Lokaliteter i Horten kommune


 

Siste nytt:  

2006

27.desember

Møringa: Hegre 10, Sjøorre 7, Tjeld 10, Sidensvans 200, Duetrost 1, KJo.

26.desember

Steinbrygga: Smålom 3, Toppdykker 10, Bergand 2, Tjeld 1, Storspove 3, Ringdue 80, Lomvi 30, KJo.

Røremark: Bergand 1, Sothøne 3, KJo.

25.desember

Steinbrygga: Smålom 1, Toppdykker 15, Grågås 1, Bergand 2, Tjeld 2, Storspove 6, FCh.

Røremark: Toppand 5, Sothøne 3, FCh.

11.desember

Møringa: Tjeld 2, Krykkje 5, Lomvi 11, Alke 17, Alkekonge 4, Lunde 1, OFa.

6.desember

Møringa: Tjeld 4, Krykkje 3, Lomvi 6, Alke 8, Lunde 1, Sidensvans 30, OFa.

4.desember

Møringa: Smålom 1, Storjo 1, Tyvjo 1, Sabinemåke 1k, Dvergmåke ad., Lomvi 20, Alke 16, Alkekonge 7, Lunde 2, OFa, TOl.

 
27.november

Møringa: Havhest 1, Tjeld 10, Krykkje 1, Alkekonge 12, Lomvi 11, Linerle 1, Snøspurv 10, OFa.

26.november

Møringa: Smålom 4, Storlom 1, Gråstrupedykker 1, Havhest 6, Havsule 1, Hønsehauk 1, Tjeld 18, Storjo 1, Tyvjo 1, krykkje 41, Alkekonge 22, Lomvi 14, Alke 19, Kornkråke 2, ASt, MOt, SAn, OFa, ESt, FCh.

24.november

Møringa: Alkekonge 3, Lunde 1, Alke 2, Skjærpiplerke 2, TOl.

23.november

Møringa: Gråstrupedykker 1, Havhest 1, Tjeld 2, Krykkje 16, Alkekonge 17, Lomvi 9, Alke 8, OFa.

22.november

Møringa: Havhest 3, Krykkje 4, Alkekonge 18, Lunde 1, Lomvi 12, Alke 7, Linerle 1, JoK, OFa.

20.november

Møringa: Gulnebblom 1, Havhest 5, Tjeld 3, Krykkje 8, Alkekonge 14, Lomvi 3, Alke 12, OFa.

19.november

Slettefjell: Konglebit 35, Kjernebiter 34, FCh.

Rørestrand: Munk 1, AEl.

Steinbrygga: Bergand 1, Hønsehauk1, Storspove 6, AEl, BOl.

18.november

Møringa: Havhest 7, Tjeld 20, Krykkje 99, Alkekonge 28, Lunde 2, Teist 2, Lomvi 34, Alke 52, TOl, KJo, OFa, FCh.

Skottås: Bjørkefink 1000, ILu.

17.november

Møringa: Smålom 5, Islom 1, Gulnebblom 1, Tjeld 20, Krykkje 4, Alkekonge 12, Alke 15, Lomvi 10, JoK, OFa.

12.november

Møringa: Tjeld 20, Alkekonge 8, Lomvi 15, Alke 12, FCh.

Steinbrygga: Smålom 2, Bergand 2, Svartand 10, Sjøorre 12, Storspove 4, Alkekonge 2, Lomvi 1, Alke 2, FCh.

11.november

Møringa: Smålom 2, Gråstrupedykker 1, Bergand 1, Svartand 16, Sjøorre 41, Tjeld 17, Krykkje 1, Alkekonge 13, Lunde 1, Lomvi 14, Alke 27, Sidensvans 9, Stjertmeis 5, MOt, SAn, THa, OFa.

 
29.oktober

Åsgårdstrand: Sidensvans 4, ILu, GGL.

27.oktober

Møringa: Smålom 2, Storlom 1, Gulnebblom 1, Havsule 1, Sjøorre 6, Tårnfalk 1, Storspove 1, Alkekonge 7, Lomvi 22, Alke 30, OFa.

26.oktober

Møringa: Svartand 18, Sjøorre 7, Alkekonge 4, Lomvi 6, Alke 38, OFa.

22.oktober

Møringa: Tjeld 2, Alkekonge 4, KJo.

3.oktober

Møringa: Kortnebbgås 180, Svartand 9, Sjøorre 5, Musvåk 1, Spurvehauk 1, Hønsehauk 1, Lappspove 1, Storspove 2, kobbe 1, MOt, OFa, SAn.

