Logg fra Borrevannet 2006


 

Borrevannet 2006
 
31.desember

Toppdykker 1, Sangsvane 14,Toppand 6, Sothøne 14, Ringdue 25, Heipiplerke 12, Sidensvans 25, Varsler 1, Bjørkefink 150, Konglebit 1, ILu, GGL.

30.desember

Storskarv 3, Sangsvane 1, Toppand 4, Sothøne 12, FCh.

28.desember

Sangsvane 4, Fiskemåke 1, Rødstrupe 1, Munk 1, Gransanger 1, FCh.

27.desember

Hegre 1, Kanadagås 3, Toppand 11, Laksand 7, Hønsehauk 1, Spurvehauk 1, Sothøne 30, Storspove 1, Lerke 2, Heipiplerke 20, Gransanger 1, Lappspurv 2, KJo, FCh.

26.desember

Sangsvane 10, Kanadagås 18, Toppand 5, Lappfiskand 1, Spurvehauk 1, Hønsehauk 1, Storspove 1, Rødvingetrost 2, KJo, FCh.

24.desember

Lappfiskand 1, BOl.

23.desember

Toppdykker 5, Sangsvane 3, Kanadagås 13, Toppand 22, Lappfiskand 1, Laksand 5, Hønsehauk 1, Gransanger 1, Stær 2, FCh.

16.desember

Toppdykker 10, Sangsvane 68, Kanadagås 2, Brunnakke 1, Laksand 4, Ringdue 14, Dvergspett 1, Heipiplerke 2, Stjertmeis 7, Bjørkefink 11000, FCh, ILu.

9.desember

Toppdykker 3, Sangsvane 69, Brunnakke 32, Hønsehauk 1, Vannrikse 1, Sivhøne 1, Heipiplerke 16, Gråsisik 250, Kjernebiter 90, JFK, FCh.

3.desember

Toppdykker 12, Sangsvane 76, Grågås 2, Brunnakke 19, Krikkand 3, Lappfiskand 1, Sothøne 20, Storspove 4, Fiskemåke 2, Bergirisk 4, BOl, FCh.

2.desember

Dvergspett 1, Duetrost 1, Kjernebiter 21, ILu.

 
25.november

Toppdykker 2, Sangsvane 70, Brunnakke 16, Stokkand 350, Toppand 31, Bergand 1, Vipe 1, Stær 2, FCh.

19.november

Toppdykker 2, Horndykker 1, Sangsvane 58, Brunnakke 21, Krikkand 30, Lappfiskand 1, Storspove 1, Ringdue 81, Dvergspett 1, Toppmeis 1, Sivspurv 2, FCh, KJo, ILu.

18.november

Toppdykker 1, Sangsvane 61, Brunnakke 2, Krikkand 1, Enkeltbekkasin 3, Sidensvans 24, Kornkråke 1, Stær 2, FCh.

15.november

Toppmeis 1, FCh.

12.november

Brunnakke 10, Laksand 2, Dvergspett 1, Sidensvans 4, Konglebit 1, ILu, FCh.

11.november

Toppdykker 2, Sangsvane 61, Brunnakke 12, Vannrikse 1, Storspove 2, Varsler 2,FCh.

5.november

Toppdykker 4, Sangsvane 28, Hønsehauk 1, Spurvehauk 2, Rugde 1, Duetrost 3, Konglebit 3, FCh, ILu.

4.november

Toppdykker 3, Sangsvane 29, Brunnakke 25, Myrhauk 1, Spurveugle 1, Varsler 2, FCh, BOl.

 
29.oktober

Sangsvane 9, Brunnakke 70, Krikkand 100, Stokkand 500, Skjeand 2, Musvåk 2, Spurvehauk 4, Hønsehauk 2, Storspove 1, Enkeltbekkasin 60, Linerle 3, Varsler 1, FCh.

28.oktober

Toppdyller 10, Sangsvane 8, Brunnakke 35, Krikkand 80, Taffeland 1, Musvåk 1, Spurvehauk 3, Hønsehauk 2, Kvartbekkasin 1, Varsler 1, FCh.

23.oktober

Skjeand 1, Hønsehauk 1, Fjellvåk 1, Musvåk 1, Vandrefalk 1, Enkeltbekkasin 45, Kvartbekkasin 2, FCh.

22.oktober

Fjellvåk 1, Musvåk 1, Vannrikse 1, Sivhøne 1, Dobbeltbekkasin 1, Kvartbekkasin 2, Enkeltbekkasin 18, Bok/Bjørkefink 3000, Huggorm 1, FCh, ILu.

18.oktober

Myrhauk 1, Kvartbekkasin 1, FCh.

17.oktober

Myrhauk 1, ILu.

16.oktober

Sangsvane 1, Sivhøne 3, Kvartbekkasin 5, Tyrkerdue 1, Varsler 1, Bjørkefink 1000, FCh.

15.oktober

Taffeland 1, Skjeand 1, Fjellvåk 1, Kvartbekkasin 4, Varsler 1, Lappspurv 2, FCh, HAJ.

