Logg fra lokaliteter i Horten kommune 2003


 

 
Desember 2003
27.desember

Møringa: Havhest 5, Hønsehauk 1, Tjeld 16, Krykkje 8, FEK, ArA.

22.desember

Røremark: Hegre 14, Toppand 18, Grågås 2, KJo.

19.desember

Møringa: Havhest 1, Svartand 2, Sjøorre 3, Havelle 3, Hønsehauk 1, Tjeld 14, Krykkje 2, Lomvi 9, Sidensvans 50+, Kornkråke 1, OFa, SAn.

7.desember

Langgrunn: Svartand 110, Sjøorre 1, Tjeld 4, HAJ.

Steinbrygga: Storspove 2, HAJ.

 
 
November 2003
12.november

Steinbrygga: Smålom 2, Gråstrupedykker 1, Storspove 4, Linerle 1, FEK.

8.november

Borrestranda: Storspove 3, Lomvi 1, JOA.

5.november

Borrehaugene: Polarsisik 1, GFK.

 
 
Oktober 2003
28.oktober

Møringa: Svartand 5, Sjøorre 2, Spurvehauk 3, Hønsehauk 1,Krykkje 25,  Lomvi 39, Alke 8, Alkekonge 10, Skjærpiplerke 2, SAn, FEK. 

24.oktober

Møringa: Hønsehauk 1, Myrsnipe 2, Lomvi 80, Sidensvans 100+, SAn, FEK.

23.oktober

Møringa: Gråstrupedykker, TrO.

10.oktober

Møringa: Smålom 4, Storlom 1, Havsule 2, Kortnebbgås 39, Musvåk 2, Jordugle 1, Krykkje 33, Lomvi 54, Alke 7, Vintererle 3, SAn, FEK.

4.oktober

Møringa: Tundralo 1, TKo.

Steinbrygga: Horndykker 1, TKo.

 
 
September 2003
25.september

Møringa: Storlom 1, Havsule 42, Vandrefalk 1, Tyvjo 2, GFK.

Lystlunden: Kornkråke 2, GFK.

24.september

Møringa: Storlom 1, Kortnebbgås 230+, Svartand 3, Sjøorre 5, Musvåk 1, Rødnebbterne 1, Lomvi 38, Alkekonge 1, Vintererle 1, OFa, GFK, FEK, SAn.

22.september

Møringa: Smålom 2, Storlom 1, Havhest 5, Grålire 1, Havsule 55, Storjo 3, Tyvjo 2, Makrellterne 1, Alkekonge 1, Lomvi 5, Alke 3, FEK, Tore Olsen.

18.september

Møringa: Smålom 2, Havhest 1, Havsule 7, Hønsehauk 1, Rødnebbterne 2, Lomvi 2, FEK. 

14.september

Møringa: Smålom 1, Havhest 2, Havsule 5, Grågås 26, Lappspove 10, Myrsnipe 5, Tyvjo 2, Storjo 2, Rødnebbterne 2, Makrellterne 6, TRo, FEK, SAn. 

6.september

Møringa: Storlom 1, Grågås 26, Sjøorre 5, Svartand 4, Spurvehauk 1, Tyvjo 2, Nise 5, SAn, FEK.

2.september

Møringa: Gråstrupedykker 1, Toppdykker 1, Spurvehauk 1, Musvåk 1, Rødnebbterne 1, Alkekonge 1, SAn, OFa.

 
 
 August 2003
22.august

Møringa: Vandrefalk 1, Tyvjo 1, Dvergmåke 1k, Stillits 50, FEK.

9.august

Møringa: Fiskeørn 1, Spurvehauk 2, Sandlo 2, Heilo 26, Småspove 1, Gluttsnipe 4, Rødstilk 2, SAn.

 
 
Juli 2003
28.juli

Møringa: Tundralo 1, Myrsnipe 50, Polarsnipe 236, Lappspove 11, Småspove 5, Makrellterne 85, Rødnebbterne 2, Lunde 1, AHa.

27.juli

Adal: Hornugle juv. 3, KJo.

11.juli

Møringa: Sjøorre 13, Tyvjo 2, FEK.

8.juli

Møringa: Havsule 17, Svartand 8, Sjøorre 11, Sandlo 3, Splitterne 1, Teist 1, Lunde 2, Lomvi 18, SAn, FEK, OFa.

