Logg fra Borrevannet 2005


 

Borrevannet 2005

 

31.desember

Musvåk 1, ILu.

30.desember

Dvergspett 1, ILu, GGL.

25.desember

Musvåk 2, Heipiplerke 1, Rødstrupe 1, Varlser 1, HAJ, FCh.

18.desember

Toppdykker 1, Sangsvane 9, Brunnakke 1, Toppand 51, Musvåk 3, Sothøne 1, Lerke 5, Vintererle 1, Heipiplerke 8, Varsler 2, Stillits 6, Gulspurv 250, FCh, KJo.

17.desember

Toppdykker 1, Storskarv 40, Brunnakke1, Toppand 74, Bergand 1, Musvåk 2, Vannrikse 1, Sothøne 11, Lerke 1, Varsler 1, FCh.

11.desember

Toppdykker 2, Sangsvane 50, Kanadagås 14, Brunnakke 2, Toppand 95, Laksand 2, Musvåk 2, Sothøne 25, Lerke 3, Heipiplerke 1, Varsler 1, Kornkråke 1, Sivspurv 1, FCh. 

10.desember

Toppdykker 1, Hegre 1, Sangsvane 48, Hønsehauk 1, Fossekall 2, Rødstrupe 1, FCh.

9.desember

Lappfiskand 1, BOl.

3.desember

Sangsvane 72, Kanadagås 22, Toppand 70, Lappfiskand 1, Musvåk 1, Spurvehauk 2, Hønsehauk 1, Vannrikse 1, Sothøne 44, FCh.

 
27.november

Sangsvane 72, Brunnakke 2,Hønsehauk 1, ILu, GGL.

26.november

Toppdykker 20, Sangsvane 69, Kanadagås 8, Stokkand 306, Bergand 1, Toppand 108, Taffeland 1, Vannrikse 1, Enkeltbekkasin 3, Bokfink 15, FCh.

13.november

Toppdykker 13, Duetrost 3, Kjernebiter 1, FCh.

12.november

Sangsvane 54, Grågås 260, Kortnebbgås 6, Bergand 1, Taffeland 1, Musvåk 2, Hønsehauk 2, Vannrikse 2, Vipe 2, Tyrkerdue 2, Linerle 1, Skjeggmeis 3, Varsler 1, FCh, BOl.

6.november

Storlom 1, Dvergdykker 2, Bergand 3, Taffeland 1, Hønsehauk 2, Musvåk 2, Fjellvåk 1, Sivhøne 1, Hornugle 1, Skjeggmeis 5, Varsler 1, Tornirisk 1, Snøspurv 1, FCh, KJo. 

Kontrollert skjeggmeis fra 29.oktober var merket i Teeside, nord-øst England 7.november 2004!

5.november

Sangsvane 29, Grågås 190, Toppand 89, Bergand 1, Taffeland 1, Fjellvåk 1, Musvåk 1, Vannrikse 1, Kvartbekkasin 1, Skjeggmeis 1, Varsler 1, Snøspurv 1, FCh, BOl.

2.november

Horndykker 1, Toppdykker 14, Dvergdykker 2, Sangsvane 29, Grågås 293, Bergand 3, Fjellvåk 1, Sivhøne 1, Vannrikse 3, Vipe 1, Lerke 30, Sidensvans 100, Gransanger 1 (tristis-karakter), Skjeggmeis 10, Varsler 1, Kjernebiter 1, Snøspurv 2, KJo, BOl.

 
29.oktober

Dvergdykker 1, Toppdykker 18, Sangsvane 16, Grågås 200, Brunnakke 35, Krikkand 40, Bergand 1, Toppand 81, Taffeland 1, Hønsehauk 2, Spurvehauk 1, Fjellvåk 1, Tårnfalk 1, Rugde 3, Skjeggmeis 10 (5 merket, hvorav en med britisk ring!), Varsler 1, Bergirisk 13, ILu, FCh, JFK, HAJ.

28.oktober

Fjellvåk 1, Sothøne 48, Vipe 2, Linerle 1, Bjørkefink 500, Bergirisk 1, JFK.

26.oktober

Kongeørn 1, Musvåk 1, FCh.

24.oktober

Dvergdykker 1, Toppdykker 24, Sangsvane 4, Grågås 90, Toppand 72, Laksand 2, Fjellvåk 1, Sivhøne 1, FCh, AEl.