1.oktober

Nykirke: Kortnebbgås 550 pt., FCh.

 
24.september

Nykirke: Kortnebbgås 200 pt., FCh.

23.september

Møringa: Havsule 7, Knekkand 1, Rødnebbterne 2, Vintererle 1, ROl.

19.september

Mringa: Smålom 2, Tundralo 1, Gluttsnipe 1, Stillits 20, MOt, SAn, ASt.

17.september

Møringa: Ringgås 1, KJo, AWC.

 
8.august

Møringa: Spurvehauk 2, Fiskeørn 1, Sandlo 2,Teist 1, MOt, SAn.

 
15.juli

Møringa: Splitterne 1, MOt, SAn.

12.juli

Møringa: Teist 1, JoK, OFa.

9.juli

Møringa: Smålom 1, Toppand 2, Myrsnipe 5, Tyvjo 1, Alke 1, ROl.

7.juli

Møringa: Havsule 3, Kanadagås 14, Spurvehauk 1, Myrsnipe 6, Grønnstilk 2, Småspove 2, Tyvjo 2, Skogdue 2, MOt, SAn.

1.juli

Møringa: Splitterne 2, JFK.

 
24.juni

Møringa: Svartand 2, Sjøorre 2, Myrsnipe 3, Tyvjo 3, Rødnebbterne 1, ROl, OFa.

23.juni

Møringa: Smålom 1, Sjøorre 2, Lomvi 2, MOt, SAn.

13.juni

Møringa: Havhest 2, Havsule 1, Storspove 1, Lomvi 1, Alke 2, SAn, MOt.

10.juni

Møringa: Hvitkinngås 1, Storspove 1, ILu, GGL.

9.juni

Møringa: Smålom 13, Storlom 2, Sjøorre 10, Storspove 1, Lomvi 1, Alke 6, Nise 2, MOt, THa, FEK, SAn.

4.juni

Møringa: Smålom 12, Storlom 2, Ringgås 1, Kornkråke 2, ASt, MOt, ROl, SAn.

2.juni

Møringa: Smålom 99, Storlom 5, Havsule 1, Ringgås 1180, Sjøorre 31, Svartand 7, Musvåk 1, Hønsehauk 1, Dverglo 1, Sandlo 2, Myrsnipe 1, Tyvjo 7, Polarjo2, Splitterne 1, Alke 3, ASt, MOt, THa, MWe, GEr, SAn.

 
31.mai

Møringa: Smålom 2, Storlom 1, Islom 1, Svartand 3, Myrsnipe 1, ASt, MOt, THa, SAn.

27.mai

Møringa: Smålom 22, Ringgås 34, Sjøorre 8, Vepsevåk 1, Havørn 1, Aftenfalk 1, Rødnebbterne 1, JAl, EGa, MOt, JOA, TOl, FEK, SAn.

25.mai

Møringa: Smålom 96, Storlom 6, Gulnebblom 1, Toppdykker 2, Hvitkinngås 2, Svartand 60, Sjøorre 36, Musvåk 1, Vandrefalk 1, Småspove 2, Tyvjo 1, Lomvi 1, Alke 7, ASt, MOt, TOl, JOA, FEK, HAJ, OFa, SAn, THa.

24.mai

Møringa: Smålom 4, Havsule 204, Svartand 15, Vepsevåk 1, Tyvjo 1, Polarjo 2, TOl, ROl, FEK, SAn.

23.mai

Møringa: Smålom 56, Storlom 3, Havsule 5, Svartand 70, Sjøorre 6, Vandrefalk 1, Småspove 1, Tyvjo 1, Lomvi 3, Alke 4, Nise 1, AHa, GEr, ROl, OFa, THa, SAn.

22.mai

Møringa: Smålom 14, Havhest 2, Havsule 46, Vepsevåk 1, Steinvender 1, Tyvjo 6, krykkje 2, Lomvi 13, Alke 1, Sandterne 1, trakk sør, gjenfunnet på Blixekilen og på Vallø, Tønsberg, ROl, TOl, THa, SAn

20.mai

Møringa: Smålom 34, Storlom 2, Musvåk 1, Tyvjo 2, Lomvi 4, MOt, SAn.

19.mai

Møringa: Smålom 61, Storlom 1, Svartand 490, Sjøorre 17, Myrsnipe 6, Polarsnipe 1, Lappspove 2, Sotsnipe 4, Tyvjo 2, Krykkje 2, Splitterne 1, Lomvi 1, TOl, ROl, SAn. 

