Logg fra Borrevannet 2007


 

 
Borrevannet 2007
30.desember

Sangsvane 11, gråtrost 12, Varsler 1, Kjernebiter 2, ILu, GGL.

29.desember

Sangsvane 29, Grågås 6, Stokkand 1, Heipiplerke 2, Gjerdesmett 2, FCh.

28.desember

Knoppsvane 1, Sangsvane 31, Heipiplerke 1, Rødstrupe 1, Gråtrost 5, FCh.

26.desember

Knoppsvane 1, Sangsvane 28, Stokkand 2, Toppand 1, Spurvehauk 2, Fossekall 1, Gråtrost 9, FCh.

25.desember

Hegre 1, Svartspett 1, Grønnspett 2, Gjerdesmett 2, Bokfink 1, Stjertmeis 8, Nøttekråke 2, Ravn 5, Sivspurv 1, HAJ, FCh.

24.desember

Vandrefalk 1, ILu.

21.desember

Spurvehauk 1, Vannrikse 1, Gjerdesmett 7, Rødstrupe 1, Gråtrost 2, Bjørkefink 2, Gulspurv 700, FCh. 

Bastøy/Rødskj./Østenskj.-2007

16.desember

Storskarv 2, Toppand 2, Hønsehauk 1, Sothøne 16, Heipiplerke 2, Stillits 10, Sivspurv 2, Gulspurv 400, ILu, KJo.

15.desember

Knoppsvane 1, Sothøne 11, FCh.

9.desember

Storskarv 2, Sangsvane 62, Kanadagås 26, Stokkand 842, Brunnakke 5, Toppand 12, Lappfiskand 2, Vandrefalk 1, Sothøne 26, Bokfink 70, Bjørkefink 15, Gulspurv 1000, FCh.

2.desember

Toppdykker 4, Sangsvane 37, Kanadagås 7, Stokkand 479, Brunnakke 5, Toppand 20, Lappfiskand 1, Vandrefalk 1, Sothøne 39, Heipiplerke 20, Duetrost 2, Bjørkefink 35, Kjernebiter 17, FCh, AEl, BOl.

 
27.november

Toppdykker 3, Kanadagås 7, Heipiplerke 1, ILu.

25.november

Fossekall 3, AWC, KJo, ILu.

24.november

Toppdykker 1, Storskarv 30, Sangsvane 13, Toppand 19, Laksand 7, Musvåk 1, Sothøne 36, Isfugl 1, Fossekall 2, Gransanger 1, Bjørkefiink 80, ILu, FCh.

17.november

Sangsvane 8, Brunnakke 1, Bergand 1, Spurvehauk 1,Rugde 1, Hettemåke 1, Dvergspett 6, Heipiplerke 1, Fossekall 1, Rødvingetrost 1, Stjertmeis 14, Bjørkefink 250, Bergirisk 5, Gulspurv 130, FCh.

16.november

Spurvehauk 1, Vannrikse 1, Ringdue 3, Heipiplerke 4, Sidensvans 42, ILu.

15.november

Toppdykker 10, Dvergdykker 2, Sangsvane 5, Toppand 25, Sothøne 36, Heipiplerke 7, Fossekall 1, Toppmeis 2, ILu.

11.november

Toppdykker 11, Sangsvane 9, Brunnakke 4, Sivhøne 1, Fossekall 1, Rødvingetrost 1, Duetrost 2, Nøttekråke 1, FCh, ILu.

10.november

Toppdykker 19, Sangsvane 7, Brunnakke 3, Toppand 20, Myrhauk 1, Spurvehauk 1, Hønsehauk 1, Enkeltbekkasin 1, Heipiplerke 1, Rødvingetrost 1, Skjeggmeis 2, Stær 1, Bjørkefink 150, Sivspurv 2, JOA, HAJ, FCh.

7.november

Toppdykker 15, Rugde 1, Nøttekråke 1, ILu.

6.november

Brunnakke 11, Fjellvåk 1, ILu.

4.november

Toppdykker 15, Sangsvane 11, Kortnebbgås 175, Grågås 5, Skjeand 4, Brunnakke 34, Krikkand 3, Bergand 1, Toppand 20, Laksand 1, Myrhauk 1 hann, Musvåk 1, Spurvehauk 3, Hønsehauk 1, Vandrefalk 1, Vannrikse 1, Storspove 1, Hettemåke 1, Heipiplerke 5, Nøttekråke 1, FCh, BOl.

3.november

Hønsehauk 1, BOl.

 
30.oktober

Toppdykker 12, Skjeand 4, Spurvehauk 3, Hønsehauk 1, Vandrefalk 2, Sivhøne 3, Heipiplerke 12, Lerke 3, Stær 80, FCh.

27.oktober

Grågås 9, Skjeand 2, Brunnakke 15, Sivhøne 2, Nøttekråke 1, Sidensvans 10, KJo.