 
 
Juni 2003
26.juni

Bastøy: Hvitkinngås kull, Gravand kull, Ærfugl 500+ og 10 kull, Sjøorre 10, Vipe 1, Sandlo 1, Storspove 3, Gluttsnipe 1, Skogdue 1, Nattergal 1, Rødstjert hunn, Rørsanger 1, GFK, HAJ. Hva er dette?

22.juni

Fogdeskogen: Jerpe 1, GFK.

17.juni

Møringa: Smålom 3, Toppskarv 2K, Tyvjo 1, GFK.

13.juni

Møringa: Smålom 10, Storlom 2, Grågås 7, Kanadagås kull, Musvåk 2, Tyvjo 2, Lomvi 5, SAn, FEK.

7.juni

Møringa: Smålom 9, Storlom 1, Havhest 1, Tyvjo 1, Krykkje 1, Alke 1, SAn, FEK.

5.juni

Møringa: Smålom 9, Storlom 2, Havhest 1, Sivhauk hunn, Tyvjo 1, FEK.

1.juni

Møringa: Smålom 49, Storlom 7, Islom 1, Havhest 1, Sjøorre 16, Lomvi 1, SAn, OFa, FEK.

 
 
Mai 2003
31.mai

Møringa: Smålom 31, Storlom 3, Toppskarv 1, Stork 2, Hvitkinngås 1, Tårnfalk 1, Teist 1, Grankorsnebb 90+, SAn, FEK.

29.mai

Møringa: Smålom 15, Storlom 1, Tyvjo 1, Krykkje 7, Lomvi 3, SAn, FEK.

28.mai

Møringa: Smålom 11, SAn.

26.mai

Møringa: Smålom 14, Storlom 1, Vepsevåk 1, Dvergmåke 4, FEK.

25.mai

Møringa: Smålom 8, Storlom 3, Tyvjo 2, Gjøk 1, FEK, SAn.

24.mai

Møringa: Smålom 41, Storlom 3, Svartand 60, Sjøorre 40, Lomvi 2, FEK.

22.mai

Møringa: Smålom 28, Storlom 1, Havsule 2, Polarjo 1, Tyvjo 7, Alke 1, SAn, FEK.

21.mai

Møringa: Smålom 54, Havsule 24, Svartand 160+, Sjøorre 46, Småspove 5, Tyvjo 4, SAn, Tore Olsen.

Evighetssletta: Kornkråke 1 (fra 19.mai), FCh.

20.mai

Røremark: Ærfugl med unger, Nattergal 1, FCh.

17.mai

Møringa: Smålom 36, Storlom 4, Fiskeørn 1, Musvåk 2, Polarjo 1, Tyvjo 4, Teist 1, Alke 1, Lomvi 5, SAn, FEK, OFa.

14.mai

Møringa: Smålom 27, Havsule 3, Tyvjo 1, Dvergmåke 3, Krykkje 18, Lomvi 7, SAn, FEK.

9.mai

Møringa: Smålom 14, Storlom 2, Havhest 1, Havsule 3, Bergand 1, Svartand 5, Sjøorre 17, Fiskeørn 2, Tårnfalk 1, Tyvjo 1, Storjo 1, Alke 1, Lomvi 2,  Tornsanger sy., SAn.

8.mai

Møringa: Smålom 21, Storlom 3, Havsule 24, Kortnebbgås 24, Småspove 4, Tyvjo 3, Krykkje 16, Alke 5, Lomvi 2, Lunde 1, FEK.

7.mai

Møringa: Smålom 5, Islom 1, Kortnebbgås 30, Krykkje 5, HKl, TKo.

6.mai

Møringa: Smålom 52, Storlom 2, Islom 2, Havsule 123, Sædgås 2, Fiskeørn 1, Dverglo 2, Tyvjo 5, Krykkje 18, Alkekonge 1, Alke 3, Lomvi 7, Lunde 2, SAn, FEK.

5.mai

Karljohansvern: Ringtrost 2, TKo.

4.mai

Møringa: Smålom 11, Storlom 1, Småspove 12, SAn.

 
 

April 2003

30.april

Møringa: Smålom 28, Storlom 2, Havhest 1, Havsule 30,  Storskarv 250+, Kortnebbgås 130, Svartand 1300, Myrhauk hunn,  Dvergfalk 1, Lappspove 1, Strandsnipe 3, Tyvjo 1, Krykkje 4, Makrellterne 150+, SAn, FEK, JFK.