14.oktober

Taffeland 1, Vannrikse 2, Kvartbekkasin 3, Lerke 200, Tartarpiplerke 1, ILu, FCh, HAJ.

13.oktober

Tartarpiplerke 1, ILu.

10.oktober

Kortnebbgås 130 pt., Brunnakke 53, Hønsehauk 1, Spurvehauk 4, Musvåk 4+3 pt., Tårnfalk 1, Lappspurv 1, ØMo. 

8.oktober

Dvergdykker 2, Kortnebbgås 346, Skjeand 3, Lappfiskand 1, Myrhauk 2, Hønsehauk 1, Spurvehauk 4, Fiskeørn 1, Lerkefalk 1, Vannrikse 2, Kvartbekkasin 1, ILu.

7.oktober

Brunnakke 25, Myrhauk 1, Skogdue 2, Dvergspett 1, ILu, KGr.

5.oktober

Dvergdykker 2, Kortnebbgås 180 pt., Krikkand 250, Skjeand 3, Bergand 3, Myrhauk 2, Musvåk 28, Fjellvåk 1, Jaktfalk 1, Vandrefalk 3, Vannrikse 1, Sivhøne 1, Kvartbekkasin 1, Skogdue 22, Vintererle 1, Varsler 1, KJo, ØMo, CLi, ILu.

3.oktober

Dvergdykker 1, Brunnakke 35, Myrhauk 1, Vannrikse 1, Sivhøne 2, Kvartbekkasin 3, Lappiplerke 1, FCh.

2.oktober

Myrhauk 2, GFK.

1.oktober

Dvergdykker 2, Kortnebbgås 62, Grågås 280, Brunnakke 28, Skjeand 5, Myrhauk 1, Musvåk 7, Hønsehauk 2, Tårnfalk 1, Vannrikse 1, Sivhøne 1, Brushane 1, Kvartbekkasin 1, Lerke 300, Varsler 1, FCh.

 
29.september

Kortnebbgås 190 pt., Musvåk 32, Spurvehauk 14, Fiskeørn 1, Dvergfalk 2, Vandrefalk 2, Lappiplerke 1, ØMo.

24.september

Myrhauk 2, Musvåk 2, Spurvehauk 2, Vannrikse 4, Heilo 3, Tornskate 1, FCh.

23.september

Kortnebbgås 55 pt., Myrhauk 3, Musvåk 4, Fiskeørn 1, Dvergfalk 1, ILu, BOl.

22.september

Myrhauk 3, Musvåk 8, Fiskeørn 1, Låvesvale 400, Lappiplerke 1, ØMo, CLi, BOl.

21.september

Myrhauk 1, Spurvehauk 4, Musvåk 2, Dvergfalk 1, ILu, FCh.

19.september

Fiskeørn 1, Dvergfalk 1, ILu, BOl.

17.september

Brunnakke 11, Skjeand 5, Vepsevåk 1, Hønsehauk 1, Spurvehauk 2, Musvåk 8, Fiskeørn 1, Vandrefalk 1, Sivhøne 1, Sothøne 43, Lappiplerke 1, Bergirisk 18, ILu, BOl, KJo, AWC.

13.september

Vaktel 1k, FCh.

12.september

Vannrikse 1, Dobbeltbekkasin 1, FCh.

11.september

Dvergfalk 1, Lerkefalk 1, Myrsnipe 1, Tyrkerdue 2, Blåstrupe 1, ILu, FCh.

10.september

Vepsevåk 1, Spurvehauk 3, Musvåk 3, Fiskeørn 2, Tårnfalk 1, Lerkefalk 1, Vandrefalk 1, Myrsnipe 1, Dobbeltbekkasin 1, Myrsanger 1, ILu, BOl, FCh.

9.september

Vepsevåk 1, Spurvehauk 7, Musvåk 13, Fjellvåk 2, Tårnfalk 1, Sivhøne 1, Blåstrupe 4, FCh, ILu.

8.september

Vepsevåk 1, Musvåk 1, Hønsehauk 1, Dvergfalk 1, Heilo 1, Kvartbekkasin 1, Tårnseiler 1, Lappspurv 1, FCh.

7.september

Stjertand 1, Musvåk 2, Spurvehauk 1, Dvergfalk 1, Sivhøne 1, Dvergsnipe 4, Lappspove 1, Tyrkerdue 2, FCh.

6.september

Krikkand 250, Vepsevåk 1, Musvåk 1, Vannrikse 1, Sivhøne 1, Brushane 1, Enkeltbekkasin 80, Heipiplerke 700, KJo, FCh.

5.september

Vepsevåk 2, Hønsehauk 1, Fiskeørn 1, Vandrefalk 1, Dobbeltbekkasin 1, Tyrkerdue 6, Lappiplerke 1, FCh, ILu.

4.september

Spurvehauk 3, Tårnfalk 1, Lerkefalk 1, Brushane 2, Kvartbekkasin 1, Heipiplerke 150, FCh.