24.oktober

Skjeggmeis 5, KGr.

23.oktober

Toppdykker 11, Stjertand 2, Skjeand 4, Brunnakke 41, Krikkand 26, Toppand 15, Musvåk 2 pt., Hønsehauk 2, Vannrikse 1, Sivhøne 1, Sothøne 40, Nøttekråke 1, FCh.

21.oktober

Toppdykker 5, Brunnakke 28, Sothøne 34, Vannrikse 1, Sivhøne 1, Dvergspett 1, ILu.

19.oktober

Dvergdykker 1, GGL.

16.oktober

Kortnebbgås 30, Kvartbekkasin 1, Sidensvans 1, ILu, AEl, BOl.

15.oktober

Toppdykker 9, Grågås 80, Stjertand 4, Brunnakke 41, Toppand 42, Musvåk 2, Spurvehauk 5 pt., Hønsehauk 1, Vannrikse 1, Sivhøne 3, Storspove 1, Gjerdesmett 30, Jernspurv 3, FCh.

14.oktober

Vannrikse 1, AWC.

13.oktober

Toppdykker 6, Sangsvane 4, Grågås 150, Kortnebbgås 40, Stjertand 1, Toppand 30, Musvåk 1, Spurvehauk 1, Sothøne 40, Dvergspett 2, Munk 1, KGr, AWC, ILu, AEl, BOl, HAJ.

11.oktober

Toppdykker 5, Kortnebbgås 44, Grågås 240, Stjertand 1, Skjeand 1, Brunnakke 36, Krikkand 12, Spurvehauk 1, Vannrikse 1, Sivhøne 1, Stjertmeis 7, FCh.

10.oktober

Fjellvåk 1 pt., Musvåk 1, Dvergspett 1, Tornirisk 1, KJo.

9.oktober

Spurveugle 1, EWa.

6.+7.oktober

Resultater fra Eurotrekk-07:

5.oktober

Grågås 400, Brunnakke 23, Skjeand 1, Fjellvåk 3 pt., Musvåk 15 (12 pt.), Spurvehauk 16 (13 pt.), Hønsehauk 2, Vandrefalk 2, Vannrikse 1, Sivhøne 1, Sandsvale 1, Måltrost 150, Rødvingetrost 2000, Gråtrost 2000, Duetrost 12, Nøtteskrike 55, Bjørkefink 1000, ILu, FCh.

3.oktober

Sandlo 1, Skogdue 1, Dvergspett 1, Linerle 1, KGr, ILu.

2.oktober

Dvergdykker 1, Stjertand 3, Brunnakke 30, Musvåk 3, Spurvehauk 1,Vannrikse 1, Tundralo 1, Duetrost 6, Bjørkefink 1000, Tornirisk 50, ILu.

   
30.september

Sædgås 4, Grågås 626, Stjertand 1, Musvåk 2, Spurvehauk 2, Hønsehauk 1, Vannrikse 2, Sivhøne 2, Heilo 1, Enkeltbekkasin 110, Lerke 650, Heipiplerke 250, Bjørkefink 1500, FCh.

26.september

Dvergdykker 2, Kortnebbgås 80, Grågås 271, Stjertand 5, Skjeand 1, Brunnakke 47, Musvåk 17 (14 pt), Spurvehauk 13 (12 pt), Hønsehauk 1, Tårnfalk 1, Vannrikse 2, Sivhøne 2, Tyrkerdue 2, Blåstrupe 1, Gransanger 25, Nøtteskrike 91, FCh.

25.september

Grågås 150, Musvåk 2, Spurvehauk 1, Vandrefalk 1, MWe.

20.september

Grågås 157, Stjertand 5, Brunnakke 26, Musvåk 6, Spurvehauk 1, Lerkefalk 1, Vandrefalk 1, Vannrikse 4, Sivhøne 4, Heilo 3, Rødnebbterne 1, Dvergspett 1, Lerke 250, Låvesvale 5000, Heipiplerke 300, Blåstrupe 1, Steinskvett 16, Tornskate 1, Nøttekråke 4, Tornirisk 45, FCh.

19.september

Musvåk 2, Spurvehauk 1, MWe.

17.september

Kortnebbgås 34, Grågås 275, Stjertand 6, Brunnakke 24, Krikkand 36, Bergand 1, Laksand 1, Musvåk 8, Spurvehauk 7, Hønsehauk 2, Vannrikse 2, Skogdue 3, Blåstrupe 1, Nøtteskrike 105, FCh.

16.september

Grågås 65, Spurvehauk 1, Lerkefalk 1, ArA.

