Logg fra Borrevannet 2003  


 

Borrevannet 2003
desember
31.desember

Sædgås 4, Grågås 3, Hønsehauk 1,Vandrefalk 1, Bokfink 6, FCh, ØBr.

30.desember

Sangsvane 31, Sædgås 4, Kanadagås 13, Dvergspett 2, Varsler 1, FEK, RFj.

29.desember

Spurvehauk 1, Ringdue 1, Varsler 1, FCh, KGr.

28.desember

Rørdrum 1, Sangsvane 55, Grågås 3, Sædgås 4, Kanadagås 15, Ringdue 2, Varsler 1, FCh.

27.desember

Sangsvane 49, Grågås 3, Sædgås 4, Kanadagås 15, Spurvehauk 1, Stær 2, FCh. 

25.desember

På isen i dag: Grågås, 3, Sædgås 4, Kanadagås 10, BOl.

23.desember

I natt frøs vannet til. 2,5 cm med is i dag.

22.desember

Sangsvane 11, Kanadagås 15, Taffeland 2, Lappfiskand 1,Hønsehauk 1,  Musvåk 1, Vannrikse 1 (ferske spor i snøen),  Sothøne 3, Heipiplerke 1, Rødstrupe 1, Bjørkefink 2, Tornirisk 4, Bergirisk 3, Lappspurv 2, Gulspurv 500, KJo, BOl, ILu.

20.desember

Grågås 20, Ravn 5, BOl.

19.desember

Storskarv 4, Sangsvane 40+, Kanadagås 1, Stokkand 450, Toppand 2, Taffeland 1, Lappfiskand 3, BOl.

18.desember

Sangsvane 3++, Grågås 1, Kanadagås 14, Brunnakke 1, Lappfiskand 1, Hønsehauk 1, Sothøne 8, KGr.

14.desember

Storskarv 4, Sangsvane 58, Grågås 3, Sædgås 4, Kanadagås 16, Toppand 20, Laksand 1, Hønsehauk 1, Sothøne 5, Heipiplerke 2, Gransanger 1, Bokfink 3, FCh.

10.desember

Sangsvane 48, Grågås 6, Kanadagås 25, Sothøne 17, Varsler 1, Bjørkefink 1, Lappspurv 1, KGr.

8.desember

Sangsvane 10+, grågås 6, Kanadagås 13, Lappfiskand hann, Rødvingetrost 1, KGr.

7.desember

Storskarv 3, Sangsvane 48, Grågås 4, Kanadagås 2, Toppand 20, Lappfiskand 4 (3 hunnf. + ad.M), Laksand 2, Hønsehauk 1, Spurvehauk 1, Sothøne 8, Rødstrupe 5, Bokfink 1, Bjørkefink 10, HAJ, ILu, AEl, BOl.

6.desember

Toppdykker 1, Hegre 3, Storskarv 2, Sangsvane 45, Grågås 3, Kanadagås 19, Brunnakke 3, Stokkand 250, Toppand 25, Hønsehauk 1, Spurvehauk 2, Dvergfalk 1, Sothøne 12, Heipiplerke 1, Skjeggmeis 1, Stjertmeis 8, HAJ.

 
 
november
22.november

Sangsvane 12, Kanadagås 2, Stokkand 400+, Brunnakke 3, Toppand 10, Bergand 2, Laksand 18, Hønsehauk 1, Sothøne 8, Kjernebiter 1, ILu, JOA.

20.november

Stjertmeis 10, BOl.

16.november

Sangsvane 6, Kanadagås 1, Stokkand 550, Brunnakke 1, Taffeland 3 (2M+F), Laksand 5, Musvåk 1, Sothøne 15, Varsler 1, Kornkråke 1, Sivspurv 1, AWC, KJo. 

14.november

Taffeland 2, Laksand 5, Rugde 1, FEK, ESt.

8.november

Toppdykker 12, Sangsvane 15, Spurvehauk 1, Hønsehauk 2, Musvåk 2, Varsler 1, SAn, BOl.

7.november

Toppdykker 11, Sangsvane 8, Brunnakke 1, Krikkand 14, Toppand 18, Musvåk 1, Varsler 1, GFK, ILu.

6.november

Varsler 1, GFK.

4.november

Toppdykker 6, Storskarv 12, Kortnebbgås 1, Grågås 23, Brunnakke 4, Krikkand 20, Stokkand 480, Skjeand 1, Toppand 20, Hønsehauk 2, Musvåk 1, Sothøne 12, Enkeltbekkasin 2, Kvartbekkasin 1, Duetrost 7, Varsler 1, Kornkråke 2, Ravn 11, Bjørkefink 150, Lappspurv 1, GFK, ILu, BOl.

2.november

Toppdykker 4, Sangsvane 4, Grågås 22, Kanadagås 20, Brunnakke 3, Toppand 30, Spurvehauk 1, Hønsehauk 1, Varsler 1, ILu, GGL, AEl.

1.november

Smålom 5, AEl.

 
 
oktober
29.oktober

Toppdykker 7, Sangsvane 9, Brunnakke 4, Stokkand 295, Toppand 32, KJo.

26.oktober

Toppdykker 9, Horndykker 2, Sangsvane 14, Kortnebbgås 1, Laksand 4, Spurvehauk 2, Hønsehauk 1, Musvåk 1, Fjellvåk 3, Vannrikse 1, HAJ, FEK, ILu, GGL, AWC.

