Lokaliteter i Horten kommune


 

Logg 2004

 

26.desember

Steinsnes: Tjeld 3, HAJ.

Kjærranåsen: Tretåspett 1 hunn, FCh.

22.desember

Møringa: Havhest 3, Tjeld 47, Storspove 1, Krykkje 13, SAn.

17.desember

Møringa: Havhest 8, Havsvale 1, Tjeld 11, Krykkje 16, Lomvi 10, Alke 6, MOt, FEK, SAn.

12.desember

Steinbrygga: Stokkand 270, Storspove 3, Hettemåke 1, Vintererle 1, FCh.

Røremark: Hegre 10, Kanadagås 20, Sothøne 5, FCh.

8.desember

Kopstad, Nykirke: Musvåk 1, ILu.

6.desember

Møringa: Storlom 1, Hønsehauk 2, Storspove 2, FEK.

5.desember

Møringa: Havhest 1, Krykkje 3, Lomvi 1, Alke 2, Teist 2, OFa.

Kopstad, Nykirke: Fjellvåk 1, ILu.

4.desember

Møringa: Alke 2, MOt, SAn, OFa.

 
26.november

Kopstad, Nykirke: Hornugle 1, FCh.

25.november

Skånevetan: Båndkorsnebb 1, FEK.

21.november

Skihytta, Nykirke: Båndkorsnebb 4, ILu.

Bruserød, Nykirke: Hornugle 1, FCh.

16.november

Møringa: Havhest 1, Lomvi 40, Alke 2, Alkekonge 3, Teist 7, OFa, JFK.

14.november

Røremark: Dvergdykker 5, GFK.

12.november

Møringa: Smålom 5, Krykkje 19, Lomvi 70, Alke 12, Alkekonge 9, MOt, FEK, SAn, OFa.

11.november

Møringa: Havhest 1, Dvergmåke 1, Krykkje 6, Lunde 1, OFa.

9.november

Falkenstensdammen: Sivhøne 1, MOt, SAn.

Møringa: Krykkje 6, Lomvi 5, Alke 3, Alkekonge 1, MOt, SAn.

7.november

Skånevetan, Nykirke: Grankorsnebb 250, Båndkorsnebb 2, Konglebit 1, FCh.

5.november

Møringa: Havsvale 1, Alkekonge 16, Lomvi 100+, Alke 20+, Vintererle 3, Gransanger 2, MOt, FEK, SAn.

 

31.oktober

Møringa: Storlom 1, Hegre 62, Kortnebbgås 116, Havelle 4, Alkekonge 3, MOt, SAn, FEK, E.Greiner.

23.oktober

Møringa: Smålom 1, Musvåk 1, Spurvehauk 2, Lomvi 10, Alke 3, Dvergspett 1, Sandsvale 1, Vintererle 1, Sidensvans 300, Gransanger 1, Kornkråke 1, MOt, SAn.

22.oktober

Møringa: Smålom 9, Gulnebblom 1, Toppdykker 2, Havsule 2, Kortnebbgås 1, Bergand 1, Tyvjo 1, Krykkje 27, Makrellterne 1, Lomvi 100+, Alke 23, Alkekonge 6, Teist 1, Stjertmeis 45, MOt, SAn, FEK, OFa.

20.oktober

Møringa: Lomvi 35, Alke 5, Alkekonge 3, Lunde 1, OFa.

17.oktober

Møringa: Toppdykker 1, Havlire 1, Havhest 2, Tyvjo 1, Lomvi 25, Alke 2, Teist 2, Lunde 1, OFa.

8.oktober

Møringa: Havhest 2, Bergand 2, Tårnfalk 1, Storjo 1, Tyvjo 3, Makrellterne 2, Lunde 2, Lomvi 80, Alke 7, OFa.

6.oktober

Møringa: Smålom 3, Havørn 1, Dvergfalk 1, Tyvjo 1, Fjelljo 1, Dvergmåke 1, Alkekonge 1, Lunde 1, Teist 1, Lomvi 250, Alke 24, Vintererle 3, MOt, FEK, SAn.

5.oktober

Møringa: Smålom 1, Storlom 1, Havhest 2, Brunnakke 36, Storjo 1, Tyvjo 1, Fjelljo 1, Lomvi 300, Alke 37, Lunde 1, Sidensvans 6, Duetrost 2, Løvsanger 2, Stillits 19, RFj, MOt, SAn, OFa.

