Lokaliteter i Horten kommune


 

Logg 2005 

30.desember

Falkenstensdammen: Fossekall 3, FCh.

Møringa: Havelle 1, FCh.

Steinbrygga: Smålom 3, Toppdykker 1, Bergand 2, Storspove 3, FCh.

27.desember

Steinbrygga: Tjeld 1, Storspove 1, FCh.

Karljohansvern: Vintererle 1, FCh.

Røremark: Dvergdykker 3, Hegre 22, Toppand 9, Lappfiskand 1, Sothøne 7, FCh.

25.desember

Langgrunn: Smålom 1, HAJ.

Borrestranda: Tjeld 1, Skjærpiplerke1, Vintererle 1, Rødstrupe 2, HAJ.

Lystlunden: Kornkråke7, BOl.

24.desember

Røremark: Dvergdykker 1, Hegre 7, Stokkand 150, Toppand 7, Sothøne 5, HAJ.

18.desember

Steinbrygga: Toppdykker 5, Storspove 3, FCh.

Røremark: Dvergdykker 2, Sangsvane 8, Sothøne 5, FCh.

Langgrunn: Smålom 3, Toppdykker 3, Bergand 3, Tjeld 1, Storspove 3, KJo.

Karljohansvern: Duetrost 1, Kjernebiter 2, KJo.

11.desember

Møringa: Smålom 2, Svartand 13, Sjøorre 1, Hønsehauk 1, Tjeld 26, Lomvi 12, Alke 5, Kornkråke 2, Bokfink 2, Brunsisik 1, MOt, SAn.

 
14.november

Møringa: Smålom 2, Havsule 3, Havelle 2, Polarjo 1, Tyvjo 5, Dvergmåke 3, Sabinemåke 1, Krykkje 200, Lomvi 120, Alke 180, Alkekonge 650, Lunde 2, Skjærpiplerke 1, SEi, FEK, JoK, OFa, TOl, SAn.

13.november

Frebergsvik: Gråstrupedykker 1, FCh.

Borrestranda: Smålom 3, Bergand 7, FCh.

12.november

Møringa: Smålom 1, Havhest 1, Tjeld 11, Tyvjo 3, Dvergmåke 2, Sabinemåke 1, Krykkje 107, Alkekonge 80, Lomvi 110, Alke 60, Lunde 2, Skjærpiplerke 1, MOt, ROl, FCh, JOA, SAn.

9.november

Møringa: Storlom 1, Smålom 1, Svartand 23, Sjøorre 2, Tjeld 2, Tyvjo 3, Krykkje 48, Lomvi 50, Alke 30, Alkekonge 60, SAn.

8.november

Møringa: Smålom 1, Havsule 1, Svartand 31, Tyvjo 8, Krykkje 86, Lomvi 300, Alke 250, Alkekonge 400, Lunde 2, JoK, SAn.

7.november

Røremark: Dvergdykker 3, Stjertand 1, FCh.

6.november

Frebergsvik: Horndykker 1, Lomvi 5, Alke 1, Alkekonge 4, FCh.

 
30.oktober

Langgrunn: Smålom 2, Havelle 1, Bergand 15, AEl.

29.oktober

Frebergsvik: Horndykker 1, Alkekonge 3, Lomvi 1, Fossekall 2, FCh.

28.oktober

Møringa: Storlom 1, Svartand 67, Sjøorre 8, Krykkje 26, Lomvi 41, Alke 33, Alkekonge 24, Vintererle 2, OFa, SAn.

26.oktober

Steinbrygga: Storlom 1, Grågås 186, Havelle 1, Lomvi 1, FCh, JES.

Horten sentrum: Sidensvans 500, AEl.

22.oktober

Røremark: Dvergdykker 4, Brunnakke 5, Toppand 7, Bergand 2, JOA, BOT.

19.oktober

Steinbrygga: Smålom 1, Vintererle 1, KJo.

10.oktober

Nykirke: Vepsevåk 1, ILu.

9.oktober

Møringa: Toppdykker 2, Storskarv 160, Polarmåke 1, Lomvi 26, Alke 3, Kornkråke 4, Snøspurv 2, MOt, OFa, SAn.

1.oktober

Møringa: Havsule 3, Tundralo 1, Tundrasnipe 4, Polarjo 1, Tyvjo 2, Krykkje 15, Makrellterne 4, Lomvi 41, Alke 3, Teist 1, FCh.

 
30.september

Møringa: Vandrefalk 1, Polarjo 1, Makrellterne 3, Lomvi 100, Alke 8, Lunde 3, OFa.