25.oktober

Toppdykker 8, Horndykker 3, Sangsvane 3, Grågås 23, Kortnebbgås 1, Kanadagås 16, Stokkand 200, Brunnakke 10, Toppand 20, Spurvehauk 1, Vipe 1, Enkeltbekkasin 1, Dvergspett 1, Linerle 1, Sidensvans 7, Kornkråke 2, Ravn 1, HAJ, BOl.

24.oktober

Fjellvåk 1, Vipe 27, ILu.

19.oktober

Toppdykker 8, Kortnebbgås 1, Skjeand 1, Hønsehauk 2, Spurvehauk 3, Vandrefalk 1, JFK, AWC, FEK, BOl.

18.oktober

Horndykker 1, Skjeand 1, Hønsehauk 1, Vannrikse 1, ILu.

17.oktober

Horndykker 4, FEK.

16.oktober

Horndykker 1, Toppdykker 6, Skjeand 2, Vipe 3, Enkeltbekkasin 7, FEK.

11.oktober

Lappfiskand 2, AEl.

10.oktober

Myrhauk ad.M, Spurvehauk 1, Hønsehauk 1, Musvåk 1, Sivhøne 1, Myrsnipe 1, ILu.

5.oktober

Fjellvåk 1, ILu, ESt, GFK, KJo, AWC.

4.oktober

Dvergdykker 1, Grågås 150 rast + 250 pt.,  Sædgås 4, Kortnebbgås 3, Kanadagås 74, Skjeand 1, Hønsehauk 2, Spurvehauk 5, Musvåk 4, Vannrikse 2, Sivhøne 2, Myrsnipe 1, Skogdue 10, Dvergspett 3, Nøttekråke 1, Kornkråke 1, AWC, ILu, GFK, ESt, TKo, KJo.

3.oktober

Dvergdykker 1, Kortnebbgås 3, Grågås 130, Fjellvåk 1, Vannrikse 2, Vintererle 3,  Skjeggmeis 1, Varsler 1, ILu, GFK.

 
 
september
30.september

Sædgås 3, Sivhauk juv., Myrhauk juv., Hønsehauk 2, Spurvehauk 7, Musvåk 4, Heilo 3, ILu, SAn, FEK, JES.

29.september

Dvergdykker 1, Kortnebbgås 3, Sivhauk juv., Myrhauk 2 (ad,F+juv.), Spurvehauk 2, Musvåk 3, Tårnfalk 1, Vandrefalk 1k,  Vipe 1, Heilo 7, ESt, AWC, ILu, THa.

28.september

Grågås 200, Kanadagås 77, Sivhauk juv., Myrhauk 2 (juv.+ad.M), Spurvehauk 3, Hønsehauk 1, Musvåk 12, Tårnfalk 1, Lerkefalk 1, Sivhøne 1,  Vannrikse 2, Skogdue 4, Kornkråke 1, ILu, KGr, JFK, FCh, AEl.

26.september

Steppehauk 1k, Myrhauk juv., Musvåk 10, Vandrefalk ad.M, CLi.

25.september

Hønsehauk 1, Lerkefalk 1, Vannrikse 1, Skogdue 4, Tårnseiler 1, GFK, ILu. Steppehauk 1k, Myrhauk 3 juv., Musvåk 12, Spurvehauk 2, Vandrefalk 1,  ØMo.

24.september

Steppehauk 1k, Myrhauk 2 juv., Spurvehauk 4, Musvåk 17, Børringevåk 1, Lerkefalk juv., Tårnfalk 1, Vandrefalk 2, Nøttekråke 1, SAn, FEK, OFa, RFj, GFK.

23.september

Kortnebbgås 260 p.t., Steppehauk 1k, Myrhauk 5 (3 juv.+ad.M+ad.F), Spurvehauk 5, Hønsehauk F., Musvåk 18, Tårnfalk 2 (F+M p.t.), Dvergfalk F, Lerkefalk 2 juv., Vandrefalk 2, Tårnseiler 1, Lappiplerke 1, Bjørkefink 2000 rastende, AWC, KJo, THa, SAn, JOA, ILu, BOl, AEl, BOT, Tore Olsen, Roy Fjelldal, 

22.september

Steppehauk 1k, Myrhauk 2, Musvåk 7, Spurvehauk 3, Dvergfalk 1, Vandrefalk 1, Tundralo 1, AHa, ILu, Christian Tiller.

21.september

Steppehauk 1k, Frode Jakobsen. Myrhauk 2, Spurvehauk 3, Musvåk 20, Lerkefalk 1, Vandrefalk 1, Vannrikse 1, Sivhøne 2, Skogdue 1, Tårnseiler 3, Bjørkefink 2500, KJo, AEl, BOl, FEK, KGr, ILu.

20.september

Musvåk 16, Hønsehauk 1, BOl, AEl, ILu, ESt. 

18.september

Myrhauk 2 (juv. + ad.F), ILu, ESt.

15.september

Kanadagås 62, Musvåk 10 beitende på jorde, Vannrikse 1, Sivhøne 1, Dvergspett 1, ILu, GGL, ESt, BOL. 

14.september

Musvåk 7, Fjellvåk 1, Spurvehauk 3, Vannrikse 2, Nattravn 1, Dvergspett 1, Heipiplerke 500, Tornskate 1, Kornkråke 1, Brunsisik 60, KJo.

