspett 2, Skogdue 3, Kobbe 9, ArA.

6.april

Møringa: Smålom 1, Storlom 1, Toppdykker 1, Storskarv 35 pt., Sjøorre 22, Musvåk 3 pt., Spurvehauk 1 pt., Hønsehauk 1, Kornkråke 2, MOt, THa, SAn.

 
25.mars

Steinbrygga: Toppdykker 22, AWC.

19.mars

Skreppedal: Rugde 2, Tretåspett 1 hann, Måltrost 1, ILu.

18.mars

Strandparken: Lappspove 1, ArA.

Bastøya: Grågås 25, Stokkand 150, Krikkand 25, Musvåk 1, Fiskemåke 30, Ravn 1, ArA.

17.mars

Falkenstensdammen: Sivhøne 1, KJo, HAJ.

10.mars

Møringa: Linerle 1, JOA.

6.mars

Strandparken: Kornkråke 8, ArA.

4.mars

Steinbrygga: Storpove 3, Vipe 2, Sandlo 1, Stær 10, AWC, TKo, FCh.

Langgrunn: Gravand 1, Tjeld 3, AEl.

Løvøya: Vipe 1, TKo.

Møringa: Tjeld 19, AWC.

3.mars

Steinsnes: Vipe 1, AEl.

 
22.februar

Grønlia: Munk 1, AWC.

18.februar

Møringa: Hegre 13, Sjøorre 8, Tjeld 13, KJo.

Røremark: Sothøne 5, KJo,

10.februar

Møringa: Lerke 1, ILu.

Grønlia: Sidensvans 30, Munk 1, AWC.

4.februar

Møringa: Smålom 1, Horndykker 1, Lomvi 2, Skjærpiplerke 1, Duetrost 1, OFa, GGL, ILu.

1.februar

Møringa: Tjeld 16, Storspove 4, ESo.

 
27.januar

Falkenstensdammen: Hegre 1, Sangsvane 14, Toppand 2, Fossekall 1, FCh.

Steinbrygga: Bergand 5, Svartand 40, Sjøorre 6, Hønsehauk 1, Tjeld 1, Storspove 2, Rødstrupe 2, FCh.

22.januar

Møringa: Tjeld 2, Duetrost 1, AHa.

21.januar

Skihytta: Kjernebiter 73, FCh.

Føske: Kjernebiter 42, ILu, GGL.

Steinbrygga: Storspove 2, KJo.

Røremark: Hegre 3, Toppand 4, Sothøne 4, KJo.

Falkenstensdammen: Sangsvane 6, Toppand 4, Fossekall 1, KJo.

14.januar

Møringa: Havhest 1, Svartand 2, Sjøorre 16, Tjeld 2, Lomvi 7, Alke 1, OFa.

Lystlunden: Kornkråke 7, AWC.

12.januar

Møringa: Smålom 1, Hønsehauk 1,Vandrefalk 1,Tjeld 19, Vintererle 1, Kornkråke 2, MOt, OFa, SAn.

10.januar

Møringa: Havhest 1, Sjøorre 6, Tjeld 20, Lomvi 2, Alke 3, Sidensvans 30, TOl.

1.januar

Steinbrygga: Smålom 1, Gråstrupedykker 1, AWC.