29.september

Møringa: Havhest 3, Havsule 1, Tårnfalk 1, Heilo 1, Tundralo 3, Myrsnipe 1, Sabinemåke 1, Krykkje 2, Lomvi 120, Alke 30, Alkekonge 8, Lunde 5, OFa, ROl.

27.september

Møringa: Havhest 2, Havsule 46, Brunnakke 30, Dvergfalk 1, Sandlo 2, Gluttsnipe 1, Makrellterne 3, Lomvi 54, Alke 31, Alkekonge 9, Vintererle 2, MOt, SAn, TOl, KJo.

23.september

Møringa: Dvergmåke 2, Lomvi 35, Alke 2, Lunde 1, ROl.

20.september

Møringa: Smålom 3, Havhest 14, Havsule 16, Vandrefalk 1, Tyvjo 4, Fjelljo 1, Krykkje 20, Makrellterne 3, TOl, FEK.

18.september

Møringa: Storlom 1, Kortnebbgås 540, Brunnakke 9, Strandsnipe 1, Dvergmåke 1, Makrellterne 5, Rødnebbterne 1, Alkekonge 3, Lomvi 2, Alke 5, ROl, TOl, FEK, FCh, BOl, MOt, SAn.

14.september

Møringa: Smålom 2, Tårnfalk 1, Myrsnipe 3, Strandsnipe 1, Tyvjo 4, Krykkje 2, Makrellterne 11, Lomvi 2, MOt, SAn, OFa, TOl.

8.september

Møringa: Smålom 2, Havhest 1, Hønsehauk 1, Spurvehauk 1, Myrsnipe 8, Tyvjo 2, Storjo 1, Stillits 15, FEK.

4.september

Møringa: Smålom 1, Storlom 1, Musvåk 3, Spurvehauk 4, Dvergfalk 2, Vandrefalk 1, Dverglo 6, Sandlo 7, Heilo 47, Tundrasnipe 16, Kornkråke 1, SAn, FEK, OFa.

 
30.august

Møringa: Myrsnipe 12, Tyvjo 1, Dvergmåke 2, Lomvi 2, ROl.

29.august

Møringa: Smålom 1, Havhest 5, Havsule 2, Sandløper 3, Polarsnipe 1, Lappspove 1, Krykkje 12, Teist 1, JoK, HAJ, FCh, ROl, FEK.

27.august

Møringa: Dvergdykker 1, Myrsnipe 3, Steinvender 3, HAJ.

26.august

Møringa: Toppdykker 1, Havhest 2, Snøgås 1, Hønsehauk 1, Spurvehauk 1, Fiskeørn 1, Vandrefalk 2, Trane 2, Tundralo 3, Myrsnipe 19, Tyvjo 2, Makrellterne 50, Rødnebbterne 19, MOt, FEK, SAn, JoK, OFa.

20.august

Møringa: Dvergdykker 1, Spurvehauk 3, Vandrefalk 1, Tundralo 1, AHa.

17.august

Møringa: Hønsehauk 1, Krykkje 2, Splitterne 1, MOt, SAn.

5.august

Møringa: Havhest 1, Spurvehauk 1, Sandlo 10, Heilo 2, Myrsnipe 2, Tyvjo 2, Rødnebbterne 4, MOt, ROl, FEK, SAn.

2.august

Møringa: Sandlo 2, Gluttsnipe 4, Strandsnipe 5, Splitterne 1, Alke 1, Vintererle 2, MOt, SEi, SAn.

 
31.juli

Møringa: Heilo 65, Storspove 3, Gluttsnipe 3, KJo, ROl.

28.juli

Klokkeråsen, Nykirke: Vaktel sy., ILu.

27.juli

Møringa: Splitterne 3, SAn, MOt.

26.juli

Møringa: Havsule 1, Grågås 23, Toppand 2, Spurvehauk 1, Tundralo 4, Storjo 1, SAn, OFa.

25.juli

Birkelystranda: Vandrefalk 1, Sandlo 2, Tundrasnipe 1, Lappspove 1, Myrsnipe 4, Strandsnipe 10, AEl.

10.juli

Møringa: Toppdykker 1, Myrsnipe 3, Brushane 9, Storspove 1, Rødstilk 1, Gluttsnipe, Splitterne 2, Alke 1, Skogdue 1, Skjærpiplerke 1, Nise 15, KJo.

 
29.juni

Møringa: Storlom 1, Grågås 2, Stripegås 15, Kanadagås 4, Sjøorre 2, MOt, SAn.