13.september

Sivhauk juv., Myrhauk juv., Spurvehauk 3, Musvåk 8, Vannrikse 1, Dvergspett 1, Gulerle 35, Sandsvale 3, Blåstrupe 2, Myrsanger 1, AWC, ESt, ILu, JOA. 

11.september

Busksanger 1k ringmerket  (3. funn på BV), Musvåk 3, Lappiplerke 1, Blåstrupe 7 mrk. (m/lyd), Myrsanger 1 mrk., Rørsanger 6 mrk., Gransanger 12 mrk., GFK.

10.september

Nattravn 2, hvorav 1 ble ringmerket, GFK. Sivhauk 1, Myrhauk juv., Musvåk 4, Spurvehauk 2, ILu, FCh.

9.september

Sivhauk juv., Myrhauk juv., Musvåk 4, Spurvehauk 1, Dvergspett 1, ILu, BOl, GGL, AEl.

6.september

Kanadagås 50, Hvitkinngås 19, Vepsevåk 1, Hønsehauk 1, Vannrikse 1, Stær 1000, ILu, KGr.

5.september

Nattravn 1, AEl, BOl, HFS.

4.september

Nattravn 1, AEl.

3.september

Sivhauk juv., Musvåk 2, Spurvehauk 1, Vintererle 1, Blåstrupe 22 mrk., GFK. Nattravn 1, 21.05 på Solstrand, BOl og 1 21.15 ved tårnet, AEl.

2.september

Sivhauk 2 juv., Hønsehauk 1, Spurvehauk 1, Musvåk 3, Tårnfalk 1, Turteldue 1, Blåstrupe 50, herav 26 merket m/lyd, GFK, SAn, OFa.

 
 
august
31.august

Sivhauk 4, Spurvehauk 2, Musvåk 3 på "beiting" i potetåker, Vannrikse 1, Sivhøne 1, Brushane 2, Heipiplerke 150, Lappiplerke 1, Blåstrupe 1, HAJ, ILu, BOl.

30.august

Grågås 105, Brunnakke 6, Krikkand 30, Sivhauk juv., Vannrikse 2, Låvsvale 1000, Blåstrupe 5, Hauksanger 1, HAJ, KGr, AWC.

27.august

Grågås 60, Brunnakke 3, Sivhauk 1, Fiskeørn 1, Vannrikse 1, AEl, BOl, ESt.

25.august

Grågås 60, Sivhauk 3, Hønsehauk 1, Spurvehauk 1, ESt, AEl, BOl.

23.august

Hybrid eller mulig hvitøyeand, se bilder, AHa.

21.august

Nattravn jaktende i Vassbånn, SAn.

20.august

Sivhauk juv, Fiskeørn 1, AEl, GFK. Merket i dag bl.a. Blåstrupe 2, Sivsanger 1, Myrsanger 7 og Rørsanger 9, GFK. Kveldsmerking resulterte i en ringmerket Nattravn, i tillegg til et annet individ som jaktet rundt merkeplassen AWC, GFK.

19.august

Nattravn jaktende over golfbanen, GFK. Grågås 30, Vipe 10, Brushane 2, AEl.

17.august

Skjeand 1, Sivhauk 2 juv., Vepsevåk 1, Musvåk 12, Fiskeørn 1, Vannrikse 2, Sivhøne 2 juv., Brushane 1, KGr, KJo, HAJ.

16.august

Grågås 140 pt, Skjeand 1, Sivhauk juv., Hønsehauk 1, Spurvehauk 3, Musvåk 7, Fjellvåk 1, Fiskeørn 1, Vandrefalk ad. hann, Storspove 17, Sotsnipe 1, Gjøk 1, Gulerle 50, Blåstrupe 3 (2 mrk.), KGr, HAJ.

15.august

Sivhauk 2 hunnf., KGr, ESt, AEl.

13.august

Tårnfalk 1, AWC.

12.august

Vannrikse 3, Nattergal 4, Rosenfink 3, GFK.

9.august

Vepsevåk 2 beitende på bakken!, Dobbeltbekkasin 1, AWC.

7.august

Nattravn jaktende på Solstrand 22.30, BOl. Sivhauk hunnf., Kornkråke 4, ØBr. En nattravn også sett på Orerønningen av Terje Karlsen i kveld.

3.august

Sivhøne 2 ad. og 2 pull./juv., JFK.

2.august

Hønsehauk 1, Jaktfalk 1, Dvergspett 2, AWC, GFK, KGr.

 
 
juli
28.juli

Fiskeørn 3, BOl.

27.juli

Grågås 5, Toppand 8, Krikkand 3, Stokkand hunn med 5 pull., Spurvehauk 1, Musvåk 2, Fiskeørn 1, Sothøne 30 hvorav 10 juv., Sivhøne 1, Grønnstilk 2, Gjøk 1, Brunsisik 1, KJo.

26.juli

Enkeltbekkasin 3, Grønnstilk 3, Skogsnipe 2, Svartspett 1, Gransanger 1, KJo. Ringmerking: Lite fugl foreløpig, bl.a. Myrsanger 2 juv., AWC.

19.juli

Kontroll av minst 5 år gammel rørsanger, merket på Borrevannet som 2K+ i juli -99. Tot. 8 rørsangere merket. Skogsnipe 1, AWC m.fl.

17.juli

Årets ringmerking er i gang: 36 individer av 15 arter merket i morges. Bl.a. Rørsanger 2, Myrsanger 3, KGr.