3.oktober

Møringa: Fjelljo 1, Lomvi 25, Alke 2, OFa.

2.oktober

Møringa: Storlom 1, Gråstrupedykker 2, Dvergfalk 1, Tyvjo 1, Splitterne 1, Lunde 2, Teist 1, Lomvi 121, Alke 1, SAn, MOt, RFj, ESt, OFa, JOA, BOT.

 
28.september

Møringa: Gråstrupedykker 1, Myrsnipe 1, Lomvi 12, SAn, MOt, OFa, RFj.

27.september

Møringa: Havhest 3, Kortnebbgås 340, Tundrasnipe 4, Tyvjo 2, Krykkje 80, Lomvi 200+, Alke 5, Lunde 3, RFj, OFa, FEK.

26.september

Møringa: Storlom 1, Toppdykker 2, Kortnebbgås 670, Tyvjo 1, Krykkje 14, Splitterne 1, Rødnebbterne 2, Lomvi 16, Lunde 1, OFa, FEK.

24.september

Møringa: Smålom 1, Toppdykker 1, Tundralo 1, Myrsnipe 9, Brushane 2, Grønnstilk 1, Tyvjo 1, Dvergmåke 1, Sabinemåke 1, Lomvi 3, SAn, MOt, FEK.

23.september

Møringa: Smålom 1, Storlom 1, Havsule 2, Tundrasnipe 36, Storjo 1, Krykkje 2, Splitterne 1, Rødnebbterne 4, Makrellterne 60, Lomvi 13, OFa, FEK.

21.september

Møringa: Smålom 2, Storlom 1, Havhest 8, Ringgås 2, Hønsehauk 1, Storjo 2,  Krykkje 8, Splitterne 1, Lomvi 14, Lunde 1, OFa, FEK.

19.september

Møringa: Smålom 1, Havhest 3, Storjo 1, Krykkje 2, Dvergmåke 1, Lomvi 15, FEK.

18.september

Møringa: Havhest 3, Havsule 1, Krykkje 3, SAn, MOt, FCh.

12.september

Møringa: Smålom 1, Storlom 2, Havhest 6, Vandrefalk 1, Tyvjo 1, Lomvi 2, MOt, SAn, FEK.

10.september

Møringa: Smålom 4, Storlom 1, Havhest 1, Tårnfalk 1, Storjo 2, Splitterne 1, FEK.

5.september

Møringa: Smålom 2, Musvåk 3, Heilo 28, SAn, FEK, MOt m.fl.

 
28.august

Møringa: Havhest 1, Småspove 3, Tyvjo 9, Storjo 8, FEK, SAn m.fl.

20.august

Møringa: Havhest 4, Havsule 4, Musvåk 1, Spurvehauk 1, Sandlo 10, Storjo 4, Tyvjo 10, Splitterne 1, MOt, SEi, FEK, SAn.

18.august

Møringa: Lerkefalk 1, Tundralo 6, Tundrasnipe 3, Småspove 1, Tyvjo 2, Krykkje 1, Stillits 20, SAn, MOt.

11.august

Møringa: Havelle 4, Myrsnipe 27, Splitterne 1, Blåstrupe 1, SAn, MOt, OFa.

8.august

Møringa: Havsule 3, Storjo 1, SAn, MOt, FEK.

7.august

Møringa: Lerkefalk 1, Storjo 1, OFa.

5.august

Møringa: Havsule 13, Myrsnipe 11, Rødnebbterne 3, Lomvi 3, FEK.

 
30.juli

Møringa: Havsule 4, Storjo 1, Tyvjo 1, MOt, SAn.

24.juli

Møringa: Havsule 4, Vandrefalk 1, Polarsnipe 20, Tundrasnipe 1, Tyvjo 1, Splitterne 7, MOt, SAn, FEK, GFK, KJo.

3.juli

Møringa: Havhest 5, Storspove 23, Krykkje 1, Grønlandsmåke 2, Rødnebbterne 3, Lomvi 2, SAn, MOt, SEi, AHa, FEK.

2.juli

Møringa: Splitterne 1, SAn, FEK.

 
22.juni

Møringa: Hvitkinngås 4, Sandlo 1, Storspove 2, Storjo 1, Rødnebbterne 13, Alkekonge 1, Teist 1, Lomvi 4, Alke 2, SAn, FEK.