15.juni

Møringa: Smålom 18, Storlom 8, Havhest 2, Havsule 2, Svartand 21, Sjøorre 32, Tårnfalk 2, Tyvjo 2, Storjo 1, Krykkje 8, Splitterne 17, Rødnebbterne 4, Lomvi 8, Alke 2, MOt, FEK, SAn.

10.juni

Adal: Hornugle 1, HAJ.

8.juni

Møringa: Smålom 54, Storlom 6, Islom 1, Sjøorre 42, Tyvjo 1, Krykkje 3, Rødnebbterne 1, Lomvi 2, Alke 1, SAn, MOt.h

5.juni

Møringa: Smålom 61, Storlom 7, Grågås 8, Hvitkinngås 6,Sjøorre 25, Musvåk 1, Vandrefalk 1, Storjo 2, Tyvjo 2, Lomvi 3, Alke 3, FEK, MOt, SAn.

2.juni

Møringa: Smålom 18, Storlom 2, Islom 1, Havsule 2, Tyvjo 3, Alke 1, OFa.

 
29.mai

Møringa: Smålom 94, Storlom 11, Havhest 2, Havsule 41, Ringgås 34, Havelle 2, Svartand 35, Sjøorre 28, Tyvjo 5, Krykkje 62, Rødnebbterne 10, Lomvi 5, Alke 2, Amursvale 1, SAn, FEK, MOt, OFa.

27.mai

Møringa: Smålom 105, Storlom 2, Havhest 1, Havsule 69, Hvitkinngås 2, Svartand 70, Sjøorre 15,  Vepsevåk 2, Hønsehauk 1, Musvåk 1, Kongeørn 1, Lerkefalk 1, Storjo 4, Krykkje 15, Rødnebbterne 6, Lomvi 7, SAn, MOt, FEK, OFa, JoK.

25.mai

Kjærkrysset: Vaktel sy, KJo.

24.mai

Møringa: Smålom 29, Storlom 1, Havhest 3, Havsule 20, Kortnebbgås 4, Ringgås 58, Svartand 120, Småspove 2, Tyvjo 1, Krykkje 65, Lomvi 8, SAn, MOt, FEK, ØMo m.fl.

22.mai

Møringa: Smålom 78, Storlom 2, Havhest 6, Havsule 3, Hvitkinngås 18, Svartand 190, Sjøorre 140, Småspove 2, Tyvjo 1, Krykkje 19, Splitterne 1, Rødnebbterne 3, Lomvi 3, Svartryggerle 1, SAn, MOt, FEK, JoK, OFa.

Langgrunn: Lappspove 5, AEl.

21.mai

Møringa: Smålom 44, Storlom 2, Havhest 4, Havsule 9, Aftenfalk 1, Småspove 8, Tyvjo 9, Polarjo 1, Storjo 1, Krykkje 17, SAn, OFa.

Langgrunn: Myrsnipe 9, AEl.

19.mai

Møringa: Smålom 1, Islom 1, Havsule 2, Vepsevåk 5, Lerkefalk 1, Tyvjo 6, Polarjo 2, Fjelljo 3, CLi.

17.mai

Møringa: Smålom 51, Storlom 2, Hvitkinngås 1, Kortnebbgås 6, Vepsevåk 1, Musvåk 1, Spurvehauk 1, Heilo 21, Småspove 9, Tyvjo 2, Polarjo 3, Storjo 1, Lomvi 4, MOt, KJo, TOl, FEK, BOl, CLi, TKo, SAn.

15.mai

Møringa: Storlom 1, Smålom 40, Gulnebblom 2, Islom 1, Havsule 4, Kortnebbgås 5, Fiskeørn 2, Musvåk 1, Tårnfalk 1, Tyvjo 2, Polarjo 1, Lomvi 3, Alkekonge 1,  FEK, MOt, SAn, OFa m.fl.

10.mai

Møringa: Smålom 6, Musvåk 2, Fiskeørn 1, Storspove 4, Småspove 241 pt., MOt, SAn.

8.mai

Møringa: Smålom 11, Havsule 1, Kortnebbgås 80, Sivhauk 1, Småspove 39, Lomvi 10, BOl, MOt, SAn.

7.mai

Møringa: Smålom 17, Storlom 3, Havsule 6, Fiskeørn 1, Musvåk 2, Polarsnipe 22, Storjo 2, Krykkje 12, Lomvi 4, FEK, BOT.

6.mai

Møringa: Tornsanger 1, HAJ.