14.september

Stjertand 4, Skjeand 1, Brunnakke 26, Musvåk 5, Spurvehauk 6, Hønsehauk 1, Vandrefalk 1, Vannrikse 1, Myrrikse 1k, Sivhøne 2, Brushane 1, Låvesvale 1500, Linerle 200, Kornkråke 11, Bokfink 2000, Bjørkefink 3000, FCh.

10.september

Brunnakke 16, Myrsnipe 1, Rødnebbterne 1, Heipiplerke 350, Lerke 170, Lappspurv 1, KJo, FCh.

9.september

Myrhauk 1 pt., Spurvehauk 20 (8 pt.), Musvåk 25, Fiskeørn 2, Tårnfalk 2 (1 pt.), Nøtteskrike 40 pt., KJo, AWC.

7.september 

Vepsevåk 7 (6 pt.), Musvåk 9 (6 pt.), Spurvehauk 4 (2 pt.), Tårnfalk 1, Vandrefalk 1, Brushane 3, Tårnseiler 16, Steinskvett 7, Stær 1000, FCh.

6.september

Storskarv 340, Sivhauk 1 pt., Vepsevåk 2 pt., Musvåk 7 pt., Spurvehauk 7 pt., Vandrefalk 1, Makrelterne 6, Tårnseiler 4, Låvesvale 1000, Steinskvett 11, Buskskvett 2, Tornskate 1, FCh.

4.september

Stjertand 1, Sivhauk 1, Musvåk 1, Spurvehauk 1, Dvergfalk 1, Storspove 7, Gluttsnipe 1, Blåstrupe 2, FCh, ILu.

3.september

Musvåk 1, Spurvehauk 1, Fiskeørn 3, Brushane 2, FCh, JOA.

2.september

Musvåk 5 lok., Spurvehauk 3, Fiskeørn 1, Lerkefalk 1, ØMo.

   
30.august

Sivhauk 1, Musvåk 5, Spurvehauk 4 pt., Vandrefalk 1, Storspove 4, Tårnseiler 150, Bjørkefink 50, FCh.

28.august

Brunnakke 8, Krikkand 18, Fiskeørn 3, Musvåk 3, Tårnfalk 1, Vandrefalk 2, Sivhøne 1, Sothøne 21, Heilo 1, Gluttsnipe 1, Blåstrupe 23, Nøttekråke 9, FCh.

26.august

Grågås 100 pt., Stjertand 2, Vannrikse 2, Sivhøne 1, Grønnstilk 1, Skogsnipe 1, Dvergspett 1, Vintererle 2, KJo, AWC, KGr.

25.august

Stjertand 1, Brunnakke 10, Vepsevåk 3, Fiskeørn 4, Spurvehauk 3, Musvåk 13, Dvergfalk 1 pt., Tårnfalk 1 pt., Lerkefalk 1 pt., Vandrefalk 2, Sivhøne 2, Brushane 7,  Sivsanger 1 mrk., Kornkråke 10,  KJo, AWC, ILu, KGr.

24.august

Vepsevåk 5 pt., Musvåk 3, Spurvehauk 1, Fiskeørn 1, Vandrefalk 1, Storspove 6, Blåstrupe 1, Stjertmeis 7, TKo, FCh.

21.august

Stjertand 2, Spurvehauk 1, Vannrikse 1, Sivhøne 1, Heilo 5, Blåstrupe 100, Buskskvett 45, Myrsanger 2, Bjørkefink 1, FCh.

18-19.august

Ringmerking: Bl.a. Rødstjert 2, Blåstrupe 1, Rørsanger 8, Sivsanger 1, Løvsanger 208, Brunsisik 2, totalt 261 individer merket, AWC.

16.august

Vepsevåk 2, Sivhauk 1, Musvåk 2, Hønsehauk 1, Tårnseiler 1500, Buskskvett 15, Tornskate 8, FCh.

14.august

Gravand 1, Brunnakke 2, Spurvehauk 3, Musvåk 1, Fiskeørn 3, Sivhøne 2, Storspove 9, Rødstilk 1, Gluttsnipe 5, Skogsnipe 1, Grønnstilk 4, Strandsnipe 2, Skogdue 7, Tårnseiler 2000, Gulerle 10, Buskskvett 7, Tornskate 4, ILu, FCh.

13.august

Musvåk 2, Hønsehauk 1, Fiskeørn 3, Heilo 1, Låvesvale 3-4000, Tornskate 14, FCh, BOl.

12.august

Spurvehauk 1, Vannrikse 1, Heilo 1, AWC, KGr.

7.august

Vandrefalk 2, Heilo 10, FCh.

6.august

Fiskeørn 1, Gulerle 3, MWe.

3.august

Vepsevåk 1, Musvåk 2, Fiskeørn 1, Vandrefalk 2, Grønnstilk 5, Skogsnipe 1, Gluttsnipe 1, Tornskate 8, FCh, KGr.