13.juli

Rørsanger reir med egg, sen hekking i år, AWC.

5.juli

Toppand 3, Vepsevåk 1, Musvåk 2, Fiskeørn 1, Vannrikse sy., Strandsnipe 1, Sivsanger sy., Rosenfink sy., Brunsisik 2, KJo.

 
 
juni
29.juni

Kornkråke 3 (2 ad. + juv.), John Stenersen.

28.juni

Vepsevåk 1, HAJ.

27.juni

Vaktel syngende, GFK.

25.juni

Toppdykker 10 ad. + 7 pull., Vepsevåk 3, Musvåk 1 jaktende, Sothøne 22 ad. + 6 kull, Nattergal kull, Tornskate hunn, HAJ.

24.juni

Hønsehauk ad. hunn jaktende, HAJ.

23.juni

Myrrikse syngende, Sivsanger 1, HAJ.

22.juni

Vannrikse syngende, Kattugle 2 kull., FCh.

19.juni

Trane 1 beitende, , Skogdue 6, GFK.

18.juni

Krikkand 7, Strandsnipe hekkefunn, Gjøk 1, Kornkråke 5, Rosenfink 1, FCh.

17.juni

Åkerrikse 1, Gjøk 1, GFK.

14.juni

Hybrid "Stokkand x Skjeand", Åkerrikse 1, Bever 3, JFK.

12.juni

Kornkråke juv. tyder på hekking i år igjen, Rosenfink 1, JFK.

9.juni

Toppdykker 3 kull, Musvåk 1, Sivhauk hann, Sothøne 2 kull, Vipe 6 kull+, Storspove 1, Gjøk 1, HAJ, FEK. Rosenfink 1, Bever 1, ILu.

8.juni

Svartehavsmåke 2k. Første funn av arten på Borrevannet, Frank Eirik Klever og Stig Sandberg. I tillegg ble en sannsynlig Rørdrum sett da den dumpet ned i takrøret foran Tårnet, FEK.

7.juni

Vindfull natt med lite sangaktivitet, Skogsnipe 1, HAJ.

4.juni

Det første toppdykkerkullet sett i dag, voksen fugl med 2 unger på ryggen, BOl.

3.juni

Stjertand hann, Gjøk 1, Kornkråke 4, SAn. Nattravn i flukt 22.30, FCh.

2.juni

Sivhauk ad. hann, Tårnfalk 1, AHa.

1.juni

Enghauk hunn jaktende i 30 min før den trakk ut sørover. To nyklekte kull med sothøneunger i Vassbånn, HAJ, AWC, BOl, GFK, JFK, SEi. Stjertand hann, AHa.  Åkerrikse spillende, Egil Ween.

 
 
Mai
31.mai

Enghauk hunn trakk inn og jaktet i 10 min. Vepsevåk 3, Lerkefalk 1 jakt, Trane 1, ØMo, CLi.

30.mai

Vepsevåk 1 pt. + 2 lokale, Musvåk 1 pt. + 3 lokale, Fiskeørn 1, Lerkefalk 1 jakt, Dverglo 2, Rødstilk 1, Gluttsnipe 3, Gjøk 2, Myrsanger 7 sy., Rosenfink 1, HAJ.

29.mai

Dverglo 3, Sandlo 1, Gjøk 3, Nattergal 28 sy., Myrsanger 4 sy., HAJ.

28.mai

Sivhauk hunn pt., Dverglo 4, Temmincksnipe 2, Svartterne 1, Gjøk 3, Myrsanger 1, FCh, CLi.

27.mai

Vepsevåk 6, Steppevåk 1, er 1.funn på Borrevannet, Fiskeørn 2, Lerkefalk 1, Ringgås 1700 p.t.N. er bare 2.funn på Borrevannet, Gresshoppesanger 1, Kornkråke 3, SAn, OFa.

26.mai

Vepsevåk 6, Sivhauk hunn, Fiskeørn 1, Lerkefalk 1 jakt, Vandrefalk 1, Gjøk 1, SEi, AHa.

25.mai

Storlom 1, Skjeand par, Lerkefalk 1 jakt, Dverglo 1, Gjøk 1, Tårnseiler 1000, Gresshoppesanger 1,  Rosenfink 3 sy., ILu, ØMo, ESt, CLi, SAn

24.mai

Gresshoppesanger sy., ILu.

23.mai

Temmincksnipe 3, Grønnstilk 1, Gjøk 1, Sivsanger 1, FCh.

22.mai

Kortnebbgås 1 rast, Lerkefalk 1 jakt, Temmincksnipe 7, Rødstilk 1, Gluttsnipe 2, Gjøk 1 sy., Jordugle 1 jakt, Blåstrupe 1 sy., Nattergal 20+, Gresshoppesanger 1, Tornskate 1, Brunsisik 4, Rosenfink 1, HAJ, SAn, FEK.

20.mai

Fiskeørn 1, Sandlo 1, Rødstilk 2, Gjøk 1, FCh.

19.mai

Kanadagås 2, Rødstilk 1, stille, ILu.

18.mai

Storlom 1, Grågås 3, Krikkand 2, Toppand 5, Sivhøne 2, Sandlo 1, Tårnseiler 30, Gulerle 52, ILu, AWC, BOl.

17.mai

Horndykker 1, Lerkefalk 1, Vaktel sy., BOl, Truls W. Andersen.