2.september

Grågås 240, Krikkand 150, Vepsevåk 1, Myrhauk 1, Lerkefalk 1, Polarsnipe 1, Lappiplerke 2, ILu.

1.september

Grågås 230, Brunnakke 10, Stjertand 2, Hønsehauk 1, Vannrikse 2, Sivhøne 4, Polarsnipe 1, ILu, FCh.

 
31.august

Myrhauk 1, Spurvehauk 2, Dvergfalk 1, FCh, ILu.

30.august

Brunnakke 5, Vepsevåk 1, Tårnfalk 1, Lerkefalk 1, Sivhøne 1, Tundralo 1, Småspove 1, Enkeltbekkasin 100, Gjøk 1, Sivsanger 1, Tornskate 6, Kornkråke 3, FCh, AEl.

29.august

Spurvehauk 1, Grønnstilk 1, Skogsnipe 1, Gulerle 30, Buskskvett 12, Tornskate 2, ESt, ILu.

28.august

Brunnakke 3, Toppand 25, Vepsevåk 2, Musvåk 2, Spurvehauk 2, Tårnfalk 1, Heilo 12, Gulerle 40, FCh.

27.august

Vepsevåk 3, Spurvehauk 3, Sivhøne 1, Brushane 1, Dobbeltbekkasin 1, Blåstrupe 5, Kornkråke 7, FCh.

26.august

Vepsevåk 1, Spurvehauk 4, Hønsehauk 1, Tårnfalk 1, Vannrikse 1, Sivhøne 1, Brushane 5, Enkeltbekkasin 100, Skogdue 32, Blåstrupe 1, Buskskvett 54, FCh.

25.august

Brunnakke 4, Stjertand 2, Spurvehauk 1, Vannrikse 1, Sivhøne 1, FCh.

24.august

Vepsevåk 1, Spurvehauk 2, Vannrikse 1,Sandlo 1, Heilo 2, Brushane 2, FCh.

23.august

Vepsevåk 1, Musvåk 2, Vannrikse 2, Sivhøne 1, Rødstilk 1, Tyrkerdue 2, Blåstrupe 2, FCh.

22.august

Sivhauk 1, Musvåk 2, Spurvehauk 2, Hønsehauk 1, Blåstrupe 1, Buskskvett 53, FCh.

21.august

Sivhauk 1, Musvåk 2, Heilo 4, Blåstrupe 1, Buskskvett 35, FCh.

20.august

Vepsevåk 16, Hønsehauk 5, Spurvehauk 6, Musvåk 3, Fiskeørn 1, Lerkefalk 3, Vandrefalk 1, Vannrikse 3, Myrrikse 1, Heilo 33, Dobbeltbekkasin 1, Tårnseiler 5000+, Låvesvale 1000, Blåstrupe 15, Buskskvett 27, Tornskate 12, Sivspurv 300, FCh, JFK.

17.august

Grågås 70, Vepsevåk 1, Sivhauk 3, Hønsehauk 1, Spurvehauk 1, Sandlo 3, Storspove 23, Linerle 150, Kornkråke 3, FCh, JOA.

16.august

Sivhauk 2, Musvåk 1, Lerkefalk 2, FCh.

14.august

Toppand 15, Sivhauk 2, Myrhauk 1, Musvåk 2, Vandrefalk 1, Dobbeltbekkasin 2, Sotsnipe 1, FCh.

13.august

Sivhauk 1, Spurvehauk 3, Musvåk 1, Lerkefalk 2, Vandrefalk 1, Dobbeltbekkasin 1, Sotsnipe 1, Tornskate 12, FCh.

12.august

Vepsevåk 1, Sivhauk 2, Musvåk 1, Vandrefalk 2, Vannrikse 2, Brushane 2, HAJ.

11.august

Vepsevåk 1, Lerkefalk 1, Brushane 1, Tyrkerdue 1, Vintererle 3, Skjeggmeis 1, FCh.

10.august

Vaktel 1, Heilo 19, FCh.

9.august

Brunnakke 1, Krikkand 25, Toppand 8, Sivhauk 1, Vepsevåk 5, Tårnfalk 1, Lerkefalk 1, Vannrikse 2, Heilo 81, Sotsnipe 1, Blåstrupe 1, Buskskvett 25, Tornskate 8, ØMo, FCh.

8.august

Vepsevåk 1, Fiskeørn 1, Heilo 2, MWe, FCh.

7.august

Sivhauk 1, Fiskeørn 1, Vandrefalk 1, Storspove 27, Sotsnipe 1, Nattravn 1, MWe, FCh.

4.august

Vepsevåk 1, Lerkefalk 1, Vandrefalk 1, Heilo 3, Grønnstilk 10, Sandsvale 150, Låvesvale 2000, FCh, KJo.

3.august

Vepsevåk 3, Spurvehauk 1, Musvåk 2, Fiskeørn 1, Vandrefalk 1, Åkerrikse 1, Vannrikse kull, Heilo 2, Sotsnipe 2, Skjeggmeis 1, FCh, KJo.

2.august

Vaktel 1, FCh.