1.august

Musvåk 3, Fiskeørn 1, Vandrefalk 1, Sivhøne 2, Åkerrikse 1, Sandlo 2, Rødstilk 1, Sotsnipe 1,  Gluttsnipe 3, Grønnstilk 6, Skogsnipe 7, FCh, AEl.

   
31.juli

Vepsevåk 2, Fiskeørn 3, Vandrefalk 1, Svømmesnipe 1, KGr.

30.juli

Vepsevåk 1, Sivhauk 1, Hønsehauk 1, Vandrefalk 1, Myrsnipe 1, Gluttsnipe 4, Grønnstilk 5, Skogsnipe 8, Splitterne 2, KGr.

29.juli

Musvåk 3, Brushane 1, Gluttsnipe 2, Skogsnipe 20, AWC.

28.juli

Grågås 95, Vepsevåk 3, Musvåk 1, Hønsehauk 1, Vandrefalk 1, Gluttsnipe 3, Grønnstilk 4, Skogsnipe 2, ØMo.

22.juli

Grågås 340, Vandrefalk 3, Åkerrikse 1, Dverglo 2, Myrsnipe 1, Temmincksnipe 1, Grønnstilk 33, Skogsnipe 19, Gluttsnipe 21, Sotsnipe 1, Kornkråke 23, Grankorsnebb 11, KJo, FCh, ØMo.

21.juli

Vepsevåk 2, Musvåk 5, Fiskeørn 1, Vandrefalk 1, Åkerrikse 1, Vannrikse 2, Dverglo 1, Sandlo 1, Heilo 1, Temmincksnipe 3, Brushane 1, Skogsnipe 16, Grønnstilk 38, Gluttsnipe 18, Sotsnipe 4, Gjøk 1, Kornkråke 22, KJo, FCh, BOl.

20.juli

Hegre 21, Grågås 428, Krikkand 32, Fiskeørn 1, Lerkefalk 1, Temmincksnipe 4, Brushane 1, Grønnstilk 26, Skogsnipe 4, Rødstilk 2, Sotsnipe 2, Gluttsnipe 23, Gulerle 1, Buskskvett 4, FCh.

15.juli

Grågås 200, Fiskeørn 1, Vannrikse 2, Rødstilk 1, Gluttsnipe 2, Grønnstilk 1, Skogsnipe 5, Hornugle 1, KGr, THa.

12.juli

Grågås 232, Hønsehauk 1, Skogsnipe 2, Gluttsnipe 1, Tornskate 3, FCh.

8.juli

Grågås 113, Dvergspett 1, ILu.

6.juli

Grågås 72, Snadderand 1, Krikkand 10 (4 pull.), Kvinand 8 (7 pull.), Vepsevåk 1, Musvåk 1, Vipe 3, Brushane 2, Gluttsnipe 5, Grønnstilk 5, Kornkråke 20, FCh.

5.juli

Rekordhøy vannstand for juli. Grågås 30,Vandrefalk 1, Vannrikse 1, Sandlo 1, Vipe 5, Brushane 2, Myrsnipe 14, Grønnstilk 34, Gluttsnipe 5, Kornkråke 18, FCh.

4.juli

Grågås 15, Toppand 1, Musvåk 1, Hønsehauk 1, Vandrefalk 1, Sandlo 1, Vipe 5, Myrsnipe 19, Dvergsnipe 7, Storspove 32, Gluttsnipe 21, grønnstilk 12, Skogsnipe 3, Makrellterne 25, Buskskvett 1, Sivspurv 150, FCh.

1.juli

Vepsevåk 2, Musvåk 2, Fiskeørn 1, Skogsnipe 1, HAJ.

 
30.juni

Åkerrikse 1, Vannrikse 1, Hornugle 1, FCh.

29.juni

Toppdykker 63 (40 ad. + 23 pull.), Grågås 5, Toppand 2, Musvåk 2, Vandrefalk 1, Kornkråke 21, FCh.

24.juni

Snadderand 1, Brunnakke 2, Krikkand 2, Musvåk 2, Spurvehauk 1, Lerkefalk 1, Åkerrikse 1, Vannrikse 1, Sandlo 2, Brushane 1, Grønnstilk 1, Storspove 9, Tårnseiler 1000, Myrsanger 19, FCh, ØMo, ØBr.

21.juni

Storspove 3, Kornkråke 25, FCh.

20.juni

Kornkråke 20, FCh.

19.juni

Snadderand 1, Kornkråke 5 juv., FCh.

18.juni

Toppdykker 37 ad, 6 kull og 8 reir fortsatt, Snadderand 1, Åkerrikse 1, Kornkråke 15, FCh.

17.juni

Snadderand 1, Krikkand 2, Musvåk 8, Vandrefalk 1, Grønnstilk 2, AWC, KJo.

15.juni

Åkerrikse 2, FCh.

11.juni

Åkerrikse 2, FCh.