18.mai

Møringa: Myrsnipe 6, Polarsnipe 65, Splitterne 1, Dvergterne 1, ROl.

17.mai

Møringa: Smålom 8, Bergand 2, Ærfugl m/9 pull., Tårnfalk 1,Vandrefalk 1, Steinvender 4, Myrsnipe 6, Lappspove 2, Småspove 10, Splitterne 1, Rødnebbterne 1, Nise 1, ASt, JOA, MOt,TOl, KJo, ROl, SAn.

12.mai

Møringa: Smålom9, Fiskeørn 1,Tyvjo 1, Splitterne 1, SAn,MOt, ASt, THa,TOl, OFa.

11.mai

Møringa: Småspove 7, Skogdue 1 sy., Hagesanger 1, Stillits 12 sy., TKo.

10.mai

Møringa: Smålom 11, Storlom 1, Islom 1, Havsule 1, Kortnebbgås 46, Svartand 460, Småspove 48, Lomvi 1, Kornkråke 1, SEi, OFa, SAn.

8.mai

Møringa: Polarjo 1, THa.

7.mai

Møringa: Smålom 23, Sjøorre 5, Dvergmåke 1, Stillits 2, MOt, SAn.

6.mai

Klokkeråsen, Nykirke: Bøksanger 1, ILu.

Røremark: Vannrikse 1 sy., BOT.

Skavli: Bøksanger 1 sy., KGr.

2.mai

Møringa: Lappiplerke 2, KGr.

1.mai

Nykirke: Kongeørn 1, FCh.

 
29.april

Mellomøya: Rødstjert 1, HAJ.

Østøya: Skogdue 3 syngende, Svartspett 2 trommende, Sidensvans 2, HAJ.

28.april

Evjeåsen: Møller 1, KGr.

27.april

Nykirke: Kongeørn 1, FCh.

24.april

Fyllinga: Løvsanger 1, KGr.

23.april

Møringa: Smålom 12, Storlom 1, Gråstrupedykker 2, Storskarv 360, Kortnebbgås 660, Sivhauk 1, Musvåk 6, Heilo 3, Lappspove 1, Makrellterne 3, Lomvi 1, Låvesvale 1, SAn, MOt, ROl, 

21.april

Møringa: Smålom 3, Kortnebbgås 199 pt., Toppand 1, Sjøorre 29, Stillits 7, SAn, MOt.

Steinbrygga: Toppdykker 31, Sjøorre 65, AWC.

17.april

Steinbrygga: Toppdykker 64, JOA.

16.april

Møringa: Smålom 14, Storlom 3, Storskarv 790, Sædgås 48, Kortnebbgås 1880, Grågås 34, Snøgås 1, Sjøorre 17, Hønsehauk 1, Fjellvåk 1, Tårnfalk 1, Vandrefalk 1, Lomvi 1, Vintererle 1, MOt, SAn. 

15.april

Møringa: Storlom 1, Krikkand 2, Fiskeørn 1, Bergirisk 2, HAJ.

Steinbrygga: Toppdykker 53, Lappspove 10, Gransanger 1, FCh, HAJ.

14.april

Møringa: Smålom 14, Storlom 1, Grågås 25, Hønsehauk 1, Spurvehauk 2, Musvåk 12, Trane 3, Myrsnipe 1, Storspove 14, Vintererle 1, Kornkråke 1, SAn, MOt.

Steinbrygga: Horndykker 2, AWC.

13.april

Langgrunn: Ringtrost 1, AWC.

Steinbrygga: Toppdykker 58, Horndykker 1, AWC, AEl.

10.april

Steinbrygga: Toppdykker 48, Sjøorre 61, Fiskeørn 1, Sandlo 5, Lappspove 10, FCh.

9.april

Rørestrand-Steinbrygga: Toppdykker 40-55, Krikkand 3, Lappspove 14, Rødstilk 1, Skjærpiplerke 20, Vintererle 2, Linerle 100, Bokfink 1000, AWC.

7.april

Falkenstensdammen: Dvergdykker 1, Grågås 2, Vintererle 1, Sivspurv 2, HAJ.

Langgrunn: Storspove 2, Rødstilk 1, HAJ.

6.april

Møringa: Sothøne 9, KJo.

Røremark: Krikkand 8, Toppand 2, KJo.

Steinbrygga: Toppdykker 40, Sandlo 2, Storspove 3, Skjærpiplerke 7, Heipiplerke 3, Linerle 15, Tornirisk 20, Sivspurv 5, KJo.