16.mai

Musvåk 2 pt., Fiskeørn 1, Heilo 2, Temmincksnipe 4, Rødstilk 4, Sotsnipe 1, Gluttsnipe 6, Grønnstilk 6, Sandsvale 100, Gulerle 45, Nattergal 12 sy., Kornkråke 1, SAn, ILu, 

15.mai

Grågås 2, Sandlo 2, Heilo 1, Rødstilk 2, Gluttsnipe 5, Grønnstilk 15, Nattergal 10, FCh.

13.mai

Laksand 2, Vannrikse 1 sy., Heilo 1, Rødstilk 1, Gluttsnipe 13, Grønnstilk 4, Kornkråke 1, FCh.

12.mai

Stokkand x Skjeand hybrid, Fiskeørn 2, Sandlo 1, Gluttsnipe 15, Strandsnipe 8, KJo, FCh.

11.mai

Storlom 1, Skjeand par, Hønsehauk 1, Spurvehauk 2, Musvåk 2, Fiskeørn 4, Tårnfalk hunn, Vannrikse 2 sy., Heilo 23, Vipeunger 4, Rødstilk 2, Gluttsnipe 20, Skogsnipe 1, Grønnstilk 35, Strandsnipe 7, Gjøk 1, Rødstjert 1, Nattergal 12, Rørsanger 5, Gulsanger 3, Møller 2, Tornsanger 3, Hagesanger 3, Munk 20, Bøksanger 1, Gråfluesnapper 7, ILu, KJo, ESt, ØMo, HAJ. Totalt 100 arter i dag!

10.mai

Moskusand 1 (rømt fra Hansson på Steinsnes), Fiskeørn 1, Rødstilk 8, Gluttsnipe 30, Sotsnipe 1, Skogsnipe 1, Grønnstilk 15, Gulerle 50, Nattergal 4, Buskskvett 20, Steinskvett 50, Tornsanger 2, ILu, GGL.

9.mai

Smålom 1, Hønsehauk 2, Spurvehauk 1, Musvåk 1 pt., Fiskeørn 2, Sandlo 1, Rødstilk 5, Sotsnipe 2, Gluttsnipe 60, Grønnstilk 16, Tårnseiler 6, Gulerle 40, Møller 1, ØMo.

Stokkand x Skjeand hybrid, Kvartbekkasin 1, Dobbeltbekkasin 1-2, Gråfluesnapper 2, FCh, ILu

7.mai

Blåvingeand oppdatert 12.40, Fiskeørn 2, Tårnfalk pt., Dvergfalk 1, Vandrefalk 1, Heilo 110, Brushane 1, Kvartbekkasin 1, Sotsnipe 2, Rødstilk 8, Gluttsnipe 40+, Grønnstilk 9, Rørsanger 2, Kornkråke 2, SAn, FEK, Kjetil Knutsen. 

Nattergal syngende 11.00, Elsa Wallumrød. Dvergdykker 1, Eli Gates, Geir Brudal.

6.mai

04.45 - 11.00: Blåvingeand, Skjeand par, Fiskeørn 2, Brushane 8, Gluttsnipe 60, Grønnstilk 20, Låvesvale 1500, Taksvale 500, Gulerle 150, Sidensvans 2, Sivsanger 1, THa, ILu, KJo, FEK, HAJ.

16.00-19.00: Fiskeørn 1, Gluttsnipe økt til 100+, Ringtrost 1, KGr, JOA. 

5.mai

Blåvingeand hunn (bilder), oppdaget i Vassbånn i morges sammen med en skjeand hann, KJo. Oppdatert 13.00. Ny art for Borrevannet og Vestfold.

Skjeand par, Fiskeørn 1, Brushane 15, Kvartbekkasin 1, Gluttsnipe 60, Grønnstilk 15, Buskskvett 30+, Steinskvett 50+, Rødstjert sy., KJo, CLi.

4.mai

Smålom 1 pt., Stjertand par, Skjeand 1, Myrhauk hunn pt., Hønsehauk 1, Fiskeørn 2, Tårnfalk 1, Heilo 100, Brushane 3, Småspove 1, Gluttsnipe 51, Grønnstilk 20, Jordugle 1, Buskskvett 3, Kornkråke 2, Lappspurv 2, KJo, JES, ILu, FEK, AHa, ESt, HAJ.

3.mai

Dvergdykker 1, Sivhauk hunn, Dvergfalk 1, Kvartbekkasin 1, Gluttsnipe 40, ILu, HAJ.

2.mai

Dvergdykker 1, Sædgås 1, Taffeland hann, Myrhauk hunn pt., Hønsehauk 2, Musvåk 8 pt., Fiskeørn 1, Dvergfalk 1, Tårnfalk 1, Brushane 3, Sotsnipe 1, Gluttsnipe 26, Grønnnstilk 12, Gulerle 1, Kornkråke 1, ØMo, GFK, KGr, JES, GGL, AHa, SEi, FEK, FCh, HAJ.

1.mai

Sædgås 2 pt., Brunnakke 38, Hønsehauk 2, Fjellvåk 1, Fiskeørn 1, Dvergfalk 1, Vandrefalk 1, Heilo 250, Brushane 1, Kvartbekkasin 1, Svarthalespove 1, Sotsnipe 1, Gluttsnipe 16, Grønnstilk 6, Strandsnipe 8, Gulerle 3, Buskskvett 1, Ringtrost 1, Sivsanger 1, Svarthvit fluesnapper 1, Kornkråke 1, ØMo, KJo, ILu, KGr, FCh, JFK, GFK, AWC, ESt, HAJ.