1.august

Grønnstilk 15, Gjøk 1, Tårnseiler 1000, FCh.

 
31.juli

Vaktel 1, FCh.

30.juli

Brunnakke 1, Vaktel 1, Vannrikse 1, Sotsnipe 1, Grønnstilk 30, Skjeggmeis 1, FCh.

21.juli

Grågås 131, Toppand 3, Vepsevåk 1, Vaktel 3 sy., Enkeltbekkasin 10, Grønnstilk 3, Skogsnipe 1, Grankorsnebb 3, FCh.

12.juli

Toppdykker 60, Grågås 17, Krikkand 2,Toppand 1, Vepsevåk 2, Sivhauk 1, Vaktel 1, Vannrikse 1, Grønnstilk 3, Skogsnipe 7, Tornskate 1,Stær 1000, FCh. 

9.juli

Toppand 1,Vepsevåk 2, Fiskeørn 1, Tårnfalk 1, Vandrefalk 1, Vaktel 1, Skogsnipe 1, Skjeggmeis 1, Tornskate 1, FCh.

8.juli

Sivhauk 1, Vannrikse 1, Vaktel 1, Tyrkerdue 2, Tornskate 1, FCh.

7.juli

Brunnakke 1, Krikkand 1, Toppand 4, Sivhauk 1, Fiskeørn 1, Skogsnipe 3, Gluttsnipe 1, FCh.

6.juli

Sivhauk 1, Musvåk 1, FCh.

4.juli

Krikkand 1, Toppand 2, Sivhauk 1, Vandrefalk 1, FCh.

3.juli

Sivhauk 1, FCh.

2.juli

Sivhauk 1, JFK.

1.juli

Musvåk 1, Fiskeørn 3, Vaktel 2 sy., Skogsnipe 1, Grønnstilk 4, Vendehals 1, Sivsanger 1, Kornkråke 14, JFK.

 
29.juni

Gravand 2, krikkand 3, Toppand 4, Grønnstilk 1, Kornkråke 9, HAJ.

28.juni

Krikkand 7, Sivhauk 1, Vaktel 1, Dverglo 1, Grønnstilk 2, HAJ.

25.juni

Brunnakke 1, Fiskeørn 1, Lerkefalk 1, Dvergmåke 1, KJo.

22.juni

Musvåk 1, Storspove 2, Grønnstilk 1, FCh.

19.juni

Krikkand 3, Toppand 1, Musvåk 1, Storspove 5, Rødstilk 1, Heipiplerke 1, Kornkråke 4 ad.+ 2 juv., FCh.

18.juni

Knoppsvane kull, Vepsevåk 1, Musvåk 1, Fiskeørn 1, Åkerrikse 1, Storspove 1, Enkeltbekkasin 1, Skogsnipe 1, Tyrkerdue 5, Tornskate 1, FCh, BOT, HAJ.

17.juni

Toppdykker 32 ad. + mange pull., Vepsevåk 1, Musvåk 2, Fiskeørn 3, Rosenfink 2, HAJ, ØMo.

16.juni

Snadderand 1, Heilo 1, Enkeltbekkasin 1, Skogdue 15, Tyrkerdue 2, Gjøk 1, FCh.

15.juni

Krikkand 2, Sivhauk 1, Musvåk 3, Åkerrikse 1, FCh.

14.juni

Hauksanger 1, FCh.

13.juni

Vepsevåk 1, Skogsnipe 1, FCh.

12.juni

Snadderand 1, Åkerrikse 1, FCh.

11.juni

Vepsevåk 2, Fiskeørn 1, Dverglo 1, Hvitvingesvartterne 1, jaktende i Vassbånn, ny art for Borrevannet, Myrsanger 15, Hauksanger 1, FCh. Gresshoppesanger 1, RJo, HJo.

10.juni

Fiskeørn 1, Åkerrikse 1, Sothøne 2 kull,  Grønnstilk 1, Tyrkerdue 5, Svartterne 1, FCh, MWe.

9.juni

Toppdykker 3 kull, Vannrikse 1 sy., Åkerrikse 1 sy., Vaktel 1 sy., Stær 2000, HAJ, ILu.

8.juni

Krikkand 1, Vannrikse 1, Åkerrikse 1, Grønnstilk 1 spillende, Gjøk 1, Myrsanger 9, FCh.

7.juni

Krikkand 1, Snadderand 2, Åkerrikse 1, Vannrikse 2, Sothøne pull., Heilo 2, Gjøk 1, Nattergal 35, Myrsanger 8, Gresshoppesanger 1, FCh.

6.juni

Grågås 9, Krikkand 1, Åkerrikse 1, Vaktel 1, Myrsanger 7, Rørsanger 21, FCh, ILu.

5.juni

Fiskeørn 1, Åkerrikse 1, Vannrikse 1, Grønnstilk 1, FCh.

2.juni

Åkerrikse 1, Vannrikse 1, Dverglo 1, Temmincksnipe 2, Grønnstilk 1, FCh.

1.juni

Sivhauk 1, Vannrikse 1, Sandlo 2, Temmincksnipe 2, Myrsanger 4, FCh.