23.oktober

Toppdykker 15, Sangsvane 9, Grågås 150, Toppand 62, Taffeland 1, Fjellvåk 2, Musvåk 1, Vannrikse 1, Sivhøne 2, Kvartbekkasin 2, Skjeggmeis 1, Stillits 7,  Bergirisk 35, FCh.

22.oktober

Sangsvane 9, Fjellvåk 2, AEl.

18.oktober

Toppdykker 15, Dvergdykker 2, Sangsvane 6, Grågås 120, Brunnakke 31, Skjeand 3, Toppand 55, Vannrikse 3, Sivhøne 1, Skjeggmeis 5, KJo, BOl.

17.oktober

Musvåk 1, Vannrikse 1, Kvartbekkasin 2, Bergirisk 1, KJo.

16.oktober

Grågås 215, Skjeand 3, Sivhøne 1, Skjeggmeis 2+, ILu.

15.oktober

Skjeand 3, Toppand 48, Sivhøne 2, Vannrikse 3, Skjeggmeis 10, ILu.

10.oktober

Toppdykker 20, Dvergdykker 3, Grågås 300, Brunnakke 124, Krikkand 115, Skjeand 12, Sivhøne 4, Skogdue 1, KJo, FCh.

8.oktober

Skjeand 12, Vannrikse 1, AWC.

7.oktober

Kortnebbgås 80, Sothøne 44, Sivhøne 3, Vannrikse 2, Skjeggmeis 6-8, ILu, KGr.

3.oktober

Krikkand 150, Skjeand 11, Sivhøne 2, Enkeltbekkasin 52, Tyrkerdue 4, Buskskvett 1, Tornskate 1, Stær 2000, ILu, FCh, ESt, BOl.

2.oktober

Toppdykker 35, Grågås 200, Kortnebbgås 1, Brunnakke 150, Skjeand 4, Bergand 1, Vandrefalk1, Nøttekråke 1, FCh, BOl.

1.oktober

Hønsehauk 2, Lerkefalk 1, Vandrefalk 1, Sotsnipe 1, AEl, ILu.

 
30.september

Grågås 100, Spurvehauk 2, Musvåk 1, Lerkefalk 1, Lappspurv 1, FCh.

29.september

Sivhøne 1, Vipe 2, AEl.

25.september

Kortnebbgås 119, Grågås 154, Myrhauk 1, Tårnfalk 1, Dvergfalk 1, Brushane 1, Tyrkerdue 4, Gråtrost 2 000, Stær 4 000, Bjørkefink 16 000, Grønnsisik 300, ILu, GGL, KGr, FCh.

23.september

Kortnebbgås 70, Vandrefalk 1, Jordugle 1, ILu, FCh.

21.september

Kortnebbgås 65, Dvergfalk 1, ILu.

18.september

Spurvehauk 3, Musvåk 14, Tårnfalk 1, Dobbeltbekkasin 1, ILu, FCh.

17.september

Dvergdykker 1, Toppdykker 40, Kortnebbgås 33, Stjertand 3, Hønsehauk 2, Spurvehauk 7, Musvåk 10, Lerkefalk 1, Vandrefalk 1, Sivhøne 1, Blåstrupe 1, AWC, KGr, FCh, ILu.

15.september

Myrhauk 1, Lappspurv 1, KJo, JOA.

14.september

Spurvehauk 3, Tårnfalk 1, Tyrkerdue 4, JOA, FCh.

12.september

Stjertand 2, Myrhauk 1, Skogdue 7, Tyrkerdue 4, Blåstrupe 20, Tornskate 3, FCh.

11.september

Dvergfalk 1, Stær 2500, ILu, GGL.

9.september

Myrhauk 2, JOA.

7.september

Grågås 196, Brunnakke 21, Krikkand 30, Toppand 19, Sivhauk 1, Spurvehauk 5, Musvåk 3, Sothøne 23, Brushane 1, Skogdue 5, Stær 3000, FCh.

4.september

Grågås 360, Brunnakke 17, Stjertand 4, Toppand 22, Sivhauk 1, Spurvehauk 4, Musvåk 15, Fiskeørn 1, Sivhøne 1, Brushane 1, Skogsnipe 1, Heipiplerke 300, Lappiplerke 1, KJo, ILu, AWC. 