10.juni

Vepsevåk 1, HAJ.

8.juni

Snadderand 1, Knekkand 1, Rødstilk 2, FCh.

7.juni

Åkerrikse 2, ØMo.

6.juni

Toppdykker 2 kull, Nattergal 34, Myrsanger 16, FCh, BOl.

5.juni

Snadderand 2, Knekkand 2, Åkerrikse 1, Tjeld 1, Rødstilk 2, Myrsanger 14, Rosenfink 1, BOl, FCh.

3.juni

Vepsevåk 3, Sivhauk 1, Fiskeørn 1, Musvåk 2, Vandrefalk 1, KGr, FCh.

2.juni

Smålom 3, Ringgås 1, Knekkand 2, Fiskeørn 2, Sivhauk 5, Vepsevåk 9 pt., Spurvehauk 2, Tårnfalk 1, Lerkefalk 2, Vandrefalk 2, Åkerrikse 1, Skogdue 5, Tårnseiler 4000+, Kornkråke 12, Rosenfink 1, FCh, ØMo, ILu.

   
31.mai

Snadderand 1, Knekkand 2, Sivhauk 1, FCh.

30.mai

Lerkefalk 1, Åkerrikse 2, Gjøk 3, Låvesvale 700, Taksvale 450, Sandsvale 80, Gresshoppesanger 1, FCh, ILu.

29.mai

Knoppsvane m/2 pull., Gravand 15, Snadderand 1, Krikkand 2, Åkerrikse 1, Gjøk 2, Tornskate 3, Rosenfink 1, FCh.

28.mai

Krikkand 1, Knekkand 2, Sivhauk 1, Åkerrikse 1, Rødstilk 1, Gjøk 1, Rosenfink 2, FCh.

27.mai

Knekkand 1, Sivhauk 1, Musvåk 2, Fiskeørn 1 pt., Lerkefalk 2, Åkerrikse 2, Sivsanger 1, Rosenfink 1, HAJ, JFK, ESt, ArA, FCh.

26.mai

Smålom 1 pt., Snadderand 1, Knekkand 2, Musvåk 2, Fiskeørn 2, Vandrefalk 1, Vaktel 1 sy., Åkerrikse 2 sy., Vannrikse 1, Sandlo 2, Heilo 1, Gjøk 3, Hornugle 1, Kattugle 2 pull., Nattergal 29, Gresshoppesanger 1, Myrsanger 4, Gulsanger 7, Tornskate 2, Kornkråke 6, Rosenfink 1, HAJ, KJo, ILu, HHo, JFK, FCh, ESt, BOl.

25.mai

Rørdrum 1 sy., Knekkand 1, Heilo 1, Vannrikse 1, Åkerrikse 1, Nattergal 18, Myrsanger 3, Rørsanger 25, FCh, HAJ, BOl.

24.mai

Heilo 4, Tyrkerdue 6, Rørsanger 22, Tornskate 1, FCh.

23.mai

Snadderand 1, Knekkand 3, Musvåk 1, Lerkefalk 1, FCh.

22.mai

Trane 2, Temmincksnipe 1, Tårnseiler 100, Nattergal 15+, FCh, Odd Wøyen.

19.mai

Sivhøne 1, Sandlo 1, Rødstilk 1, Tyrkerdue 5, Gjøk 2, Sivsanger 1, HAJ, m.fl..

18.mai

Kortnebbgås 37, Knekkand 2, Sivhauk 1, Vannrikse 1, Åkerrikse 1, Rødstjert 1, KGr, ILu, FCh.

17.mai

Vepsevåk 1, Åkerrikse 1, ILu.

16.mai

Knekkand 2, Brunnakke 2, Vannrikse 1, Gluttsnipe 1, Grønnstilk 15, Tyrkerdue 3, Gulerle 80, Nattergal 12, Hagesanger 1, Gråfluesnapper 1, Kornkråke 6, FCh.

15.mai

Knekkand 2, Vandrefalk 1, Trane 3, Temmincksnipe 1, Brushane 1, Storspove 2, Gluttsnipe 1, Grønnstilk 16, Tyrkerdue 5, Gjøk 1, Buskskvett 12, Steinskvett 15, FCh.

14.mai

Fiskeørn 2, Grønnstilk 7, FCh, BOl.

13.mai

Knekkand 2, Trane 1, Heilo 26, Grønnstilk 4, Tyrkerdue 2, Rørsanger 12, Møller 2, KJo, FCh, BOl.

12.mai

Knekkand 2, Vepsevåk 1 pt.+1rast, Spurvehauk 4, Hønsehauk 1, Musvåk 6 pt., Fiskeørn 4 pt., Lerkefalk 1, Vandrefalk 1, Heilo 30, Småspove 9 pt., Tårnseiler 20, Gulerle 1, ILu, FCh, ØMo.