 
31.mai

Sivhauk 1, Vannrikse 1, Temmincksnipe 2, Dobbeltbekkasin 1, Rødstilk 1, Grønnstilk 1, FCh.

30.mai

Brunnakke 1, Spurvehauk 1, Åkerrikse 1, Vannrikse 1, Sandlo 1, Småspove 2, Grønnstilk 2, Gjøk 1, Tornskate 1, FCh.

29.mai

Åkerrikse 1, Sandlo 1, Brushane 2, Rødstilk 3, Myrsanger 2, Rosenfink 2, FCh.

28.mai

Vepsevåk 1 pt., Tårnfalk 1, Snadderand 2, Vannrikse 1 sy., Åkerrikse 1 sy., Trane 1, Sandlo 8, Brushane 2, Temmincksnipe 1, Rødstilk 3, Tyrkerdue 1, Myrsanger 2, FCh, GFK, HAJ.

27.mai

Smålom 1 pt., Tårnfalk 1, Vannrikse 1 sy., Åkerrikse 1 sy., Temmincksnipe 2, Dobbeltbekkasin 1, Rødstilk 5, Tyrkerdue 4, Sivsanger 1, Kornspurv 1 sy., FCh, HAJ.

26.mai

Åkerrikse 1, Myrsnipe 4, Rødstilk 2, Gluttsnipe 2, Gjøk 1, Tornskate 2, Rosenfink 1, ILu, KGr, HAJ.

25.mai

Smålom 4 pt., Snadderand 2, Skjeand 1, Sivhauk 1, Vandrefalk 2, Åkerrikse 1, Sandlo 15, Myrsnipe 2, Temmincksnipe 3, Rødstilk 6, Kornspurv 1 syngende hann, ILu, SAn, MOt, THa, CLi, KJo, BOT, AWC, HAJ m.fl.

24.mai

Vepsevåk 1 pt., Sivhauk 1, Fiskeørn 1, Heilo 1, Sandlo 13, Myrsnipe 1, Temmincksnipe 2, Rødstilk 1, Gluttsnipe 1, Grønnstilk 2, HAJ.

23.mai

Åkerrikse 1, Vannrikse 1, Sandlo 3, Temmincksnipe 1, Rødstilk 1, Rosenfink 1, FCh.

22.mai

Vepsevåk 2, Sivhauk 1, Skjeand 1, Åkerrikse 1, Vannrikse 1, Dverglo 4, Sandlo 5, Temmincksnipe 5, Rødstilk 2, FCh, GFK.

21.mai

Smålom 4 pt., Vepsevåk 3, Sivhauk 1, Lerkefalk 2 pt., Åkerrikse 1, Vannrikse 2, Gjøk 2, Sivsanger 2, Tornskate 3, KJo, FCh, BOT, JOA.

20.mai

Siland 2, Tårnfalk 1, Vaktel 1, Åkerrikse 1,  Sandlo 10, Myrsnipe 4, Temmincksnipe 3, Småspove 1, Sivsanger 1, Stjertmeis 2, AWC, ILu, FCh.

19.mai

Svartand 5, Åkerrikse 1, Heilo 1, Sandlo 10, Myrsnipe 2, Temmincksnipe 3, Gluttsnipe 26, Skogsnipe 2, Grønnstilk 35, Strandsnipe 1, Nattergal 27, Rosenfink 1, FCh.

18.mai

Sivhauk 3, Fiskeørn 1, Åkerrikse 1, Sandlo 10, Heilo 1, Brushane 4, Polarsnipe 12 (ny art for Borrevannet), Myrsnipe 2, Temmincksnipe 3, Grønnstilk 15, Gluttsnipe 12, Tyrkerdue 2, Sandsvale 150, Låvesvale 1000, Taksvale 1000, Nattergal 22, Sivsanger 1, Rosenfink 1, FCh. 

17.mai

Dverglo 1, Dobbeltbekkasin 1, Rørsanger 20, Gulsanger 2, Gråfluesnapper 3, KJo.

16.mai

Skjeand 3, Fiskeørn 1, Åkerrikse 1 sy., Grønnstilk 6, Nattergal 14 sy., Kornkråke 5, FCh.

15.mai

Sivhauk 1, Vandrefalk 1, Åkerrikse 1 sy., Sandlo 2, Grønnstilk 20, Tyrkerdue 1, Jordugle 1, FCh.

14.mai

Vepsevåk 5 pt., Sivhauk 3, Hønsehauk 1, Spurvehauk 4 pt., Musvåk 2 pt., Fiskeørn 1, Vandrefalk 2, Dobbeltbekkasin 4, Småspove 1, Tårnseiler 1500 pt., Låvesvale 750, Taksvale 400, Vintererle 2, Sivsanger 1, Bøksanger 3, JFK, ILu, ØMo. 

13.mai

Vepsevåk 1 pt., Sivhauk 1 pt., Musvåk 1 pt., Spurvehauk 2 pt., Fiskeørn 1 pt., Vandrefalk 2, Trane 2 pt., Heilo 1, Brushane 2, Tårnseiler 100, KJo. 