28.april

Røremark: Sivhauk ad. hann jaktende, HKl.

16.april

Møringa: Smålom 9, SAn, FEK.

13.april

Møringa: Smålom 11, Storlom 2, Storskarv 385 pt., Kortnebbgås 32, SAn, FEK.

8.april

Falkenstensdammen: Skogsnipe 1, Vintererle 1, ILu.

Evighetssletta: Fjellvåk 1, FCh.

7.april

Falkenstensdammen: Laksand 17, AWC.

6.april

Falkenstensdammen: Sivhøne 1, Vintererle 3, AWC, AEl, FCh.

Lystlunden: Kornkråke 1, AWC.

Rørestrand - Borrehaugene: Dvergspett 3 trommende hanner + 2 hunner, Svartspett 1, HAJ.

4.april

Falkenstensbukta: Havørn 1, voksen fugl var nede og snappet med seg en fisk, CLi. 

Falkenstensdammen: Sivhøne 1, Vintererle 2, Gransanger 1, SAn, FEK, OFa.

3.april

Falkenstensdammen: Laksand 13, Vintererle flere, Gransanger 1, FEK.

1.april

Klokkeråsen: Dvergspett trommende, ILu.

Falkenstensdammen: Hegre 2, Laksand 13, KJo.

Røremark: Grågås 10, Kanadagås 2, Kvinand 25, KJo.

Lystlunden: Kornkråke 1, AEl.

 
 

Mars 2003:

29.mars

Steinbrygga: Hybrid polarmåke x gråmåke fremdeles på plass, BOT, JOA.

27.mars

Falkenstensdammen: Vintererle 5+, FEK.

26.mars

Rørestrand: Rugde på skumringstrekk, AEl.

Falkenstensdammen: Toppand 4, Laksand 7, AWC.

Røremark: Grågås 18, Kanadagås 8, Kvinand 35, AWC.

24.mars

Falkenstensdammen: Toppand 4, Laksand 2, Sothøne 1, Vintererle 1, FEK.

23.mars

Skånevetan: Musvåk 37, Spurvehauk 2, Vandrefalk 1, Ringdue 200, FCh.

22.mars

Røremark: Sangsvane 2, Kanadagås 8, Musvåk 10 pt., Vandrefalk 2, KGr.

Skånevetan: Musvåk 24, Vandrefalk 1, Ringdue 100, Toppmeis 1, FCh,.

18.mars

Falkensten: Sangsvane 4, Kanadagås 2, Stillits 2, Grankorsnebb 1, ILu.

Røremark: Sangsvane 2, Kanadagås 4, AWC.

16.mars

Møringa: Grågås 11, Kanadagås 8, Svartand 1, Laksand 3, Musvåk 2, Spurvehauk 1, Tjeld 50+, Vipe 8, Lomvi 1, Skogdue 1, Kornkråke 2, SAn, FEK.

Falkensten: Duetrost 1, ILu.

Mastebakke: Dvergspett 1, GFK.

Langgrunn: Dvergspett trommende, HAJ, ØMo.

13.mars

Steinbrygga: Krikkand 4, Sandlo 1, JFK.

11.mars

Steinbrygga: Trolig hybrid 2K polarmåke x gråmåke, Grågås 3, JFK, GFK.

Indre Havn: Sildemåke 4 ad., hvorav 2 individer viste klare draktkarakterer til L.f.fuscus, JFK, GFK.

Karljohansvern: Rødstrupe 3 syngende, GFK, JFK.

10.mars

Horten brygge: Kornkråke 1, TKo.

9.mars

Møringa: Grågås 5, Gravand 2, Svartand 6, Spurvehauk 1, Tjeld 5, Lomvi 10, Alke 2, Svartspett 1, Sidensvans 20, FCh, ILu.

Falkensten: Toppand 4, AWC.

Rørestrand: Fiskemåke 1, Stær 16, ILu.

Foringsplass Kjølhalstien: Stær 4, FEK.

Steinbrygga-Åsgårdstrand: Kanadagås 1, Tjeld 17, Sandlo 1, Heilo 1, Alke 3 døde, Svartspett 1, Stær 14, AEl, BOl, AWC.

8.mars

Langgrunn: Sandlo 1, HAJ.