3.september

Sivhauk 1, Dobbeltbekkasin 1, KJo.

1.september

Lerkefalk 1, Kattugle 5, Låvesvale 600, FCh.

 
27.august

Toppdykker 47, Grågås 130, Brunnakke 12, Stjertand 2, Toppand 14, Sivhauk 1, Spurvehauk 3, Musvåk 3, Sivhøne 1, Brushane 2, Taksvale 700, HAJ.

25.august

Grågås 110, Krikkand 150, Sivhauk 1, Musvåk 6, Vandrefalk 1, Dobbeltbekkasin 1, Blåstrupe 10, FCh.

19.august

Spurvehauk 1, Musvåk 1, Vannrikse 2, Sivhøne 1, Heilo 2, Brushane 8, Dobbeltbekkasin 1, Blåstrupe 2, JFK, HAJ.

18.august

Toppdykker 38, Grågås 61, Brunnakke 7, Skjeand 1, Toppand 18, Vepsevåk 2, Musvåk 2, Spurvehauk 1, Vannrikse 3, Sivhøne 1, Heilo 2, Brushane 1, Skogsnipe 2, Gulerle 50, Stær 2000, JFK, HAJ.

17.august

Grågås 41, Brunnakke 4, Krikkand 6, Toppand 1, Spurvehauk 2, Hønsehauk 1, Musvåk 4, Fiskeørn 2, Vannrikse 1, Vipe , Heilo 1, Småspove 1, Storspove 11, Grønnstilk 1, Skogsnipe 1, Rødstilk 1, Buskskvett 50, Stær 1500, Sivspurv 200, HAJ, MOt, SAn.

13.august

Rugde, reir med egg, seint, BOl.

12.august

Vannrikse 1, Brushane 4, Grønnstilk 5, Gjøk 2, ILu.

8.august

Vepsevåk 2, AEl.

3.august

Grågås 262, Vepsevåk 1, Musvåk 1, Fiskeørn 1, Gjøk 1, FCh.

1.august

Grågås 270, Toppand 9, Vannrikse 1, Sivhøne 1, Skogsnipe 2, Grønnstilk 1, KJo.

 
31.juli

Grågås 200, Krikkand 10, Vepsevåk 1, Hønsehauk 1, Spurvehauk 1, Musvåk 2, Vandrefalk 1, Sandlo 1, Grønnstilk 6, Tårnseiler 750, Buskskvett 15, Kornkråke 5, Stær 1000, ØMo, FCh, KJo.

28.juli

Grågås 220, BOl.

20.juli

Grågås 92, Toppand 11, Vepsevåk 3, Fiskeørn 1, Gluttsnipe 1, Grønnstilk 1, Tårnseiler 1000, KJo.

12.juli

Grågås 40, Toppand 5, Vaktel 2 sy., Storspove 2, HAJ.

10.juli

Vaktel 1, Tornskate 1, AWC.

9.juli

Toppdykker 8 par med totalt 25 pull., Vandrefalk 1, Dvergspett 3, Rosenfink 1, KJo.

 
25.juni

Sivhauk 1, Musvåk 1, Lerkefalk 1, HAJ.

24.juni

Toppdykker 3 kull, Vepsevåk 1, Musvåk 1, Sothøne 3 kull, HAJ.

15.juni

Krikkand 8, Sivhauk 1, Spurvehauk 1, Grønnstilk 1, Skogsnipe 4, FCh.

13.juni

Knoppsvane 3 pull., Sivhauk 1, Grønnstilk 1, FCh.

12.juni

Vaktel 1, HAJ.

9.juni

Vepsevåk 3, Sivhauk 1, Musvåk 5, Fiskeørn 1, Gjøk 1, Tornskate 2, Stær 800, FCh, ILu, KJo, ØMo.

5.juni

Sivhauk 2, Vepsevåk 1, Tårnfalk 1, Gjøk 3, Stjertmeis 3, Nattergal 20, Myrsanger 4, Rørsanger 14, Tornskate 2, JFK.

3.juni

Kornkråke 8, ILu.

2.juni

Sivhauk 1, Kornkråke 4, Rosenfink 1, FCh.