10.mai

Smålom  2, Vepsevåk 3 pt., Lerkefalk 1 pt., Heilo 17, Småspove 1, Grønnstilk 1, Nattergal 5, Gulsanger 1, ØMo, FCh, SEi, TOv.

9.mai

Grågås 17, Kanadagås 1, Brunnakke 1, Heilo 8, Tyrkerdue 4, Møller 1, Kornkråke 5, FCh.

8.mai

Horndykker 2, Fiskeørn 1, Boltit 1, Heilo 30, Gulerle 1, Nattergal 3, FCh, KJo, AHa.

6.mai

Knekkand 2, Sivhauk 2, Spurvehauk 1, Fiskeørn 1, Tårnfalk 1, Lerkefalk 1, Rødstilk 2, Gluttsnipe 2, Grønnstilk 17, Strandsnipe 1, Gulerle 1, Buskskvett 4, Tornsanger 1, Gulsanger 1, BOl, KGr, ArA, ESt, JFK, GFK.

5.mai

Knekkand 1, Vandrefalk 1, Trane 1, Heilo 25, Småspove 5, Nattergal 1, Sivsanger 1, Rørsanger 7, Bøksanger 1, Kornkråke 11, ØMo, AWC.

4.mai

Knekkand 1, Sivhauk 1 jakt, Heilo 9, Nattergal 1, FCh.

3.mai

Brunnakke 3, Krikkand 10, Knekkand 3, Musvåk 1, Fiskeørn 1, Grønnstilk 3, Rørsanger 3, Kornkråke 5, FCh.

2.mai

Knekkand 1, Fiskeørn 3, Rørsanger 3, Kornkråke 6, FCh, BOl.

1.mai

Musvåk 6 pt., Spurvehauk 3 pt., Fiskeørn 1 jakt + 1 pt., Heilo 13 pt., HAJ, ILu.

 
30.april

Smålom 2 pt., Spurvehauk 6 pt., Musvåk 6 pt., Fiskeørn 3, Lerkefalk 1 pt., Heilo 160, Buskskvett 2, Rørsanger 2, FCh, GGL, ILu, HAJ.

29.april

Musvåk 14 pt., Fiskeørn 2 pt., Dvergfalk 1, Vandrefalk 2, Heilo 26, Småspove 1, Skogsnipe 1, Grønnstilk 1, Kornkråke 7, AWC, KGr, KJo, HAJ.

28.april

Storlom 2 pt., Toppdykker 48, Knekkand 2, Spurvehauk 6 pt., Fiskeørn 1, Vandrefalk 1, Sivhøne 1, Vannrikse 1, Heilo 6, Lappspurv 3, ESt, ArA, ØMo, HAJ.

27.april

Toppdykker 44, Brunnakke 3, Stjertand 1, Hønsehauk 1, Spurvehauk 8 pt., Fiskeørn 1 pt., Musvåk 5 pt., Tårnfalk 1 lok. + 1 pt., Vandrefalk 1 pt., + 1 jakt, Sivhøne 1, Heilo 7, Skogsnipe 1, Grønnstilk 1, Makrellterne 6, Tyrkerdue 3 sy., Sandsvale 1, Låvesvale 40, Trepiplerke 1, Munk 3, Løvsanger 50, Svarthvit fluesnapper 1, FCh, KJo, HAJ.

26.april

Brunnakke 1, Hønsehauk 2, Tårnfalk 2, Dvergfalk 1, Vannrikse 1, Sandlo 3, Heilo 70, Tyrkerdue 1, Løvsanger 3, ILu, FCh.

25.april

Stjertand 1, Vannrikse 1, Sandsvale 3, Taksvale 20, Låvesvale 30, FCh, BOl.

22.april

Stjertand 1, Brunnakke 2, Heilo 3, Kvartbekkasin 1, Rødstilk 3, Linerle 100, Steinskvett 1, Munk 1, Gransanger 7 sy., Kornkråke 5, KJo, FCh.

21.april

Brunnakke 2, Musvåk 3 pt.,Spurvehauk 1 pt., Hønsehauk 1,Heilo 31, Låvesvale 2, Munk 1, Kornkråke 1, Lappspurv 1, KJo, AWC, ILu.

20.april

Heilo 17, Låvesvale 2,Ringtrost 1, Gransanger 3, FCh, BOl.

19.april

Dvergfalk 1, Heilo 87, Ringtrost 1, Munk 1, Kornkråke 5, KJo, FCh.

18.april

Stjertand 1, Vannrikse 1, Heilo 45, Skogdue 2, Tyrkerdue 2, Sandsvale 2, Låvesvale 3, Steinskvett 1, Kornkråke 1, Lappspurv 10, FCh, KJo.

17.april

Stjertand 1, Fjellvåk 1, Sivhøne 1, Tyrkerdue 2, Munk 1, FCh.