2.mars

Steinbrygga-Rørestrand: Laksand 5, Tjeld 17, Storspove 1, FEK.

Foringsplass Kjølhalstien: Bjørkefink 35, Brunsisik 3, Polarsisik 1, FEK.

1.mars

Steinbrygga: Tjeld 16, Storspove 1, FCh.

 
 
Februar 2003
28.februar

Karljohansvern: Ringdue 55, Bjørkefink 200, Kjernebiter 1, GFK.

27.februar

Nykirke: Spurveugle 1 syngende, FCh.

Steinbrygga: Laksand 11, Fiskemåke 1, Gjerdesmett 1, GFK.

26.februar

Fogdeskogen: Kattugle 2, AEl.

Mastebakke: Kattugle 1, AEl.

24.februar

Falkensten: Spurveugle 1 syngende, FCh.

23.februar

Falkenstensdammen: Sangsvane 1, Toppand 2, ILu, GGL.

16.februar

Karljohansvern: Ringdue 120, TKo.

Møringa: Ærfugl 130, Laksand 4, AWC.

15.februar

Borrestranda: Hønsehauk 1, Stær 7, AEl.

12.februar

Møringa: Svartand 2, Spurvehauk 1, Tjeld 6, Alkekonge 7, Alke 6, Lomvi 3, Bjørkefink 5, Stillits 2, Gråsisik 35, Dompap 22, SAn, FEK.

Falkenstensdammen: Sangsvane 2, Toppand 1, SAn, FEK.

Langgrunn: Sjøorre 6, Tjeld 18, Flaggspett 2, Dvergspett 1, Gråtrost 1, Steinkobbe 1, SAn, FEK.

 
 
Januar 2003
29.januar

Lystlunden: Kornkråke 2, AEl.

28.januar

Kjølhalstien: Hønsehauk hunn slo ringdue, FEK.

27.januar

Kirkebakken: Sidensvans 150, AEl.

Møringa-Karljohansvern: Sidensvans 100, Duetrost 1, Lomvi 1, KJo.

26.januar

Sollistrand: Sidensvans 200, Bjørkefink 1, Kjernebiter 4, AWC.

Lystlunden: Kornkråke 3, AEl.

25.januar

Borrestranda-Langgrunn: Svartand 10, Sjøorre 10,  Tjeld 8, KJo.

24.januar

Bastøya: Storskarv 25, Ærfugl 120, Kvinand 35, Siland 35, Laksand 2, Fiskemåke 2, Gråmåke 1200,  Svartbak 300, Lomvi 4, Sidensvans 200, Bjørkefink 1, Bergirisk 3, KJo.

Horten sentrum: Sidensvans 100, KJo.

Falkenstensdammen: Sangsvane 5, KJo.

23.januar

Sollistrand: Sidensvans 300, AEl.

Steinsnes: Tjeld 12, AEl.

18.januar

Steinbrygga: Tjeld 18, Andreas Gullberg.

Karljohansvern: Duetrost 1, AEl.

17.januar

Møringa: Havhest 1, Krykkje 48, Andreas Gullberg.

 15.januar

Adalstjern: Lirype 1 i skogen nord for vannet, Elin Langerud.

13.januar

Lystlunden: Kornkråke 1, GFK.

5.januar

Nyttårstelling i Hortensruta NL88: Bl.a. Hegre 1, Hønsehauk 3, Spurvehauk 4, Musvåk 1, Vannrikse 2, Ringdue 132, Tyrkerdue 1, Flaggspett 6, Gjerdesmett 2, Rødstrupe 3, Duetrost 3, Stær 1, Bokfink 10, Bjørkefink 32, Stillits 17, Bergirisk 1, Kjernebiter 4, HFS m.fl.

Foringsplass Kjølhalstien: Hønsehauk 1, Spurvehauk 1, Ringdue 14, Flaggspett 1, Gjerdesmett 1, Rødstrupe 1, Svarttrost 2, Granmeis 1, Bjørkefink 20+, Bokfink 4, Gråsisik 2, Bergirisk 1, Kjernebiter 3, FEK.

3.januar

Falkenstensdammen: Sangsvane 3, Fossekall 1, FEK.

Fyllinga: Knoppsvane 12, Tjeld 1, Gråtrost 2, FEK.

1.januar

Røremark: Vannrikse 1, Måltrost 1, AWC.