 
30.mai

Temmincksnipe 5, Rødstilk 1, Grønnstilk 1, Gjøk 1, Sivsanger 4, Tornskate 1, Kornkråke 3 ad. + 2 juv., FCh.

29.mai

Temmincksnipe 4, Sivsanger 3, Pirol 1, FCh.

25.mai

Knekkand 2, Vannrikse 1, Tornskate 1, KJo.

24.mai

Knekkand 3, Vepsevåk 3, Tårnfalk 1, Trane 1, Tårnseiler 2000, Sivsanger 1, Rosenfink 1, ØMo, CLi.

23.mai

Sivhauk 1, Trane 1, FCh.

22.mai

Knekkand 1, Vepsevåk 1, Temmincksnipe 7, AWC, ILu, FCh.

21.mai

Snadderand 4, Knekkand 2, Skjeand 2, Fiskeørn 1, Boltit 4, Temmincksnipe 2, Grønnstilk 20, Gulerle 100, Lappiplerke 1, Blåstrupe 1, Steinskvett 60, Sivsanger 1, Skjeggmeis 1, Tornskate 1,  CLi, FCh.

20.mai

Knekkand 1, Sandlo 1, Temmincksnipe 9, Gluttsnipe 4, Rødstilk 1, Grønnstilk 25, Lappiplerke 1, Svartryggerle 1, Myrsanger 1, KJo, CLi, ILu, FCh.

19.mai

Vepsevåk 1, Gjøk 1, ILu.

17.mai

Storlom 1 pt., Smålom 8 pt., Vepsevåk 9 pt., Spurvehauk 3 pt., Musvåk 2  pt., Tårnfalk 1, Vandrefalk 1, Temmincksnipe 1, Rødstilk 1, Gluttsnipe 2, Grønnstilk 70, Rødstjert 3, Buskskvett 15, Steinskvett 70, Gråfluesnapper 25, ØMo, ILu.

16.mai

Siland 1, Dverglo 1, Temmincksnipe 1, Nattergal 10, Gulsanger 1, BOT, KJo, HAJ.

15.mai

Knekkand 1, Vepsevåk 8 pt., Sivhauk 1 pt., Spurvehauk 5, Hønsehauk 1, Fjellvåk 1, Fiskeørn 1, Tårnfalk 1 pt., Vandrefalk 3, Trane 1 pt., Dverglo 1, Boltit 1 pt., Gjøk 1, Nattergal 3, Rørsanger 10, Tornsanger 3, Gråfluesnapper 3, Kornkråke 4, KJo, ØMo, KGr, CLi, ILu, HAJ.

14.mai

Kortnebbgås 245 pt., Krikkand 5, Toppand 3, Vepsevåk 1, Spurvehauk 2, Hønsehauk 1, Fiskeørn 1, Vipe 2 pull., Dverglo 1, Småspove 3, Temmincksnipe 1, Gluttsnipe 2, Grønnstilk 28, Gjøk 1, Tårnseiler 50, Nattergal 1, Hagesanger 1, KGr, KJo, HAJ.

13.mai

Sivhauk 2, Spurvehauk 2, Småspove 8, Grønnstilk 24, Gulerle 14, Nattergal 1, Kornkråke 5, BOT, SAn.

12.mai

Spurvehauk 2, Nattergal 1, Buskskvett 3, Hagesanger 1, BOT.

11.mai

Musvåk 2 pt., Tyrkerdue 1, Buskskvett 1, Rørsanger 6-7, KJo.

10.mai

Sivhauk 1, Vandrefalk 1, Tårnseiler 3, BOl, ESt, AEl, SAn, MOt.

9.mai

Lerkefalk 1, FCh, ILu, BOl.

8.mai

Hønsehauk 1, Spurvehauk 1, Musvåk 1 pt., Heilo 25, TKo, ILu, BOl.

7.mai

Kortnebbgås 80, Sivhauk 1, Hønsehauk 1, Spurvehauk 3, Musvåk 2 pt., Tårnfalk 1, Aftenfalk 1, Lerkefalk 1, Vandrefalk 1, Heilo 50, Sivsanger 1, Rørsanger 2, ROL, KGr, ESt, BOT, ØMo.