16.april

Låvesvale 5, FCh.

15.april

Kortnebbgås 40, Skjeand 2, Musvåk 3 pt., Hønsehauk 1 pt., Spurvehauk 2 pt., Vandrefalk 1, Lappspurv 2, ILu, FCh, KGr, ESt.

14.april

Toppdykker 42, Storskarv 155 pt., Kortnebbgås 540 pt., Sivhauk 1 jakt, Myrhauk 1 hann pt., Spurvehauk 7 pt., Fjellvåk 1 pt., Musvåk 2 pt., Fiskeørn 1 pt., Tårnfalk 1 pt., Vannrikse 1, Heilo 1, Tyrkerdue 2 sy., Låvesvale 1, Ringtrost 1, Gransanger 1, AWC, FCh, ØMo, ILu, GGL, HAJ.

13.april

Toppdykker 39, Lappfiskand 1, Steinskvett 1, Ringtrost 1, FCh, JOA.

12.april

Storskarv 80 pt., Kortnebbgås 3350 pt., Musvåk 1 pt., Hønsehauk 1, Dvergfalk 1, Lerkefalk 1 jakt, Vandrefalk 1, Vannrikse 1, Heilo 7, FCh, TOv, ATh.

11.april

Grågås 6, Toppand 10, Fiskeørn 1, BOl, FCh.

10.april

Gravand 2, Krikkand 40, Fiskeørn 1, Hettemåke 100, Fiskemåke 400, Skogdue 4, Kornkråke 4, FCh.

9.april

Storskarv 70 pt., Musvåk 6 pt., Fjellvåk 1 pt., Spurvehauk 8 pt., Hønsehauk 2 pt. + 1 lok., Vandrefalk 1 pt. + 1 jakt, Dvergfalk 1 jakt, Krikkand 45, Storspove 5, Vintererle 1, Gransanger 1, Bergirisk 4, Snøspurv 5, ØMo, TBo.

8.april

Storskarv 160 pt., Musvåk 2 lok., Spurvehauk 3 pt., Hønsehauk 1, Tyrkerdue 1, Duetrost 1, FCh.

6.april

Brunnakke 2, Krikkand 60, Musvåk 2 pt., Hønsehauk 1, HAJ, ILu, THa.

5.april

Toppdykker 35, Myrhauk 1 hunn, Musvåk 9 pt., Hønsehauk 3, Spurvehauk 10 pt., ØMo, AWC, ILu, HAJ.

4.april

Hønsehauk 1, Spurvehauk 2, Musvåk 1, HAJ.

3.april

Myrhauk 1hann, Kortnebbgås 6, Rugde 1, FCh.

2..april

Hønsehauk 1, Fjellvåk 1 pt., Vandrefalk 1, Fiskemåke 400, Hettemåke 100, Sildemåke 2, ILu, FCh.

1.april

Toppand 15, Musvåk 7 pt., Spurvehauk 2 pt., Hønsehauk 1, Enkeltbekkasin 32, Tyrkerdue 1, Duetrost 4, KGr, AWC, FCh, ILu, BOl, HAJ.

 
31.mars

Toppdykker 31, Spurvehauk 4 pt., Musvåk 5 pt., Vannrikse 1, Trane 1 pt., Duetrost 3, HAJ.

29.mars

Isen gikk i dag! Toppdykker 14, Krikkand 130, Snadderand 1, Toppand 7, Laksand 27, Musvåk 6 lok., Spurvehauk 1, Heilo 1, Enkeltbekkasin 30, Rugde 1, Storspove 1, Fiskemåke 2, Linerle 1, ArA, FCh, ILu, THa.

28.mars

Toppdykker 6, Brunnakke 2, Krikkand 50, Toppand 6, THa.

27.mars

Toppdykker 4, Krikkand 25, Lappfiskand 1, Musvåk 15 pt., Spurvehauk 3 pt., Hønsehauk 2, Vandrefalk 1, Sothøne 20, Vipe 90, Skogsnipe 1, Skogdue 9, Vintererle 1, Linerle 2, FCh, MOt, SAn, CLi, TOv, THa.

26.mars

Grågås 30, Toppand 2, Lappfiskand 1, Musvåk 1, Spurvehauk 1, Rugde 1, Kattugle 1, Jernspurv 1, Duetrost 2, Varsler 1, Kornkråke 1, ILu, BOl, FCh.

25.mars

Smålom 1 pt., Grågås 60 pt., Hønsehauk 1, Spurvehauk 4 pt., Musvåk 1 pt., Skogsnipe 1, Hettemåke 2, Vintererle 1 pt., Jernspurv 1, Snøspurv 3, ILu, GGL, BOl, THa, KJo, CLi.