 
 
April
30.april

Kortnebbgås 43 pt.,Sivhauk hunn, Hønsehauk 2, Spurvehauk 1, Tårnseiler 1, Brunnakke 17, Heilo 110, Rødstilk 1, Gluttsnipe 15, Sotsnipe 1, Grønnstilk 7, Strandsnipe 5, Sandsvale 2, Låvesvale 7, Taksvale 15, Trepiplerke 8, Munk 1, Løvsanger 20, Lappspurv 5, JFK.

29.april

Brunnakke 16, Heilo 200, Gluttsnipe 12, Rødstilk 2, Sotsnipe 1, ESt.

28.april

Storlom 1 pt., Kortnebbgås 55 pt., Sædgås 11 pt., Knekkand par, Krikkand 200, Skjeand 5, Spurvehauk 5 pt., Musvåk 4 pt., Dvergfalk 1, Lerkefalk pt., Trane 4 pt., Dverglo 1, Sandlo 1, Heilo 400, Brushane 2, Rødstilk 3, Sotsnipe 1, Gluttsnipe 12, Grønnstilk 1, Skogsnipe 3, Heipiplerke 200+, Munk 1, Kornkråke 1, Lappspurv 30, KJo, SEi, AHa, JOA, TKo, THa, ILu, GGL, AEl, BOl.

26.april

Myrhauk hunn pt., Skjeand hann, Sivhøne 2, Heilo 100, Grønnstilk 1, Trepiplerke 1, AWC, KGr.

25.april

Skjeand hann, Fjellvåk 1, Musvåk 1, Spurvehauk 2, Hønsehauk 1, Heilo 170+, Dverglo 1, Brushane 2, Rødstilk 3, Gluttsnipe 5, Dvergspett 1, Låvesvale 1, Taksvale 2, Kornkråke 1, ILu, GGL, BOl, SAn, SEi.

24.april

Løvsanger syngende, BOl.

23.april

Spurvehauk 2, Hønsehauk 2, Musvåk 3 pt., Fjellvåk 1, Vandrefalk 1, Dverglo 1, Heilo 17, Brushane 7, Rødstilk 4, Gluttsnipe 1, Låvesvale 2, Nøttekråke 1, Kornkråke 1, SAn.

21.april

Smålom 1 pt., Hvitkinngås 1, Hønsehauk 2, Spurvehauk 2 pt., Fiskeørn 1, Tårnfalk 1, Lerkefalk 1 pt., Vandrefalk 1, Dverglo 2, Sandlo 1, Heilo 1, Brushane 3, Enkeltbekkasin 80, Kvartbekkasin 1, Rødstilk 1, Gluttsnipe 2, Skogsnipe 5, Tyrkerdue 1, Trepiplerke 1, KJo, ILu, ØMo, AHa, AWC, FEK, HAJ.

20.april

Toppdykker 15, Krikkand 130, Siland 1, Hønsehauk 1, Spurvehauk 2, Musvåk 2 pt., Fiskeørn 1, Tårnfalk 1, Vandrefalk 2, Sivhøne 2, Heilo 40, Rødstilk 1, Makrellterne 1, Duetrost 1, ØMo, HAJ, JES, CLi, HKl, TKo, KJo.

19.april

Hønsehauk 1, Spurvehauk 4 pt., Musvåk 1 pt., Fjellvåk 1, Vandrefalk 1, Sivhøne 2, Dverglo 1, Heilo 2, Rødstilk 2, Dvergspett 1, Gransanger 6, Brunsisik 4, Lappspurv 7, HAJ, JFK, KJo, FEK, JOA, BOT, BOl, KGr .

18.april

Toppdykker 14, Storskarv 100 pt., Toppand 10, Hønsehauk 2, Spurvehauk 4 pt., Musvåk 5 pt., Fjellvåk 2, Fiskeørn 2, Vandrefalk 1, Heilo 21, Gluttsnipe 1, Tyrkerdue 1 sy., Dvergspett 2, Duetrost 2, Gransanger 2, Kornkråke 1, Ravn 1, Lappspurv 5, HAJ, ESt, ILu, JFK, KJo, FEK, CLi .

17.april

Kortnebbgås 15 pt., Sivhauk hunn, Hønsehauk 2, Spurvehauk 1 pt., Musvåk 5 pt., Fjellvåk 1, Tårnfalk 1 pt., Dvergfalk 1, Vandrefalk 1, Gluttsnipe 2, Tyrkerdue 1, Steinskvett 1, Brunsisik 2, Lappspurv 10, HAJ, JOA, TKo.

16.april

Hønsehauk 3, Spurvehauk 6 pt., Musvåk 3 pt., Fiskeørn 2, Storspove 10, Svarthalespove 1, Fiskemåke 350, Dvergspett 1, Ravn 2, ESt, HAJ, ILu, FEK, FCh, JOA, SAn, TKo

15.april

Storskarv 540 pt., Sangsvane 12 pt., Kortnebbgås 3 rast, Kvinamd 60, Siland 2, Myrhauk hunn pt., Spurvehauk 4 pt., Musvåk 3 pt., Fiskeørn 4, Tårnfalk hann, Trane 3, Heilo 2, Skogsnipe 5, Gransanger 1, Brunsisik 1, HAJ, ILu, KGr, FCh.