6.mai

Hønsehauk 1, Spurvehauk 10, Musvåk 4 pt., Fjellvåk 1, Vandrefalk 1, Heilo 12, Småspove 4, Tyvjo 1, Vendehals 1, Rørsanger 1, Bøksanger 2, GFK, HAJ, KGr.

5.mai

Smålom 15 pt., Spurvehauk 15 pt., Musvåk 6 pt., Fiskeørn 3, Tårnfalk 3, Dvergfalk 1, Vandrefalk 2, Heilo 60, Småspove 2, Gulerle 2, Rødstjert 1, Buskskvett 1, AWC, KJo, ØMo, ESt, ILu, HAJ m.fl.

4.mai

Stjertand 1, Buskskvett 1, Møller 1, Stjertmeis 4, KGr.

2.mai

Rødstilk 1, Gluttsnipe 6, Grønnstilk 9, Sandsvale 50, Låvesvale 500, Taksvale 200, Pungmeis 1, FCh.

1.mai

Smålom 2, Laksand 2, Dvergfalk 1, Heilo 65, Småspove 2, Rødstilk 2, Grønnstilk 2, Låvesvale 200, Taksvale 50, Gulerle 1, Kornkråke 5, JFK, KGr, GFK, ILu, BOl, FCh, BOl.

 
30.april

Storlom 2, Kortnebbgås 490 pt., Musvåk 1 pt., Fiskeørn 1, Tårnfalk 1, Dvergfalk 2, Vandrefalk 2, Vannrikse 1, Trane 1, Heilo 55, Sandlo 1, Gluttsnipe 6, Grønnstilk 1, Gulerle 1, Ringtrost 1, Møller 1, Svarthvit Fluesnapper 1, Lappspurv 8, AWC, KGr, ESt, JFK, FCh, HAJ, ØMo.

29.april

Kvartbekkasin 1, Gluttsnipe 1, Strandsnipe 4, Munk 1, Løvsanger 2, BOl, ILu, KJo.

28.april

Toppdykker 24, (6 reir), Fiskeørn 1, Trane 1, Løvsanger 1, Kornkråke 6, FCh, ESt.

27.april

Sivhauk 1, Myrhauk 1, Hønsehauk 1, Spurvehauk 2, Fiskeørn 1, Tårnfalk1, Vandrefalk 1, Heilo 50+, Låvesvale 2, Taksvale 3, MOt, SAn., FEK.

25.april

Snadderand 1, Kvartbekkasin 1, Skogdue 22,  Bergirisk 55, Lappspurv 3, FCh.

24.april

Kortnebbgås 150 pt., Snadderand 1, Sivhauk 1, Spurvehauk 4, Musvåk 1 pt., Fiskeørn 1, Dvergfalk 1, Tårnfalk 2, Vandrefalk 1, Sandsvale 1, KJo, HAJ.

23.april

Toppdykker 24, Myrhauk 1, Glente 1, Hønsehauk 1, Spurvehauk 3, Musvåk 5 pt, Tårnfalk 2, Skogsnipe 2, Makrellterne 3, Trepiplerke 1, Skjeggmeis 1+, Kornkråke 2, AWC, KGr, ESt, KJo, BOl, HAJ.

22.april

Fjellvåk 1, Musvåk 1, Spurvehauk 1, Hønsehauk 1, Makrellterne 1, Lappspurv 2, BOl, MOt, SAn.

21.april

Myrhauk 1, Heilo 34, Enkeltbekkasin 45, Skjeggmeis 1, Lappspurv 11, KJo, BOl, FEK.

19.april

Sivhauk 1, Spurvehauk 2, Musvåk 2, Tårnfalk 1, SAn, MOt.

17.april

Smålom 1, Toppdykker 20, Storskarv 60 pt., Kortnebbgås 50 pt., Spurvehauk 4, Musvåk 5 pt., Fjellvåk 4, Tårnfalk 1, Dvergfalk 1, Heilo 40, Låvesvale 1, Ringtrost 1, Skjeggmeis 1, Lappspurv 5, AWC, BOl, ØMo, ØBr, ILu, GGL, HAJ.

16.april

Lappfiskand 1, Fjellvåk 1, Dvergfalk 1, Tårnfalk 1, Trane 5, Låvesvale 3, Skjeggmeis 1, Lappspurv 1, ILu, BOl, AWC, AEl, ØMo, HAJ.