12.mai

"Drummestøt" hørt, Fiskeørn 2, Heilo 9, Grønnstilk 35, Tyrkerdue 2, Sidensvans 1, Nattergal 12, FCh, BOT.

11.mai

Sivhauk 1, Hønsehauk 1, Trane 2 rast, Dverglo 3, Småspove 9 pt., Brushane 12, Grønnstilk 75, Skogdue 4, Blåstrupe 3, Hagesanger 4, KJo, FCh.

10.mai

Ett "drummestøt" hørt fra Vassbånn i morges, Knekkand 2, Skjeand 2, Vepsevåk 1 pt., Hønsehauk 1, Heilo 5, Brushane 35, Enkeltbekkasin spill, Dobbeltbekkasin 2 (1 spillende), Rødstilk 3, Gluttsnipe 25, Grønnstilk 80, Skogdue 2 sy., Sidensvans 1, Nattergal 9, Gulsanger 1, FCh, ILu, ØMo.

9.mai

Knekkand 3, Myrhauk 1 pt., Fjellvåk 1 pt., Fiskeørn 1, Heilo 1, Brushane 26, Kvartbekkasin 1, Dobbeltbekkasin 1,Grønnstilk 100, Gluttsnipe 20, Skogsnipe 10, Nattergal 8, Rørsanger 5, Bøksanger 1, FCh, TOS, SAn. 

7.mai

Knekkand 2, Taffeland 1, Myrhauk 1 pt. Hønsehauk 1, Spurvehauk 8 pt., Fjellvåk 2 pt., Fiskeørn 1 pt., Lerkefalk 1 pt., Dverglo 1, Brushane 11, Kvartbekkasin 2, Dobbeltbekkasin 3, Rødstilk 1, Sotsnipe 4, Gluttsnipe 60, Skogsnipe 1, Grønnstilk 125, Gjøk 1, Rødstjert 1, KJo, BOT, FCh, ILu, CLi, TKo, HKl.

6.mai

Knekkand 4, Taffeland 1, Steppehauk 2k hunn, Spurvehauk 8 pt., Lerkefalk 2 pt., Vandrefalk 1, Vannrikse 3, Heilo 29, Brushane 40, Dobbeltbekkasin 2, Rødstilk 1, Gluttsnipe 30, Skogsnipe 4, Grønnstilk 90, Strandsnipe 2, Rødstjert 1, Buskskvett 7, Nattergal 5, Rørsanger 1, Tornsanger 2, Møller 1, Kornkråke 3, ØMo, FCh, BOT, ILu, ESt, TKo, HAJ.

5.mai

Stjertand 2, Skjeand 2, Knekkand 3, Sivhauk 3 pt., Fjellvåk 1 pt., Fiskeørn 1, Lerkefalk 2 pt., Heilo 57, Brushane 9, Gluttsnipe 35, Grønnstilk 20, Rødstjert 1, AHa, SAn, KJo, JOA, BOT.

4.mai

Storlom 2 pt., Stjertand 13, Knekkand 3, Taffeland 4, Lappfiskand 2, Sivhauk 1, Myrhauk 1, Enghauk ad. hann, Spurvehauk 10 pt., Musvåk 3 pt., Fjellvåk 2, Fiskeørn 1, Tårnfalk 2, Aftenfalk 2k hunn, Lerkefalk 2 pt., Vandrefalk 1, Brushane 1, Grønnstilk 40, Tårnseiler 10, FCh, ØMo, CLi, TOS, TKo, JES, HAJ.

3.mai

Stjertand 3, Knekkand 4, Taffeland 7, Myrhauk 1, Småspove 1, Nattergal 1, BOl, CLi, TOS, JOA, AWC.

2.mai

Snadderand 4, Knekkand 4, Stjertand 6, Lappfiskand 2, Lerkefalk 1, Vandrefalk 1, Heilo 300, Brushane 3, Gluttsnipe 61, Grønnstilk 10, Lappiplerke 1, FCh, CLi, KJo.

1.mai

Stjertand 8, Knekkand 2, Skjeand 2, Glente 1, Sivhauk 2, Fjellvåk 14 pt., Fiskeørn 1, Dvergfalk 1, Tårnfalk 2, Heilo 83, Gluttsnipe 26, Lappiplerke 1, Gulerle 1, Lappspurv 66, FCh, SEi, ESt, TNi.

 
30.april

Stjertand 4, Fjellvåk 1, HAJ.

29.april

Brunnakke 31, Krikkand 500, Taffeland 1, Hønsehauk 2, Musvåk 1 pt., Fjellvåk 4 pt., Tårnfalk 2, Gluttsnipe 14, Skogsnipe 6, Grønnstilk 2, Strandsnipe 1, Rødstjert 1, Buskskvett 1, AWC, ESt, BOl, SEi, TNi, HAJ.

28.april

Knekkand 3, Skjeand 2, Taffeland 1, Tårnfalk 2, Munk 1, Kornkråke 4, ILu, HAJ.