14.april

Kortnebbgås 19 rast+90 pt., Taffeland hann, Laksand 18, Hønsehauk 1, Spurvehauk 3 pt., Musvåk 6 pt., Dvergfalk 1, Vandrefalk 1, Trane 1, Enkeltbekkasin 45, Vintererle 1, HAJ, KGr.

13.april

Dvergdykker 1, Kortnebbgås 117 rast, Krikkand 360, Stokkand 430, Taffeland hann, Hønsehauk 3, Spurvehauk 14 pt., Musvåk 8 pt., Fjellvåk 4, Fiskeørn 3, Dvergfalk 2, Vannrikse 1, Trane 1, Sandlo 2, Storspove 8, Skogsnipe 4, Skjærpiplerke 2, Ringtrost hann, Duetrost 3, Kornkråke 1, Snøspurv 2, AWC, BOl, ESt, HAJ, ILu, ØMo, 

12.april

Kortnebbgås 200 rast, Dvergfalk 1, Vipe 130, Dvergspett 1, Rødvingetrost 60, Ilu.

11.april

Kortnebbgås 350 pt. + 200 rast, FEK, ESt.

8.april

Kortnebbgås 515pt. + 95 rast, Krikkand 190, Taffeland M, Spurvehauk 3 pt., Hønsehauk 1, Trane 1, Rødstilk 1, Skogdue 7, Vintererle 1, Kornkråke 1, ILu, GGL, SAn, OFa.

7.april

Toppdykker 3, Dvergdykker 1, Kortnebbgås 127 rast, Brunnakke 23, Krikkand 151, Stjertand 1, Taffeland M, Hønsehauk 1, Dvergfalk 1, Strandsnipe 1, ILu, GGL, JOA, FCh, BOl, AEl, ESt.

6.april

Kortnebbgås 175 rast, Dvergfalk M, Sothøne 3, Skjærpiplerke 3, Duetrost sy., Bergirisk 10, GFK, KJo.

5.april

Toppdykker 2, Grågås 30, Kortnebbgås 120 rast, Brunnakke 24, Krikkand 100, Stokkand 500, Stjertand M, Toppand 4, Siland 3, Laksand 2, Musvåk 1 pt., Spurvehauk 3, Vandrefalk 2kM, Sandlo 1, Storspove 13, Skjærpiplerke 1, Vintererle 1, Jernspurv 1, AWC, FCh, ILu, HAJ.

4.april

Toppdykker 2, Grågås 50, Kortnebbgås 70 rast, Brunnakke 20, Krikkand 50, Musvåk 5 pt., Fjellvåk 2 pt., Spurvehauk 6 pt., Hønsehauk 1, Dvergfalk 1 pt., Vandrefalk 1, Skogsnipe 1, Storspove 7, Skogdue 15+, Skjærpiplerke 1, Linerle 1, SAn, FEK, OFa, HAJ.

3.april

Brunnakke 40, Stokkand 400+, Laksand 2, Storspove 9, Strandsnipe 1, FEK. Vandrefalk M, ESt.

2.april

Kortnebbgås 10 rast + 30 pt., Grågås 40, Brunnakke 15, Krikkand 25+, Stokkand 200, Stjertand M., Musvåk 2, Fjellvåk 3, Spurvehauk 1, Vandrefalk 1, Tjeld 2, Sandlo 7, Heilo 1, Brushane 1, Storspove 6, Rødstilk 1, Strandsnipe 1, Skjærpiplerke 1, Steinskvett 1,  Snøspurv 3, SAn, CLi, FCh, THa.

1.april

Kortnebbgås 10, Gravand 1, Brunnakke 10, Krikkand 12, Vintererle 1, Måltrost syngende,  KJo.

 
 
Mars
31.mars

Sangsvane 18, Grågås 30, Kortnebbgås 9 rast, Brunnakke 10, Krikkand 15, Stokkand 190, Sandlo 2, Brushane 1, FCh.

30.mars

Sangsvane 20, Grågås 20, Kvinand 10, Krikkand 20, Stokkand 100, Spurvehauk 3, Sothøne 1, Sandlo 8, Brushane 1, Rugde 1, FCh, ILu, GGL, Håkan Billing, Vidar Bjerkenes.

29.mars

Sangsvane 51, Grågås 12, Brunnakke 7, Krikkand 11, Stokkand 400, Hønsehauk 2, Spurvehauk 5 pt., Musvåk 10 pt., Sandlo 1, Heilo 1, Brushane 1 F, Enkeltbekkasin 10, Fiskemåke 200, Sildemåke 5, Skogdue 10, Skjærpiplerke 2, Vintererle 3 pt., Linerle 1, Rødvingetrost 5, Varsler 1, Tornirisk 5, Kjernebiter 2, Snøspurv 3, ØMo, HAJ, FCh, KGr, GFK, FEK, JOA, BOT, THa.

28.mars

Glente 1. Kom inn 11.05 og landet. Gikk videre nord 11.15, CLi, SAn, SEi. 8.funn på Borrevannet.

Sangsvane 34, Grågås 13, Musvåk 10 pt., Hønsehauk 3, Spurvehauk 7 pt., Heilo 1, Sandlo 1, Sidensvans 250, Jernspurv 1, Rødvingetrost 2, FCh, GFK.

25.mars

Sangsvane 7, Kanadagås 8, Grågås 2, Vipe 30, Lerke 300, AWC.