24.mars

Toppdykker 1, Laksand 17, Hønsehauk 2 pt., Spurvehauk 2 pt., Musvåk 1, Sothøne 6, Duetrost 1, Varsler 1, Kornkråke 2, AWC, FCh, THa.

22.mars

Musvåk 2 pt., Vandrefalk 1, Vipe 85, Dvergspett 1, Linerle 1, Vintererle 1, Varsler 1, TOv, BOl, ILu.

21.mars

Dvergspett 1, BOl.

20.mars

Musvåk 2 pt., Spurvehauk 4 pt., Varsler 1, Snøspurv 15 CLi,, ILu, GGL.

19.mars

Grågås 2, Krikkand 2, Laksand 2, Musvåk 1, Sothøne 1, Enkeltbekkasin 2, Rødvingetrost 25, Måltrost 2, Tornirisk 12, Kjernebiter 2, ILu.

18.mars

Sangsvane 42, Grågås 44, Gravand 2, Musvåk 14 pt., Spurvehauk 1 pt., Hønsehauk 1, Kornkråke 1, Ravn 3, ESt, FCh.

17.mars

Grågås 10, Lappfiskand 1, Laksand 2, Spurvehauk 2, Hønsehauk 1, Musvåk 9 pt. + 6 lokale, Sandlo 1, Enkeltbekkasin 2, Ringdue 500, Tyrkerdue 2, Vintererle 1, Kornkråke 1, Tornirisk 2, KJo, FCh, ArA, HAJ, BOl.

15.mars

Storskarv 2, Sangsvane 43, Grågås 16, Brunnakke 2, Krikkand 11, Lappfiskand 1, Hønsehauk 4 pt + 2 lokale, Spurvehauk 10 pt., Musvåk 36 pt., Vandrefalk 1, Heipiplerke 15, THa, CLi.

14.mars

Sangsvane 48, Kanadagås 9, Krikkand 3, Lappfiskand 1, Laksand 6, Musvåk 1, Hønsehauk 1, Dvergfalk 1, Rødvingetrost sy., Varsler 1, FCh.

13.mars

Sangsvane 54, Grågås 15, Kanadagås 1, Gravand 2, Stokkand 60, Krikkand 2, Lappfiskand 1, Laksand 3, Musvåk 1, Hønsehauk 1, Rugde 2, Varsler 1, Bokfink 1, FCh.

11.mars

Sangsvane 12, Grågås 1, Gravand 2, Laksand 4, Musvåk 8 pt., Hønsehauk 2, Vandrefalk 1 pt., Vipe 35, Sandlo 2, Skogdue 14, Ringdue 500, Heipiplerke 1, Varsler 1, Kornkråke 1, Bokfink 1, Snøspurv 9, Sivspurv 3, FCh, THa, HAJ.

10.mars

Hegre 1, Sangsvane 6, Sædgås 5, Grågås 11, Spurvehauk 1, Hønsehauk 1, Vannrikse 1, Vipe 62, Rugde 1, Ringdue 1500, Lerke 1000, Vintererle 1, Rødvingetrost 1, Duetrost 1, Varsler 1, Stær 150, Stillits 3, FCh, THa, HAJ.

8.mars

Sangsvane 20, Musvåk 1, Vipe 13, Kattugle 2, Lerke 225, Duetrost 1, FCh, ILu.

7.mars

Lerke 2, Vipe 2, FCh.

 
27.februar

Laksand 1 (tatt av hønsehauk), Hønsehauk 2, Vandrefalk 1 (spiste restene av laksanda), BOl.

18.februar

Sangsvane 2, Ringdue 20, Varsler 1, ILu.

 
27.januar

Vandrefalk 1, Vannrikse 1, Rødstrupe 3, Sivspurv 1, FCh.

22.januar

Hønsehauk 1, BOl.

21.januar

Vandrefalk 1, Sangsvane 22, Toppand 5, Sothøne 11, Ringdue 70, Bjørkefink 5, Gråsisik 600, Polarsisik 1, Brunsisik 2, KJo, FCh, GFK.

20.januar

Knoppsvane 1, Havørn 2k+, Hønsehauk 1, Ringdue 21, Heipiplerke 6, FCh.

16.januar

Kongeørn 1, BOl, THø.

13.januar

Sangsvane 23, Toppand 3, Laksand 8, Sothøne 7, Rødstrupe 2, FCh.

6.januar

Storskarv 1, Sangsvane 26, Toppand 6, Lappfiskand 1, Laksand 1, Spurvehauk 1, Hønsehauk 1, Vannrikse 3, Fiskemåke 1, Ringdue 50, Sidensvans 47, Rødstrupe 2, Gråtrost 38, Grankorsnebb 12, FCh.

1.januar

Toppdykker 1, Hegre 1, Sangsvane 8, Toppand 5, Laksand 9, Sothøne 11, Toppmeis 1, Stillits 2, Kjernebiter 20, AWC, FCh.