5.mai

Møringa: Smålom 93, Storlom 2, Toppdykker 1, Havsule 1, Spurvehauk 3, Hønsehauk 1, Musvåk 4, Fiskeørn 4, Trane 1, Småspove 6, Grønnstilk 23, Tyvjo 3, Polarjo 1, Krykkje 7, Lomvi 6, SAn, MOt, FEK.

2.mai

Møringa: Storjo 1, Splitterne 1, OFa.

1.mai

Nykirke: Rødstjert 1, FCh.

 
30.april

Møringa: Smålom 31, Havsule 2, Kortnebbgås 500+, Hvitkinngås 2, Sjøorre 80, Strandsnipe 5, Makrellterne 43, Lomvi 3, Ringtrost 3, Nise 3, MOt, SAn, FEK, JFK, HAJ.

29.april

Skavli: Bøksanger 1, KGr.

25.april

Møringa: Smålom 5, Havsule 7, Kortnebbgås 190, Svartand 12, Sjøorre 27, Hønsehauk 1, Musvåk 2, Tårnfalk 1, Makrellterne 2, FEK.

24.april

Falkensten: Fiskeørn 1, Munk sy., KGr.

23.april

Langgrunn: Tyrkerdue 1, HAJ.

22.april

Falkensten: Vendehals 1, ILu, GGL.

Møringa: Smålom 7, Sjøorre 28, MOt, SAn.

16.april

Møringa: Smålom 29, Havsule 1, Kortnebbgås 270 pt., Svartand 100, Sjøorre 70, Spurvehauk 1, Musvåk 1, Dvergfalk 1, Tårnfalk 2, Vandrefalk 1, Trane 2, Storspove 7, MOt, FEK, SAn.

12.april

Møringa: Smålom 2, Storskarv 140 pt., Kortnebbgås 825 pt., Rødstilk 1, Hønsehauk 1, Spurvehauk 1, SAn.

5.april

Møringa: Sangsvane 7, Spurvehauk 4, Hønsehauk 1, Musvåk 6, Dvergfalk 1, Svartryggerle 1, Linerle 28, Skjærpiplerke2, Steinskvett 1, Bjørkefink 150, Grønnsisik 350, HKl,OFa, SAn, TOL.

4.april

Steinbrygga: Toppdykker 38, Svartryggerle 1, FEK.

3.april

Steinbrygga: Toppdykker 34, FEK.

Møringa: Kortnebbgås 40 pt., TKo.

1.april

Karljohansvern: Dvergmåke 1, TKo, HKl.

 
31.mars

Nykirke: Skogdue 1, Tretåspett 1, Kjernebiter 100+, FCh.

28.mars

Møringa: Kortnebbgås 90+7 pt., Musvåk 2 pt., Storspove 1, Skjærpiplerke 1, Vintererle 1, FEK, SAn, MOt, HAJ.

26.mars

Møringa: Smålom 6, Toppdykker 1, Kortnebbgås 1, Lomvi 1, Linerle 3, Vintererle 2, Snøspurv 4, OFa, FEK.

22.mars

Møringa: Grågås 2, Tjeld 100, Sildemåke 1, HKl, TKo.

21.mars

Møringa: Tjeld 110, Sandlo 1, HKl.

17.mars

Røremark: Dvergdykker 1, Hegre 14, Grågås 1, Kanadagås 1, Toppand 5, Sothøne 2, KJo.

15.mars

Horten sentrum: Tårnfalk 1, ILu.

8.mars

Møringa: Toppdykker 1, Toppand 3, Vandrefalk 1, Tjeld 16, Lomvi 12, Alke 3, Kornkråke 3, JoK, OFa.

6.mars

Falkensten: Toppand 11, Laksand 1, Fossekall 1, Stillits 4, FCh.

Røremark: Hegre 23, Kanadagås 1, Gravand 2, Laksand 1, FCh.

Løvøya: Dvergspett 1, Duetrost 2, FCh.

5.mars

Møringa: Krykkje 23, Lomvi 13, Alke 8, Alkekonge 1, Bjørkefink 5000, JoK, OFa.

4.mars

Møringa: Havhest 4, Krykkje 45, Lomvi 7, Vintererle 1, Kornkråke 2, OFa, JoK, 

3.mars

Steinbrygga: Toppdykker 1, Storspove 3, FEK.

 

26.februar

Røremark: Hegre 28, Toppand 1, HAJ.

24.februar

Langgrunn: Vintererle 1, AEl.

20.februar

Kopstad: Konglebit 12, ILu.

18.februar

Møringa: Hønsehauk 1, Krykkje 1, Vintererle 1, SAn, MOt, THa.