24.mars

Musvåk 3 pt., Vandrefalk 1, Skogdue 10+, før fjordtåka kom og ødela sikten, SEi.

23.mars

Musvåk 65 pt., Spurvehauk 10 pt., Hønsehauk 1, Dvergfalk 1, Sandlo 1, Varsler 1, ØMo, KJo, CLi, FCh.

19.mars

Musvåk 19 pt., Hønsehauk 1, Spurvehauk 6 pt., Heipiplerke 5, SAn.

18.mars

Sangsvane 13, Musvåk 16 pt., Spurvehauk 6 pt., Skogdue 30+,  Vintererle 1,Varsler 1, CLi, SAn, JOA, AEl. Spurveugle 1 syngende, FCh.

17.mars

Sangsvane 7, Kanadagås 5, Hønsehauk 2, Musvåk 16 pt., Dvergspett 1, Kornkråke 1, Varsler 1, SEi, CLi, FCh.

16.mars

Grågås 9 pt., Kanadagås 2, Stokkand 2, Hønsehauk 2, Spurvehauk 1, Musvåk 9 pt., Vandrefalk 1, Skogdue 22, Dvergspett 1, Lerke 500+, Skjærpiplerke 1, Vintererle 1, Duetrost 1, Varsler 1, Kornkråke 1, Bergirisk 20, Kjernebiter 1, Snøspurv 10, ØMo, ILu, GGL, AHa, SEi, CLi, AEl, BOl, FCh, HAJ.

15.mars

Sangsvane 4, Grågås 18 pt, Kanadagås 7, Musvåk 9 pt., Sandlo 1, Skogdue 40, Dvergspett 1, Lerke 600, Skjærpiplerke 1, Duetrost 2, Varsler 1, Kornkråke 1, Stillits 5, Bergirisk 10, Polarsisik 2, Kjernebiter 1, Snøspurv 40, Sivspurv 60, ILu, GFK, AWC, BOl, AWC, SEi.

14.mars

Storskarv 4 pt., Kanadagås 5 pt., Musvåk 7 pt., Vandrefalk 1 pt., Skogdue 2, Dvergspett 1, Skjærpiplerke 1, Heipiplerke 3, Kornkråke 1, Stillits 1, Bergirisk 1, Snøspurv 2, JFK, SEi.

13.mars

Sangsvane 2, Kanadagås 2, Musvåk 5 pt., Skogdue 1, Varsler 1, Kornkråke 1, Bokfink 2 syngende, JFK.

12.mars

Hegre 2, Musvåk 1 p.t., Spurvehauk hann, Vipe 20, Enkeltbekkasin 1, Skogdue 1, Lerke 400, Varsler 1, Stær 65, Sivspurv 1, JFK. 

11.mars

Knoppsvane 1, Vipe 30, Lerke 800, Ravn 2, GFK, JFK.

10.mars

I dag kom våren: Vandrefalk 1, Vipe 20, Lerke 100, Stær 30, ESt.

9.mars

Svartspett trommende, Grønnspett 1, Stær 1, Bjørkefink 5, HAJ.

8.mars

Musvåk 1, HAJ.

6.mars

Spurvehauk 1, ILu.

5.mars

Varsler 1, ILu.

1.mars

Status: Det er fremdeles vinter med 40 cm. stålis på vannet. Lite snø på jordene i Vassmarka, men 46 cm er målt på flatmark i skogen rundt vannet. Gjennomsnittstemperaturen for februar lå på -2.6 grader og varierte i løpet av måneden fra -16 til +4 grader.

 
 
Februar
27.februar

Hønsehauk hunn, BOl.

26.februar

Varsler 1, CLi.

25.februar

Varsler 1, AEl. Minst 4 Bjørkefink på foringsplassen i dag, i tillegg til ekorn, Webcam.

23.februar

Gråtrost 2, ILu, GGL.

22.februar

Spurvehauk 1, Gråsisik 15, ILu, GGL.

18.februar

Varsler 1, FEK.

17.februar

Perleugla på Vikveien hørt så vidt, CLi.

12.februar

Kattugle 3 og Perleugle 1, alle syngende langs Vikveien. Altså 2 perleugler rundt vannet siste 2 dager, FCh.

11.februar

Perleugle 1 og kattugle 1 syngende ved Nordlibakken, Terje Karlsen.

9.februar

Sangsvane 2, Flaggspett 2, Varsler 1, Bjørkefink 1, HAJ, BOl.

4.februar

Bjørkefink 2, Webcam.

2.februar

Ferske spor etter vannrikse i nysnøen ved åpen bekk i Vassbånn,  JFK.

 

                     

Januar
27.januar

Sangsvane 1, Grønnspett 3, Flaggspett 4, Svartspett 1, Bjørkefink 120, Bokfink 3, Grønnsisik 10, Gråsisik 10, KJo.

26.januar

Knudsrød: Kattugle syngende, Kjernebiter 1, KJo.

25.januar

Dvergspett 1, Varsler 1, KJo.

21.januar

Knudsrød: Bjørkefink 5, Kjernebiter 1, via KJo.

19.januar

Sangsvane 1, Bokfink 1, Dompap 15, FCh.

16.januar

Hønsehauk 1 hunn, BOl.

15.januar

Lirypa som ble sett på Kongsodden fra 20.desember ble sett igjen i dag på samme sted, ESt.