11.juni

Møringa: Smålom 4, Storlom 2, Gulnebblom 1, Tundralo 2, Splitterne 2, Rødnebbterne 5, Alke 1, FEK, MOt, SAn.

9.juni

Møringa: Smålom 35, Storlom 2, SAn, FEK.

8.juni

Møringa: Smålom 3, Rødnebbterne 9, ILu.

6.juni

Møringa: Smålom 27, Storlom 4, Havhest 1, Polarjo 1, Tyvjo 2, Krykkje 8, Lomvi 4, Alke 1, Rosenfink 1, MOt, FEK, SAn.

5.juni

Nykirke: Vepsevåk 1, Vandrefalk 1, FCh.

4.juni

Møringa: Smålom 47, Storlom 6, Havsule 9, Svartand 120, Spurvehauk 1, Storjo 1, Tyvjo 3, Splitterne 2, Teist 1, Lomvi 8, Alke 5, Gjøk 1, SAn, MOt, FEK, TRO, AHa, ILu.

3.juni

Røremark: Tårnfalk hann jaktende, ILu, GGL.

Falkensten: Rosenfink 2 syngende ut mot Varnestangen, ILu, GGL.

 
31.mai

Møringa: Smålom 44, Storlom 2, Kortnebbgås 4, Hvitkinngås 3, Splitterne 1, SAn, OFa, HKl.

29.mai

Møringa: Smålom 92, Storlom 1, Toppdykker 2, Hvitkinngås 2, Ringgås 61, Svømmesnipe 1, Polarjo 1, Tyvjo 1, Krykkje 47, Splitterne 1, Teist 1, SAn, FEK, ESt.

28.mai

Møringa: Smålom 75, Storlom 3, Svartand 110, Fiskeørn 1, Tyvjo 2, Rødnebbterne 1, Lomvi 6, Alke 2, Alkekonge 1, FEK.

26.mai

Møringa: Smålom 2, Storlom 4, Stork 1 pt. ø., Vandrefalk 1, Småspove 2, Nattergal 1 sy., HKl, TKo.

25.mai

Falkensten: Ivar så en Vendehals :-)

24.mai

Møringa: Smålom 37, Storlom 2, Havhest 3, Fiskeørn 1, Myrsnipe 4, Småspove 11, Storjo 1, Polarjo 5, Lomvi 1, Alkekonge 2, TKo, HKl, SAn, FEK.

20.mai

Møringa: Smålom 41, Lerkefalk 1, Småspove 1, Polarjo 9, Tyvjo 10, Rødnebbterne 7, Alke 1, Lomvi 1, OFa, SEi, TRo, FEK, SAn.

19.mai

Møringa: Smålom 36, Storlom 1, Fiskeørn 1, Storjo 2, Tyvjo 6, Krykkje 8, Rødnebbterne 11, Lomvi 10, Alke 1, ØMo, SAn.

18.mai

Møringa: Smålom 2, Gulnebblom 1, Havhest 1, Vepsevåk 1, Storjo 1, Tyvjo 1, Polarjo 1, Fjelljo 1, Teist 1, TRo, AHa.

17.mai

Møringa: Smålom 41, Storlom 3, Gulnebblom 1, Småspove 13, Tyvjo 1, Polarjo 1, Splitterne 1, Lomvi 1, SAn, FEK, OFa, m.fl.

16.mai

Møringa: Smålom 9, Hvitkinngås 4, Sjøorre 10, FEK.

Skånevetan: Vepsevåk 4, Musvåk 7, Lerkefalk 1, FCh.

15.mai

Møringa: Smålom 5, Myrsnipe 85, Lappspove 3, Tyvjo 2, SAn.

8.mai

Møringa: Smålom 13, Storlom 1, Skjeand 1, Rødnebbterne 27, SAn, FEK.

6.mai

Karljohansvern: Aftenfalk 1 ad. hann, trakk over fjorden mot Moss, HKl.

 
25.april

Møringa: Smålom 53, Storlom 1, Kortnebbgås 380, Svartand 284, Havelle 1, Dvergspett 1, Nise 2, TRO, OFa, FEK, SAn.

24.april

Møringa: Smålom 7, Storlom 1, Rødnebbterne 1, FEK.

17.april

Møringa: Tårnfalk 1, Lappspove 1, HKl.