13.april

Storskarv 70 pt., Kortnebbgås 760 pt., Hønsehauk 1, Spurvehauk 6, Musvåk 6 pt., Tårnfalk 1, SAn, MOt, ILu.

12.april

Myrhauk 1, Vandrefalk 1, Sidensvans 12, BOl, ILu.

10.april

Sangsvane 2, Kortnebbgås 120 pt., Toppand 20, Laksand 22, Hønsehauk 3, Spurvehauk 3, Musvåk 4 pt., Tårnfalk 1, Vandrefalk 1, Sivhøne 1, Heilo 1, Jordugle 1, Sidensvans 20, Steinskvett 1,  AWC, KJo, ØMo, ILu, FCh.

9.april

Toppdykker 20, Sangsvane 2, Gravand 6, Brudeand hann, Brunnakke 2, Krikkand 200, Stokkand 400, Toppand 8, Laksand 8, Sivhauk 2, Hønsehauk 1, Spurvehauk 3, Musvåk 10 lok + 2 pt., Tårnfalk 2, Vannrikse 1, Duetrost 8, Gransanger 5, Kornkråke 2, AWC, KJo, HAJ.

7.april

Toppdykker 4, Gravand 7, Toppand 8, Laksand 12, Hønsehauk 1, Tårnfalk 1, Skjeggmeis 1, FCh, ILu, AEl.

6.april

Isen gikk i dag: Toppdykker 2, Brunnakke 2, Krikkand 40, Toppand 5, Laksand 8, Myrhauk 1, Spurvehauk 3 pt., Musvåk 6 pt., Tårnfalk 2, Vandrefalk 1, Gråtrost 800, Duetrost 2, BOl, SAn, AEl.

4.april

Krikkand 24, Toppand 2, Musvåk 2, FCh.

3.april

Kortnebbgås 44 pt., Krikkand 15, Laksand 12, Hønsehauk 2, Spurvehauk 6 pt., Musvåk 6 pt. + 6 lok., Fiskeørn 1, Jaktfalk 1, Sothøne 19, Heilo 2, Skogsnipe 2, Gransanger 2, Stjertmeis 2, Bjørkefink 5, Lappspurv 1, ESt, FCh, GFK, KJo, BOl, HAJ.

2.april

Sangsvane 56, Kortnebbgås 13 pt., Krikkand 14, Laksand 1, Myrhauk 1, Hønsehauk 1, Spurvehauk 5 pt., Musvåk 19 pt., Sothøne 2, Heilo 3, Storspove 1, Rødstilk 1, Skogsnipe 1, Sildemåke 2, Skogdue 6, Skjærpiplerke 1, Jernspurv 1, Duetrost 8, Skjeggmeis 2, AWC, ESt, FCh, HAJ.

 
31.mars

Sangsvane 59, Grågås 17, Krikkand 3, Rugde 1, Duetrost 3, Varsler 1, BOl, FCh.

30.mars

Sangsvane 41, Stokkand 2, Hønsehauk 1, Spurvehauk 3 pt., Musvåk 6 pt., SAn, MOt, FCh.

29.mars

Sangsvane 61, Musvåk 1, Hønsehauk 1, Skogdue 15, Varsler 1, Snøspurv 9, FCh.

28.mars

Sangsvane 48, Musvåk 2, Heilo 1, Enkeltbekkasin 10, Snøspurv 8, ILu.

27.mars

Sangsvane 43, Spurvehauk 10 pt., Musvåk 6 pt., Vandrefalk 1, Sandlo 1, Enkeltbekkasin 2, Jordugle 1, Varsler 1, Snøspurv 11, ØMo, JFK, AWC, HAJ.

26.mars

Sangsvane 49, Kanadagås 14, Grågås 15, Spurvehauk 2pt., Musvåk 5 pt., Dvergfalk 1, Sandlo 1, Enkeltbekkasin 2, Skogdue 10, Jordugle 1, Heipiplerke 5, Vintererle 1, Linerle 1, Duetrost 2, Varsler 1, Snøspurv 28, AWC, KGr, TKo, ILu, HAJ.

25.mars

Sangsvane 27, Dvergsvane 2, Kanadagås 18,Vannrikse 1, Skjærpiplerke 1, Vintererle 2, Varsler 1, Kjernebiter 35, Lappspurv 1, BOT, JOA, AWC, JFK, HAJ.