2.april

Falkensten: Sangsvane 2, Vintererle 1, Linerle 1, AWC.

Røremark: Kanadagås 1, Lappfiskand 1, Laksand 3, Linerle 2, FCh.

Møringa: Grågås 4, Sothøne 3, Sandlo 4, Heilo 1, Vipe 14, BOl, AWC, FCh.

Steinbrygga: Toppdykker 14, Sangsvane 1, Sandlo 3, Storspove 2, Skogdue 1, Vintererle 2, Linerle 1, Duetrost 1, Sivspurv 7, FCh, AWC,

1.april

Møringa: Grågås 2, Kvinand 200, Sandlo 7, Vintererle 1, Duetrost 1, HAJ.

Lystlunden: Kornkråke 8, i trærne rundt 2 reir  i kolonien, HAJ.

Rørestrand: Munk 1, AWC.

Steinbrygga: Toppdykker 13, Sandlo 1, Sildemåke 1, AWC.

 
31.mars

Møringa: Grågås 1, Kvinand 285, Sandlo 2, Storspove 2, HAJ.

Steinbrygga: Vipe 8, Storspove 6, Skjærpiplerke 1, Måltrost 2, HAJ.

26.mars

Møringa: Toppdykker 1, FCh.

Steinbrygga: Toppdykker 7, Kanadagås 2, Gravand 13, Svartand 23, Sjøorre 21, Laksand 3, FCh.

25.mars

Møringa: Grågås 2, Gravand 8, Kvinand 317, Lappfiskand 1, Sothøne 2, Tjeld 94, Sandlo 1, Duetrost 3, AWC, FCh.

Falkenstensbukta: Dvergdykker 1, AWC.

Steinbrygga: Toppdykker 3, Gravand 11, Svartand 17, Stær 1, AWC.

21.mars

Møringa: Gravand 2, Kvinand 270, Sandlo 1, KJo.

18.mars

Møringa: Grågås 2, Laksand 5, Tjeld 75, FCh.

Rørestrand: Munk 1, AWC.

Steinbrygga: Gravand 5, Lerke 1, AWC.

12.mars

Falkenstensbukta: Dvergdykker 1, BOl.

9.mars

Rørestrand: Munk 1, AWC.

 
26.februar

Falkenstensbukta: Dvergdykker 1, BOl.

25.februar

Møringa: Gravand 2, Vandrefalk 1, Sothøne 1, ILu, KJo.

23.februar

Falkenstensbukta: Dvergdykker 1, KJo.

Møringa: Vandrefalk 1, Duetrost 1, KJo.

19.februar

Langgrunn: Gravand 1, FCh.

Falkenstensbukta: Dvergdykker 1, BOl.

18.februar

Rørestrand: Vipe 1, AEl

12.februar

Løvøya: Laksand 4, Bergirisk 1, FCh.

Langgrunn: Bergand 1, Tjeld 2, FCh.

Steinbrygga: Vandrefalk 1, Storspove 2, FCh.

5.februar

Møringa: Lunde 1, ROl.

Rørestrand: Munk 2, AEl.

 
28.januar

Røremark: Smålom 2, Dvergdykker 3, Kvinand 64, Sothøne 3, FCh.

Evighetssletta: Vandrefalk 1, FCh. 

22.januar

Møringa: Sothøne 1, Alke 1, Sidensvans 20, KJo.

20.januar

Horten sentrum: Munk 1 hann, AEl.

Rørestrand: Munk 1 hann, AEl.

16.januar

Møringa: Tjeld 3, Storspove 1, Alke 1, Skjærpiplerke 1, KJo.

Borrestranda: Smålom 2, Storspove 5, KJo.

15.januar

Langgrunn: Smålom 1, Svartand 3, Sjøorre 3, HAJ.

14.januar

Møringa: Tjeld 1, Alke 2, ROl.

13.januar

Møringa: Gråstrupedykker 1, Svartand 2, Lomvi 3, ROl.

Rørestrand: Havørn 1, THa.

11.januar

Møringa: Smålom 7, Gråstrupedykker 1, Svartand 2, Sjøorre 9, Tjeld 9, Lomvi 11, Alke 2, Kattugle 1, JoK, SAn.

7.januar

Røremark: Dvergdykker 3, Sothøne 8, Duetrost 1, FCh, ILu, KGr.

Møringa: Tårnfalk 1, Vandrefalk 1, Storspove 2, FCh, ILu, KGr.

Steinbrygga: Storlom 2, Smålom 7, Bergand 2, FCh, ILu, KGr.