27.april

Toppdykker 24, Brunnakke 29, Krikkand 450, Skjeand 1, Taffeland 1, Sivhauk 1, Hønsehauk 1, Spurvehauk 5 pt., Musvåk 6 pt., Fjellvåk 3 pt., Fiskeørn 2, Tårnfalk 2 pt.+ lok. par, Lerkefalk 3 pt., Sivhøne 1, Gluttsnipe 14, Makrellterne 4, Sandsvale 1, Taksvale 1, Låvesvale 50, Ringtrost 1, Løvsanger 15, Svarthvit fluesnapper 2, Lappspurv 25, HAJ.

26.april

Sangsvane 1, Skjeand 3, Taffeland 1, Toppand 45, Fiskeørn 1, Tårnfalk 1, Heilo 45, Gluttsnipe 4, Skogsnipe 2, Grønnstilk 1, Heipiplerke 1000, Løvsanger 1, Lappspurv 50, THa, JOA, HAJ.

25.april

Toppdykker 18, Skjeand 3, Knekkand 2, Toppand 30, Tårnfalk 2, Gluttsnipe 11, Låvesvale 5, FCh.

24.april

Hvitkinngås 1, Snadderand 4, Skjeand 9, Taffeland 1, Myrhauk 1, Tårnfalk 1, Trane 4 pt., Skogsnipe 15, Gluttsnipe 1, Strandsnipe 11, Hettemåke 1000, Fiskemåke 1000, Lappspurv 32, FCh, AEl, ESt, THa.

23.april

Hvitkinngås 1, Kortnebbgås 1470 pt., Krikkand 515, Knekkand 2, Skjeand 6, Taffeland 1, Sivhauk 2, Hønsehauk 1, Spurvehauk 3 pt., Tårnfalk 2, Vandrefalk 1, Dverglo 1, Strandsnipe 2, Taksvale 1, Ringtrost 2, Kornkråke 3, Lappspurv 35, FCh, Trond Ove Stakkeland.

22.april

Toppdykker 12, Hvitkinngås 1, Sædgås 3, Krikkand 400, Toppand 28, Sivhauk 3 pt.+1 jakt, Hønsehauk 1, Spurvehauk 11 pt., Musvåk 11 pt., Fjellvåk 2 pt., Tårnfalk 2 jakt, Dvergfalk 3 pt.+1 jakt, Trane 5 pt., Heilo 5, Enkeltbekkasin 50, Rødstilk 1, Låvesvale 2, Gransanger 1, FCh, ILu, AHa, ØMo, HAJ.

21.april

Storskarv 380 pt., Sædgås 2, Kortnebbgås 520 pt., Fjellvåk 1 pt., Musvåk 1 pt., Tårnfalk 1, Dvergfalk 1, Vandrefalk 1, Grønnstilk 1, Skogsnipe 2, Låvesvale 1, Trepiplerke 1, MOt, SAn, Martin Weseth, FCh.

20.april

Jordugle 2, AEl.

19.april

Toppdykker 6, Sangsvane 33, Grågås 70, Brunnakke 12, Kortnebbgås 420 pt., Hønsehauk 2, Spurvehauk 6 pt., Musvåk 1 pt., Tårnfalk 1, Vandrefalk 1, Skogsnipe 25, MOt, SAn, FCh.

18.april

Toppdykker 2, FCh.

17.april

Brunnakke 10, Krikkand 290, Stokkand 470, Toppand 10, Laksand 4, Sivhauk 1, Myrhauk 2 jaktende hanner, Hønsehauk 3, Spurvehauk 28 pt., Musvåk 3 pt., Fiskeørn 6, Dvergfalk 3, Tårnfalk 4, Sivhøne 1, Heilo 24, Skogsnipe 25, Låvesvale 1, Vintererle 3, Linerle 300, Bergirisk 150, Lappspurv 30, Snøspurv 8, ILu, FCh, KGr, AWC, KJo, ØMo, HAJ.

16.april

Sangsvane 22, Kortnebbgås 5150 pt., Sædgås 126 pt., Brunnakke 10, Krikkand 320, Stokkand 670, Toppand 8, Lappfiskand 1, Laksand 2, Sivhauk 2 pt., Myrhauk hann jaktende, Hønsehauk 2, Spurvehauk 12 pt., Musvåk 1 pt., Fiskeørn 1 pt., Tårnfalk 1, Dvergfalk 1, Sivhøne 1, Tjeld 9, Heilo 15, Vipe 250, Enkeltbekkasin 100, Rødstilk 1, Skogsnipe 22, Skogdue 20, Linerle 200, Bergirisk 80, Lappspurv 30, Snøspurv 16, KJo, ILu, FCh, BOl, AWC, ESt, HAJ.

15.april

Myrhauk 1 pt., Hønsehauk 1, Spurvehauk 15 pt., Musvåk 16 pt., Dvergfalk 1, Sothøne 9, Skogsnipe 2, Steinskvett 1, Duetrost 2, Lappspurv 1, Snøspurv 18, ILu, KJo, HAJ. 