Bastøya: Storskarv 470, Hvitkinngås 4, Brunnakke 10, Svartand 25, Sjøorre 6, Ærfugl 450, Spurvehauk 1, Hønsehauk 1, Musvåk 1, Sothøne 2, Storspove 6, Skjærpiplerke 4, Toppmeis 1, Brunsisik 15, AEl, KGr, ESt, BOl, FCh m.fl.

15.april

Falkenstensdammen: Lappfiskand 1, ILu.

14.april

Møringa: Smålom 2, Storlom 1, Havhest 1, Havsule 3, Kortnebbgås 120, Dvergfalk 1, SAn, OFa.

6.april

Falkenstensdammen: Gransanger 2, SAn.

3.april

Falkenstensdammen: Lappfiskand par, Laksand 14, HAJ, TKo, BOl.

 
23.mars

Sollistrand: Rugde 1, AEl.

22.mars

Falkenstensdammen: Kvinand 5, Laksand 8, Vandrefalk 1, TKo, HKl.

21.mars

Skånevetan: Musvåk 12 pt., Spurvehauk 1, FCh.

Skoppum: Vintererle 1, FCh.

19.mars

Nordli: Rødvingetrost 50, Bokfink 1sy., Terje Karlsen.

18.mars

Kjelsbergs Plass: Kornkråke 2, AEl.

14.mars

Røremark: Hegre 6, Taffeland 1, Lappfiskand 1, Laksand 2, Vipe 3, KJo.

13.mars

Langgrunn: Kornkråke 1, HAJ.

10.mars

Røremark: Kanadagås 3, Taffeland 1, Lappfiskand 2, Sothøne 6, FEK, SAn.

Møringa: Grågås 2, Spurvehauk 2, Hønsehauk 1, Vandrefalk 1, Tjeld 70+, Kornkråke 2, Ravn 4, FEK, SAn.

9.mars

Sollistrand: Dvergfalk 1, AWC.

8.mars

Røremark: Hegre 10, Kanadagås 4, Grågås 2, Taffeland 1, Lappfiskand 2, FCh.

Kjelsbergs Plass: Kornkråke 1, AEl.

Rørestrand: Tyrkerdue 2, AEl.

Steinbrygga: Gravand 4, Storspove 3, FCh.

6.mars

Røremark: Grågås 2, FCh.

Linden: Kornkråke 2, FCh.

Steinbrygga: Vipe 1, Storspove 3, JOA. Kanadagås 2, FCh.

Steinsnes-Steinbrygga: Gravand 3, Brunnakke 2, Svartand 30, Kornkråke 1, AEl.

3.mars

Røremark: Bergand 2, Toppand 10, Taffeland 1, Lappfiskand 1, Sothøne 7, KJo.

Kjelsbergs Plass: Kornkråke 5, KJo.

 
 
 
29.februar

Røremark: Hegre 12, Toppand 15, Bergand 2, Taffeland 1, Lappfiskand 2, Sothøne 5, AEl.

Horten Gymnas: Duetrost 1, AEl.

Kjelsbergs Plass: Kornkråke 2, AEl.

28.februar

Falkensten: Vandrefalk 1, ILu, HFS.

Røremark: Taffeland 1, Bergand 2, ILu, HFS.

Lystlunden: Kornkråke 2, ILu, HFS.

23.februar

Røremark: Hegre 13, Taffeland 1, Bergand 2, Laksand 3, Sothøne 6, FCh.

21.februar

Røremark: Hegre 11, Gravand 2, Toppand 5, Taffeland 1, Kvinand 55, Lappfiskand 1, Sothøne 5, FCh.

19.februar

Røremark: Taffeland 1, Bergand 1, Sothøne 6, TKo.

14.februar

Røremark: Taffeland 1, Bergand 2, Sothøne 4, AWC.

11.februar

Møringa: Tjeld 15, FEK.

Langgrunn: Gravand 1, årets første, FEK.

Steinbrygga: Laksand 7, Storspove 2, FEK.

1.februar

Fyllinga: Dvergdykker 1, Hønsehauk 1, FEK.

Møringa: Sjøorre 2, Spurvehauk 1, FEK.

Langgrunn/Steinbrygga: Svartand 40, Sjøorre 1, Laksand 2, Tjeld 7, FEK.

1.januar

Røremark: Brunnakke 1, Toppand 8, Bergand 1, Lappfiskand 2, Vannrikse 1, Sothøne 4, JOA, BOT.

Lystlunden: Kornkråke 4, AWC.