11.februar

Møringa: Smålom 1, Hønsehauk 1, Tjeld 17, Lomvi 8, Alke 2, Lunde 1, Kornkråke 1, MOt, SAn, TrO.

10.februar

Møringa: Smålom 1, Havhest 3, Havelle 1, Tjeld 27, Krykkje 30, Sabinemåke 2, Alke 4, Lomvi 24, Alkekonge 1, Teist 1, Kornkråke 7, TrO, FEK, JoK, OFa.

2.februar

Møringa: Gråstrupedykker 1, Tjeld 2, Lomvi 2, Sidensvans 80, MOt, SAn.

 
30.januar

Møringa: Islom 1, Tjeld 2, Alke 2, Vintererle 1, OFa.

28.januar

Møringa: Smålom 1, Tjeld 6, JoK, OFa.

18.januar

Møringa: Smålom 1, Havhest 24, Havsule 1, Tjeld 17, Krykkje 40, Lunde 1, Lomvi 9, Alke 5, Sidensvans 220, SAn, MOt, JoK, OFa, RFj, TNi.

17.januar

Møringa: Storlom 1, Toppdykker 1, Havhest 35, Havsule 2, Havelle 4, Tjeld 4, Krykkje 40, Lomvi 16, Alke 5, Vintererle 1, HKl, TKo, THa, RFj, FEK, OFa.

16.januar

Møringa: Havhest 24, Havsule 3, Gravand 1, Tjeld 5, Krykkje 66, Sabinemåke 1, OFa, SAn, MOt, BOl, THa.

Steinbrygga: Krikkand 1, Kornkråke 1, FCh.

15.januar

Møringa: Havhest 10, Spurvehauk 1, Hønsehauk 1, Tjeld 7, Krykkje 5, Lomvi 3, Alke 4, Alkekonge 1, Vintererle 1, AHa, SEi, HLa, OFa.

14.januar

Møringa: Storlom 1, Havhest 17, Havsule 4, Hønsehauk 1, Tjeld 4, Krykkje 5, Lomvi 2, Alke 2, Alkekonge 4, Vintererle 1, SAn, MOt, VEr, JoK, OFa.

12.januar

Møringa: Smålom 1, Havhest 167, Havsule 7, Tjeld 17, Storjo 1, Sabinemåke 1, Krykkje 291, Lomvi 3, Alke 4, Alkekonge 3, SAn, MOt, OFa, J.Karlsen.

11.januar

Møringa: Smålom 9, Havhest 66, Havsule 16, Tjeld 27, Storjo 3, Sabinemåke 1, Krykkje 155, Lomvi 5, Alke 3, Kornkråke 3, SAn, MOt, FEK, OFa.

10.januar

Møringa: Havhest 150+, Havsule 16, Spurvehauk 1, Storjo 2, Krykkje 70+, Vintererle 1, Sidensvans 220, FEK.

9.januar

Møringa: Storlom 1, Tjeld 24, Sabinemåke 1, Kornkråke 1, OFa, FCh, J.Karlsen.

8.januar

Møringa: Gråstrupedykker 2, Havhest 21, Havsule 4, Tjeld 8, Krykkje 58, Lomvi 2, OFa.

Røremark: Dvergdykker 3, Hegre 12, Sangsvane 1, Laksand 2, Spurvehauk 1, Sothøne 7, Hettemåke 5, Fiskemåke 4, Ringdue 1, Rødstrupe 1, Bjørkefink 1, Stillits 1, Sivspurv 1.

7.januar

Møringa: Havhest 34, Havsule 1, Snøgås 1, Vandrefalk 1, Tjeld 26, Krykkje 17, Lomvi 3, Kornkråke 1, MOt, FEK, SAn, J. Karlsen.

6.januar

Møringa: Havhest 12, Tjeld 4, Lomvi 1, Jonny Karlsen.

5.januar

Møringa: Gråstrupedykker 2, Havhest 1, Tjeld 17, Sidensvans 110, Rødstrupe 1, MOt, FEK, SAn.

4.januar

Møringa: Hegre 1, Lomvi 3, Vintererle 1, Sidensvans 130, FEK.

3.januar

Møringa: Havhest 3, Tjeld 10, Lomvi 1, Jonny Karlsen.

2.januar

Møringa: Havhest 9, Sjøorre 11, Tjeld 17, Lomvi 2, Alke 1, Kornkråke 1, MOt, FEK, SAn.

1.januar

Falkenstensdammen: Sangsvane 20, KGr.

Skavli: Bokfink 1, Bjørkefink 2, KGr.

Løvøya: Vandrefalk 1, KGr.