14.april

Sangsvane 16, Brunnakke 3, Krikkand 45, Stokkand 390, Toppand 7, Spurvehauk 14 pt., Musvåk 11 pt., Fjellvåk 2 pt., Dvergfalk 1 pt., Tårnfalk 2 pt., Trane 4 pt., Skogdue 4, Kornkråke 2, Kjernebiter 2, ILu, KJo, HAJ.

13.april

Sangsvane 11, Grågås 4, Brunnakke 1, Krikkand 2, Stokkand 260, Dvergfalk 1, Storspove 2, Skogsnipe 1, Sildemåke 3, Skogdue 2, Heipiplerke 5, ILu, HAJ.

12.april

Knoppsvane 2, Sangsvane 11, Grågås 2, Kanadagås 1, Stokkand 190, Brunsisik 2, HAJ.

11.april

Kortnebbgås 390, Musvåk 4, Hønsehauk 1, Tårnfalk 1, Duetrost 1, Snøspurv 1, ILu.

10.april

Fiskeørn 2 pt., AEl.

9.april

Sangsvane 21, Fjellvåk 1, Musvåk 34 pt., Spurvehauk 11 pt., Tårnfalk 7, Dvergfalk 1, Sandlo 3, Skogsnipe 3, Jernspurv 2, Varsler 1, Bokfink 1000, Snøspurv 1, FCh, ILu.

8.april

Sangsvane 5, Grågås 9, Krikkand 11, Fjellvåk 1 pt., Dvergfalk 1, Vandrefalk 1, Sandlo 1, Skogsnipe 1, Ringdue 1000, Rødvingetrost 35, Duetrost 1, Varsler 1, Tornirisk 1, Snøspurv 1, FCh, BOl.

7.april

Sangsvane 18, Kvinand 5, Laksand 2, Kvartbekkasin 1, Skogsnipe 1, Lerke 60, Linerle 1, Rødstrupe 1, Varsler 2, Bergirisk 12, HAJ, FCh.

6.april

Musvåk 3, Rugde 1, Enkeltbekkasin 2, Måltrost 5, Rødvingetrost 1, Duetrost 1, KJo.

3.april

Rugde 1, BOl.

2.april

Hegre 6, Sangsvane 3, Grågås 8, Spurvehauk 4, Musvåk 4, Sandlo 4, Ringdue 250, Skogdue 8, Varsler 1, Sivspurv 2, AWC, FCh.

1.april

Sangsvane 5, Grågås 1, Gravand 2, Musvåk 8 pt., Vannrikse 1, Trane 1 pt., Ringdue 100, Vintererle 5, Måltrost 2, Duetrost 3, Snøspurv 5, HAJ, FCh.       

 
31.mars

Sangsvane 3, Grågås 5, Duetrost 2, Snøspurv 2, HAJ.

30.mars

Vipe 32, Rødvingetrost 1, FCh.

25.mars

Grågås 8, Kanadagås 3, Spurvehauk 1 pt., Musvåk 1, Vandrefalk 1 pt., Skogdue 11, Lerke 2, Varsler 1, Stær 4, Stillits 6, FCh.

21.mars

Sangsvane 3, Grågås 5, Kanadagås 13, Musvåk 1 pt., Hønsehauk 1, Skogdue 4, Lerke 5, Kornkråke 2, Bokfink 1, FCh, KJo, SAn.

19.mars

Musvåk 1 pt., Spurvehauk 3 pt., Skogdue 1, Lerke 3, Varsler 1, FCh.

18.mars

Musvåk 1, Spurvehauk 1, Skogdue 2, Lerke 11, Varsler 1, Bjørkefink 1, Sivspurv 1, FCh.

12.mars

Rørdrummen tatt av rev, Stokkand 2, Musvåk 1, Ringdue 8, Varsler 1, FCh.

10.mars

Vannrikse 1, BOl.

8.mars

Musvåk 1, Vandrefalk 1, FCh.

1.mars

Snødybde 93 cm!

 
25.februar

Dvergspett 1,Varsler 1,  ILu, AEl.

19.februar

Snødybde 74 cm!

4.februar

Rørdrum 1, Musvåk 1, Varsler 1, BOl, FCh.

 
28.januar

Musvåk 1, FCh.

22.januar

Musvåk 1, Ringdue 5, Varsler 1, KJo.

16.januar

Tundragås 4, Sædgås 2, Musvåk 1, KJo.

15.januar

Sangsvane 13, Tundragås 4, Sædgås 2, Musvåk 1, Sivspurv 1, BOl, AWC, THa, FCh, HAJ.

14.januar

Sangsvane 13, Tundragås 4, Sædgås 2 (rossicus), Vannrikse 3, Varsler 1, AHa, CLi, ROl, FCh.

13.januar

Tundragås 4, Sædgås 2, THa.

7.januar

Musvåk 1, ILu, FCh, KGr.

1.januar

Storskarv 1, Musvåk 2, Vannrikse 1, Fossekall 1, Rødstrupe 1, Varsler 2, FCh.