24.mars

Sangsvane 28, Kanadagås 19, Musvåk 2 pt., Vannrikse 2, Rugde 1, Skogdue 13, Vintererle 1, Lerke 250+, Måltrost 1, Varsler 1, Tornirisk 2, Bergirisk 25, Snøspurv 15, ØMo, FCh, ILu, AWC, HAJ.

22.mars

Sangsvane 20, Grågås 7, Kanadagås 23, Musvåk 28 pt., Hønsehauk 2, Vipe 94, Heilo 1, Rugde 2, Rødstilk 1, Rødvingetrost 1, Varsler 1, Kaie 650, Bergirisk 6, Sivspurv 2,  Snøspurv 20, ILu, SAn, BOl, FCh.

21.mars

Sangsvane 9, Grågås 2, Kanadagås 7, Hønsehauk 2, Musvåk 7 pt., Vannrikse 1, Kattugla ligger på egg, Varsler 1, Kornkråke 1, BOl, AEl, ILu, FCh.

20.mars

Sangsvane 8, Grågås 35, Hønsehauk 1, Spurvehauk 2 pt., Vandrefalk 1, Vannrikse 1, Vipe 55, Skogdue 9, Jordugle 1, Lerke 200, Varsler 1, Kornkråke 1, Brunsisik 22, Snøspurv 43, FCh, AWC, HAJ.

19.mars

Storskarv 1, Sangsvane 3, Grågås 4, Vipe 18, Skogdue 3, Lerke 25, Varsler 1, Kornkråke 3, Stær 3, Stillits 1, Sivspurv 1, Snøspurv 2, FCh, GFK.

17.mars

Grågås 2, Vipe 1, Lerke 2, Varsler 1, Brunsisik 10, KJo.

15.mars

Grågås 2, Vandrefalk 1, Varsler 1, Lappspurv 1, FCh.

13.mars

Hegre 1, Rugde 1, Varsler 1, Stær 2, Bokfink 3, Furukorsnebb 7, FCh, BOl.

12.mars

Kanadagås 1, Spurvehauk 1, Skogdue 1, Varsler 1, FCh.

7.mars

Kattugle 1, Varsler 1, FCh.

6.mars

Grågås 2, Hønsehauk 1, Tretåspett 1, Dvergspett 1, Bjørkefink 200, Kjernebiter 15, BOl, FCh.

5.mars

Hegre 1, Grågås 2, Vannrikse 1, Vipe 2, Dvergspett 1, Rødstrupe 2, Varsler 2, FCh.

 
27.februar

Tretåspett 1, FCh.

26.februar

Vannrikse 1, Varsler 1, AEl, FCh.

21.februar

Varsler 1, BOl.

13.februar

Laksand 2, Dvergspett 1, Ravn 2, Kjernebiter 24, FCh.

12.februar

Sangsvane 21, Rødstrupe 2, Varsler 2, FCh.

6.februar

Storskarv 1, Sangsvane 29, Konglebit 5, BOl, FCh.

5.februar

Sangsvane 19, Varsler 1, FCh.

 
30.januar

Vannrikse 1, Rødstrupe 1, Toppmeis 1, Varsler 1, Kaie 500, FCh, BOl.

29.januar

Ringdue 30, Varsler 1, ILu, GGL.

22.januar

Knoppsvane 1, Sangsvane 19, Ringdue 11, Rødstrupe 2, Varsler 1, Kornkråke 1, Bokfink 1, Kjernebiter 7, FCh.

16.januar

Storskarv 1, Sangsvane 8, Toppand 1, Kvinand 2, Laksand 1, BOl, FCh.

15.januar

Vandrefalk 1, Vannrikse 2, Varsler 1, FCh.

9.januar

Sangsvane 18, Kattugle 1, Varsler 1, Bokfink 1, Bjørkefink 25, Kjernebiter 4.

1.januar

Sangsvane 18, Hønsehauk 1, Ringdue 3, Dvergspett 1, Grønnspett 1, Svartspett 1, Gråtrost 160, Bokfink 1, Bjørkefink 1, Grankorsnebb 7, Kjernebiter 3, Lappspurv 1, FCh, ILu, GGL.